ABESE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

http://www.topragizbiz.com/resim/images/abese.png https://archive.org/download/fatihcollakk/080.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 80/ABESE-1: Abese ve tevellâ. Huzursuz oldu (yüzünü buruşturdu). Ve başını çevirdi (ilgilenmedi)....

Konuyu Değerlendir

 1. #1
  Üyelik tarihi
  08.04.2013
  Mesajlar
  1.524
  Beğendi
  5
  Beğenildi
  21

  ABESE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  ABESE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali  Bismillâhirrahmânirrahîm

  80/ABESE-1: Abese ve tevellâ.
  Huzursuz oldu (yüzünü buruşturdu). Ve başını çevirdi (ilgilenmedi).


  80/ABESE-2: En câehul a'mâ.
  Âmâ olan bir kişinin ona gelmesi (sebebiyle).


  80/ABESE-3: Ve mâ yudrîke leallehu yezzekkâ.
  Ve sen bilemezsin, umulur ki böylece o tezkiye olur.


  80/ABESE-4: Ev yezzekkeru fe tenfeahuz zikrâ.
  Veya öğüt alır, böylece bu öğüt ona fayda verir.


  80/ABESE-5: Emmâ menistagnâ.
  Fakat kendini müstağni gören (bir şeye muhtaç olmadığını sanan) kimse.


  80/ABESE-6: Fe ente lehu tesaddâ.
  Oysa sen, ona yöneliyorsun.


  80/ABESE-7: Ve mâ aleyke ellâ yezzekkâ.
  Ve onun tezkiye olmamasında, senin üzerinde bir sorumluluk yoktur.


  80/ABESE-8: Ve emmâ men câeke yes'â.
  Halbuki sana koşarak gelen kimse.


  80/ABESE-9: Ve huve yahşâ.
  Ve o huşû duyuyor.


  80/ABESE-10: Fe ente anhu telehhâ.
  Oysa sen, onunla ilgilenmiyorsun.


  80/ABESE-11: Kellâ innehâ tezkirah(tezkiratun).
  Hayır, muhakkak ki O (Kur'ân), bir Zikir'dir (Öğüt'tür).


  80/ABESE-12: Fe men şâe zekerah(zekerahu).
  Artık dileyen kimse, O'nu zikreder (O'ndan öğüt alır).


  80/ABESE-13: Fî suhufin mukerrameh(mukerrametin).
  O (Kur'ân), mükerrem (şerefli) sayfalardadır.


  80/ABESE-14: Merfûatin mutahherah(mutahheratin).
  Yüceltilmiş, mutahhar kılınmış (sayfalardadır).


  80/ABESE-15: Bi eydî seferah(seferatin).
  Sefirlerin (kâtiplerin) elleri ile.


  80/ABESE-16: Kirâmin berarah(beraratin).
  Kerim olan sadıkların (elleri ile yazılmıştır).


  80/ABESE-17: Kutilel insânu mâ ekferah(ekferahu).
  İnsan kahroldu (Allah'ın Rahmeti'nden kovularak kendini mahvetti), o ne kadar çok nankör.


  80/ABESE-18: Min eyyi şey’in halakah(halakahu).
  (Allah) onu hangi şeyden yarattı?


  80/ABESE-19: Min nutfeh(nutfetin), halakahu fe kadderah(kadderahu).
  Nutfeden (bir damladan onu yarattı), sonra da ona kader tayin etti (gelişimini (DNA'larını) programladı ve ömür tayin etti).


  80/ABESE-20: Summes sebîle yesserah(yesserahu).
  Sonra yolu ona kolaylaştırdı.


  80/ABESE-21: Summe emâtehu fe akberah(akberahu).
  Sonra onu öldürdü, böylece onu kabire koydurdu.


  80/ABESE-22: Summe izâ şâe enşerah(enşerahu).
  Sonra onu dilediği zaman neşredecek (diriltecek).


  80/ABESE-23: Kellâ lemmâ yakdı mâ emerah(emerahu).
  Hayır, (insan Allah'ın) ona emrettiği şeyi kada etmedi (yerine getirmedi).


  80/ABESE-24: Felyanzuril insânu ilâ taâmih(taâmihî).
  İşte insan yemeğine baksın.


  80/ABESE-25: Ennâ sabebnel mâe sabbâ(sabben).
  Biz, suyu nasıl akıttıkça akıttık.


  80/ABESE-26: Summe şekaknel arda şakkâ(şakkan).
  Sonra yeri öyle bir yarışla yardık ki.


  80/ABESE-27: Fe enbetnâ fîhâ habbâ(habben).
  Böylece orada taneler yetiştirdik.


  80/ABESE-28: Ve ineben ve kadbâ(kadben).
  Ve üzümler ve yoncalar.


  80/ABESE-29: Ve zeytûnen ve nahlâ(nahlen).
  Ve zeytinler ve hurmalar.


  80/ABESE-30: Ve hadâika gulbâ(gulben).
  Ve ağaçları iç içe olmuş (dalları birbirine girmiş) bahçeler.


  80/ABESE-31: Ve fâkiheten ve ebbâ(ebben).
  Ve meyveler ve mer'alar (otlaklar).


  80/ABESE-32: Metâan lekum ve li en'âmikum.
  Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak (faydalanmanız için).


  80/ABESE-33: Fe izâ câetis sahhâh(sahhâtu).
  Fakat o sahha (sağır edici büyük gürleme) geldiği zaman.


  80/ABESE-34: Yevme yefirrul mer'u min ehîh(ehîhi).
  O gün kişi kardeşinden kaçar.


  80/ABESE-35: Ve ummihî ve ebîh(ebîhi).
  Ve annesinden ve babasından.


  80/ABESE-36: Ve sâhıbetihî ve benîh(benîhi).
  Ve eşinden ve oğlundan (kaçar).


  80/ABESE-37: Li kullimriin minhum yevmeizin şe'nun yugnîh(yugnîhi).
  Onların hepsinin, o gün (izin günü), kendilerini meşgul eden bir şe'ni (işi başından aşan bir hali) vardır.


  80/ABESE-38: Vucûhun yevmeizin musfirah(musfiratun).
  O gün (izin günü) parlayan yüzler vardır.


  80/ABESE-39: Dâhıketun mustebşirah(mustebşiratun).
  Müjdelenmiş gülen yüzler (vardır).


  80/ABESE-40: Ve vucûhun yevmeizin aleyhâ gaberah(gaberatun).
  Ve o gün (izin günü), üzeri tozlu (toza toprağa bulanmış) yüzler vardır.


  80/ABESE-41: Terhekuhâ katerah(kateratun).
  Onu bir karanlık kaplar.


  80/ABESE-42: Ulâike humul keferetul fecerah(feceratu).
  İşte onlar, onlar kâfirdir, facirdir.

 2. İlginizi Çekebilecek Benzer Konular

Facebook Yorumları

Hızlı Cevap

Sitemize üye olmadan konulara yorum yazabilirsiniz.
Ba$kentimiz? 2 kere yazın,arada bo$luk bırakın

Konu Bilgileri