Kuranda bahsi geen Kitap ehli kimlerdir?
Kuranda bahsi geen Kitap ehli kendilerine Tevrat ve ncil indirilmi olan Museviler ve Hristiyanlardr. Ancak zaman iinde bu kitaplarn tahrif olmasnn ardndan Allah bu insanlar uyarp korkutmak iin peygamber olarak Hz. Muhammed (sav)i ve kutsal kitap olarak da Kuran gndermitir. Kuranda Kitap ehli ile ilgili olan ayetlerden bazlar yledir:

Onlarn hepsi bir deildir. Kitap Ehlinden bir topluluk vardr ki, gece vaktinde ayakta durup Allahn ayetlerini okuyarak secdeye kapanrlar. Bunlar, Allaha ve ahiret gnne iman eder, maruf olan emreder, mnker olandan sakndrr ve hayrlarda yarrlar. te bunlar salih olanlardandr. (Al-i mran Suresi,113-114)

phesiz, Kitap Ehlinden, Allaha; size indirilene ve kendilerine indirilene -Allaha derin sayg gsterenler olarak- inananlar vardr. Onlar Allahn ayetlerine karlk olarak az bir deeri satn almazlar. te bunlarn Rableri Katnda ecirleri vardr. phesiz Allah, hesab ok abuk grendir. (Al-i mran Suresi 199)