MURSELÂT Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

http://www.topragizbiz.com/resim/images/murselat.jpg https://archive.org/download/fatihcollakk/077.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 77/MURSELÂT-1: Vel murselâti urfâ(urfen). Ardarda (marufla, irfanla) gönderilenlere andolsun....

Konuyu Değerlendir

 1. #1
  Üyelik tarihi
  08.04.2013
  Mesajlar
  1.524
  Beğendi
  5
  Beğenildi
  21

  MURSELÂT Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  MURSELÂT Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali  Bismillâhirrahmânirrahîm

  77/MURSELÂT-1: Vel murselâti urfâ(urfen).
  Ardarda (marufla, irfanla) gönderilenlere andolsun.


  77/MURSELÂT-2: Fel âsıfâti asfâ(asfen).
  Ve de şiddetle estikçe esenlere (andolsun).


  77/MURSELÂT-3: Vennâşirâti neşren.
  Dağıtıp yayanlara andolsun.


  77/MURSELÂT-4: Fel fârikâti ferkâ(ferkan).
  Ve de ayırdıkça ayıranlara (andolsun).


  77/MURSELÂT-5: Fel mulkıyâti zikrâ(zikren).
  Ve de zikri ilka edenlere (andolsun).


  77/MURSELÂT-6: Uzren ev nuzrâ(nuzren).
  (Bu yeminler), özür olarak (mazeret olmaması) veya nezir olarak (uyarması) içindir.


  77/MURSELÂT-7: İnnemâ tûadûne levâkı’(levâkıun).
  Muhakkak ki vaadolunduğunuz şey, mutlaka vuku bulacaktır.


  77/MURSELÂT-8: Fe izen nucûmu tumiset.
  Öyle ki, o zaman yıldızların ışığı giderilmiştir.


  77/MURSELÂT-9: Ve izes semâu furicet.
  Ve o zaman gök yarılmıştır.


  77/MURSELÂT-10: Ve izel cibâlu nusifet.
  Ve o zaman dağlar dağılmıştır.


  77/MURSELÂT-11: Ve izer rusulu ukkıtet.
  Ve o zaman resûllere vakit bildirilmiştir.


  77/MURSELÂT-12: Li eyyi yevmin uccilet.
  (Bunlar) hangi gün için tecil edildi (ertelendi)?


  77/MURSELÂT-13: Li yevmil fasl(fasli).
  Fasıl (ayırma) günü için (tecil edildi).


  77/MURSELÂT-14: Ve mâ edrâke mâ yevmul fasl(fasli).
  O fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren nedir?


  77/MURSELÂT-15: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).
  İzin günü, yalanlayanların vay haline.


  77/MURSELÂT-16: E lem nuhlikil evvelîn(evvelîne).
  Evvelkileri Biz helâk etmedik mi?


  77/MURSELÂT-17: Summe nutbiuhumul âhırîn(âhırîne).
  Sonra diğerlerini (arkadan gelenleri) deonlara tâbî kılarız.


  77/MURSELÂT-18: Kezâlike nef’alu bil mucrimîn(mucrimîne).
  Mücrimlere işte böyle yaparız.


  77/MURSELÂT-19: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).
  İzin günü yalanlayanların vay haline.


  77/MURSELÂT-20: E lem nahlukkum min mâin mehîn(mehînin).
  Sizi Biz, değersiz bir sudan yaratmadık mı?


  77/MURSELÂT-21: Fe cealnâhu fî karârin mekîn(mekînin).
  Sonra onu sağlam bir yerde kararlı kıldık (yerleştirdik).


  77/MURSELÂT-22: İlâ kaderin ma’lûm(ma’lûmin).
  Bilinen bir süreye kadar.


  77/MURSELÂT-23: Fe kadernâ fe ni’mel kâdirûn(kâdirûne).
  İşte Biz, böyle takdir ettik. Bunu takdir edenler ne güzel (kudret sahibi).


  77/MURSELÂT-24: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).
  İzin günü yalanlayanların vay haline.


  77/MURSELÂT-25: E lem nec’alil arda kifâtâ(kifâten).
  Biz arzı toplanma yeri kılmadık mı?


