nsanolu iin zaman kavram, olduka nemlidir. Zaman ve dilimlerini belirtme ihtiyac duyan insanlar, bu anlamda daha ok evrensel isimler ve kavramlar ile har neir olmaktadrlar. Bu kavramlarn da hem nasl ortaya ktklar sorunsallar, hem de bir takm hikayeleri mevcuttur.

Zaman kavram iinde, net olarak ifade edilen baz veriler aadadr;

Bir yl; 12 ay (Ayn zamanda 52 hafta)
Bir ay; 28-31 gn (Ayn zamanda 4 5 hafta)
Bir hafta; 7 gn
Bir gn; 24 saat
Bir saat; 60 dakika
Bir dakika; 60 saniye
Bir saniye; 100 salise

Verilerden de anlalaca zere, birimler genel anlamda birbirlerinin katlar ya da belirli bir saynn net olarak katlar eklinde bulunmamaktadr. Bu nedenle de, birimler aras eviriler de biraz hesaplama gerektiren matematiksel ilemlere dnmektedir. En basit bir soru ile bu kavramlar incelendiinde dahi, ortaya karklklar kabilmektedir. rnein, bir gnn niin 24 saat olduunun net ve kesin bir cevab yoktur. Genel kabul grm ifade, eski Msrllarn zaman 24 para halinde ifade etmi olduklardr. Gne klarnn dt 4 ana blgeyi, kendi ilerinde de 6'ar paraya ayrmak sureti ile 24 says elde edilmitir.

Buna ek olarak eski Msrllar, aylar 30 gnlk ve yl da 360 gnlk olan takvimlerden de yararlanmaktayd.30, 60 ve 360 saylar, Mezopotamya uygarlklarnda belli bal saylard. Buradan hareketle, pek ok hesaplamada bu saylar baz alnmaktayd.
Peki, neden aylarn gn saylar daha sonralardan deiti ve bugnk halini ald?

Romallar, milattan nce 758 ylnda, 10 aylk bir takvim kullanmaktaydlar. Kullanlan ilk Roma takviminde aylar, gndz ve gecenin eit srelerde olduu Mart ayndan balamaktayd. Orijinal Roma takvimindeki aylar u ekilde sralanmaktayd;

* Martius (Mart)
* Aprilis (Nisan)
* Maius (Mays)
* Junius (Haziran)
* Quintilis (Temmuz)
* Sextilis (Austos)
* September (Eyll)
* Actober (Ekim)
* November (Kasm)
* December (Aralk)

Yukarda sralanan ay adlar, Romallarn bu aylarn sra saylarnn telaffuz ekliydi. Yani, Martius 1. ay demekti. Dierleri de srasyla 10. aya kadar gitmekteydi. Fakat 10 aylk olan bu takvimde, 60 gn fazlalk braklmt. Braklan 60 gn sonralar sorun yaratnca, Janarius (Ocak) ve Februarius (ubat) aylar da takvimin sonuna eklendi.

Bu takvimin ortaya kndan asrlar sonra, MS 46 ylnda, dnemin Roma imparatoru Julius Caesar (Sezar), bir takm politik sebeplerden tr takvimde baz deiiklikler yapt. Toplamda 11 ay, 30 ve 31 gn srecek ekilde dzenledi. Yln son ayna denk gelen ubata ise 29 gn verdi. Ve her 4 ylda bir bu aya 1 gn ilave edilmesini kabul etti. Daha sonralar ise, Janairus (Ocak) ay, yln ilk ay olarak ilan edildi. Julius Caesarn ani gerekleen lm sonras ise, Romallar lmsz kabul ettikleri imparatorlarnn adn, Quintilis (Temmuz) ayn July eklinde deitirerek yaatmaya altlar.

Caesar sonras tahta kanlardan olan Augustus, kendi erefine, Sextilis (Austos) aynn adna kendi ismini verdi. Fakat bu dzenleme, yeni bir sorunu dourmutu. Sezarn ay olan July 31 gn srerken, Augustusun ay olan August 30 gn ekmekteydi. Bu sorun ise, 29 gnlk olan ubattan 1 gn alnp Austosa eklenerek zld.

Ve bugn, kullandmz takvimin son hali, bu sreler sonras ortaya kmtr.