2013 Yl Sonu Enflasyon Oranlar

Tketici Fiyatlar Endeksi (TFE) 2013: %7,40 olarak gerekleti.
retici Fiyatlar Endeksi (FE) 2013: % 6.97 olarak gerekleti.2013 Yl Aylara Gre Enflasyon Oranlar


Ocak 2013 Ocak aynda Tketici Fiyatlar Endeksi (TFE) aylk % 1,65 artt.retici Fiyatlar Endeksi (FE) ise % 0,18 orannda azald. Devam...
ubat 2013 ubat aynda Tketici Fiyatlar Endeksi (TFE) aylk % 0,30 artt.retici Fiyatlar Endeksi (FE) ise % 0,13 orannda azald. Devam...
Mart 2013 Mart aynda Tketici Fiyatlar Endeksi (TFE) aylk % 0.66 artt.retici Fiyatlar Endeksi (FE) ise % 0.81 oldu. Devam...
Nisan 2013 Nisan aynda Tketici Fiyatlar Endeksi (TFE) aylk %0,42 artt.retici Fiyatlar Endeksi (FE) ise %0,51 orannda azald. Devam...
Mays 2013 Mays aynda Tketici Fiyatlar Endeksi (TFE) aylk %0,15 artt.retici Fiyatlar Endeksi (FE) ise aylk %1,00 artt. Devam...
Haziran 2013 Haziran aynda Tketici Fiyatlar Endeksi (TFE) aylk %0,76 artt.retici Fiyatlar Endeksi (FE) ise aylk %1,46 artt. Devam...
Temmuz 2013 Temmuz aynda Tketici Fiyatlar Endeksi (TFE) aylk %0,31 artt.retici Fiyatlar Endeksi (FE) ise aylk %0,99 artt. Devam...
Austos 2013 Austos aynda Tketici Fiyatlar Endeksi (TFE) aylk %0,10 dt.retici Fiyatlar Endeksi (FE) ise aylk %0,04 artt. Devam...
Eyll 2013 Eyll aynda Tketici Fiyatlar Endeksi (TFE) aylk %0,77 artt.retici Fiyatlar Endeksi (FE) ise aylk %0,88 artt. Devam...
Ekim 2013 Ekim aynda Tketici Fiyatlar Endeksi (TFE) aylk %1,80 artt.retici Fiyatlar Endeksi (FE) ise aylk %0,69 artt. Devam...
Kasm 2013 Kasm aynda Tketici Fiyatlar Endeksi (TFE) aylk %0,01 artt.retici Fiyatlar Endeksi (FE) ise aylk %0,62 artt. Devam...
Aralk 2013 Aralk aynda Tketici Fiyatlar Endeksi (TFE) aylk %0,46 artt.retici Fiyatlar Endeksi (FE) ise aylk %1,11 artt. Devam...