  77/MURSELÂT-26: Ahyâen ve emvâtâ(emvâten).
  Canlılara ve ölülere.


  77/MURSELÂT-27: Ve cealnâ fîhâ revâsiye şâmihâtin ve eskaynâkum mâen furâtâ(furâten).
  Ve orada yüksek sabit dağlar kıldık. Ve sizi tatlı su ile suladık (içecek su verdik).


  77/MURSELÂT-28: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).
  İzin günü yalanlayanların vay haline.


  77/MURSELÂT-29: İntalikû ilâ mâ kuntum bihî tukezzibûn(tukezzibûne).
  O yalanlamış olduğunuz şeye gidin!


  77/MURSELÂT-30: İntalikû ilâ zıllin zî selâsi şuâb(şuâbin).
  Üç çatallı olan gölgeye gidiniz.


  77/MURSELÂT-31: Lâ zalîlin ve lâ yugnî minel leheb(lehebi).
  Gölgelendirmez ve yakıcı aleve bir faydası olmaz.


  77/MURSELÂT-32: İnnehâ termî bi şerarin kel kasr(kasri).
  Muhakkak ki o, saray gibi (büyük) kıvılcımlar atar.


  77/MURSELÂT-33: Ke ennehu cimâletun sufr(sufrun).
  Sanki o (kıvılcımlar), sarı erkek develer gibidir.


  77/MURSELÂT-34: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).
  İzin günü yalanlayanların vay haline.


  77/MURSELÂT-35: Hâzâ yevmu lâ yentıkûn(yentıkûne).
  Bu, (yalanlayanların) konuşamayacakları bir gündür.


  77/MURSELÂT-36: Ve lâ yu’zenu lehum fe ya’tezirûn(ya’tezirûne).
  Ve onlara izin verilmez ki, özür beyan etsinler.


  77/MURSELÂT-37: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).
  İzin günü yalanlayanların vay haline.


  77/MURSELÂT-38: Hâzâ yevmul fasl(fasli), cema’nâkum vel evvelîn(evvelîne).
  Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri biraraya topladık.


  77/MURSELÂT-39: Fe in kâne lekum keydun fe kîdûn(kîdûni).
  Haydi eğer sizin bir tuzağınız varsa hemen Bana karşı tuzak kurun.


  77/MURSELÂT-40: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).
  İzin günü yalanlayanların vay haline.


  77/MURSELÂT-41: İnnel muttekîne fî zılâlin ve uyûn(uyûnin).
  Muhakkak ki takva sahipleri gölgelerde ve pınarbaşlarındadır.


  77/MURSELÂT-42: Ve fevâkihe mimmâ yeştehûn(yeştehûne).
  Ve canlarının çektiği (iştah duydukları) meyveler vardır.


  77/MURSELÂT-43: Kulû veşrebû henîen bimâ kuntum ta’melûn(ta’melûne).
  Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yeyin ve için.


  77/MURSELÂT-44: İnnâ kezâlike neczîl muhsinîn(muhsinîne).
  Muhakkak ki Biz, muhsinleri işte böyle mükâfatlandırırız.


  77/MURSELÂT-45: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).
  İzin günü yalanlayanların vay haline.


  77/MURSELÂT-46: Kulû ve temetteû kalîlen innekum mucrimûn(mucrimûne).
  Yeyin ve biraz da metalanın (faydalanın). Çünkü siz mücrimlersiniz.


  77/MURSELÂT-47: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).
  İzin günü yalanlayanların vay haline.


  77/MURSELÂT-48: Ve izâ kîle lehumurkeû lâ yerkeûn(yerkeûne).
  Ve onlara: “Rükû edin!” denildiği zaman rükû etmezler.


  77/MURSELÂT-49: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).
  İzin günü yalanlayanların vay haline.


  77/MURSELÂT-50: Fe bi eyyi hadîsin ba’dehu yu’minûn(yu’minûne).
  Bundan başka artık hangi söze inanacaklar?

 2. İlginizi Çekebilecek Benzer Konular

Facebook Yorumları

Hızlı Cevap

Sitemize üye olmadan konulara yorum yazabilirsiniz.
Ba$kentimiz? 2 kere yazın,arada bo$luk bırakın

Konu Bilgileri