• Sayfa 5/6
 • İlkİlk
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

  Arama:

  Etiket: turkce

  Arama işlemi Toplam 0,03 Saniye sürmüştür.
  1. FÎL Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/105.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 105/FÎL-1: E lem tere keyfe feale rabbuke bi ashâbil fîl(fîli). Senin Rabbin fil sahiplerine neler yaptı, görmedin mi...
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:20
  2. FETİH Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/048_Fetih.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 48/FETİH-1: İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ(mubînen). Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik. ...
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:18
  3. FELAK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/113.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 113/FELAK-1: Kul eûzu bi rabbil felak(felakı). De ki: “Ben, Felâk'ın Rabbine sığınırım.” 113/FELAK-2: Min şerri...
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:16
  4. FECR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/089.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 89/FECR-1: Vel fecr(fecri). Fecr vaktine andolsun. 89/FECR-2: Ve leyâlin aşr(aşrın). Ve on geceye.
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:15
  5. FATİHA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   FATİHA Suresi Fatiha Suresi, Kur'an'daki ilk suredir. Mekke döneminde 5. sure olarak indirildiğine inanılmaktadır. Toplam yedi ayet olarak numaralandırılmıştır. Kur’anın ilk suresi olduğu için...
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:13
  6. FÂTIR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/035_Fatir.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 35/FÂTIR-1: Elhamdu lillâhi fâtırıs semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusulen ulî ecnihatin mesnâ ve sulâse ve...
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:12
  7. ENFÂL Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/008_Enfal.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 8/ENFÂL-1: Yes’elûneke anil enfâl(enfâli), kulil enfâlu lillâhi ver resûl(resûli), fettekullâhe ve aslihû zâte...
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:10
  8. ENBİYÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/021_Enbiya.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 21/ENBİYÂ-1: Ikterebe lin nâsi hisâbuhum ve hum fî gafletin mu’ridûn(mu’ridûne). İnsanlar için hesap vakti...
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:07
  9. EN'ÂM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/006_Enam.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 6/EN'ÂM-1: Elhamdu lillâhillezî halakas semâvâti vel arda ve cealez zulumâti ven nûr(nûra), summellezîne keferû...
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:03
  10. DUHÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/044_Duhan.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 44/DUHÂN-1: Hâ mîm. Ha, mim. 44/DUHÂN-2: Vel kitâbil mubîn(mubîni). Kitab-ı Mübîn'e (Apaçık Kitab'a)...
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:01
  11. DUHÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/093.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 93/DUHÂ-1: Ved duhâ. Duhâ (kuşluk) vaktine andolsun. 93/DUHÂ-2: Vel leyli izâ secâ. Ve zifiri karanlık çöktüğü...
   Konuyu Başlatan: Celik -  16.04.2013 22:52
  12. CİNN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/072.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 72/CİNN-1: Kul ûhıye ileyye ennehustemea neferun minel cinni fe kâlû innâ semi'nâ kur'ânen acebâ(aceben). De ki:...
   Konuyu Başlatan: Celik -  16.04.2013 22:50
  13. CUMA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/062.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 62/CUMA-1: Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardıl melikil kuddûsil azîzil hakîm(hakîmi). Göklerde ve yerde...
   Konuyu Başlatan: Celik -  16.04.2013 22:48
  14. CÂSİYE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/045_Casiye.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 45/CÂSİYE-1: Hâ mîm. Ha, mim. 45/CÂSİYE-2: Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil hakîm(hakîmi). Kitab'ın...
   Konuyu Başlatan: Celik -  16.04.2013 22:46
  15. BURÛC Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/085.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 85/BURÛC-1: Ves semâi zâtil burûc(burûci). Burçlara sahip semaya andolsun. 85/BURÛC-2: Vel yevmil...
   Konuyu Başlatan: Celik -  16.04.2013 22:43
  16. BEYYİNE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/098.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 98/BEYYİNE-1: Lem yekunillizîne keferû min ehlil kitâbi vel muşrikîne munfekkîne hattâ te'tiye humul...
   Konuyu Başlatan: Celik -  16.04.2013 22:41
  17. BELED Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/090.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 90/BELED-1: Lâ uksimu bi hâzel beled(beledi). Hayır, bu beldeye kasem ederim ki. 90/BELED-2: Ve ente hıllun bi...
   Konuyu Başlatan: Celik -  16.04.2013 22:39
  18. BAKARA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   BAKARA Suresi https://archive.org/download/fatihcollakk/002_Bakara.mp3 http://www.topragizbiz.com/resim/images/bakara.png Bismillâhirrahmânirrahîm 2/BAKARA-1: Elif, lâm, mim. Elif, Lâm,...
   Konuyu Başlatan: Celik -  16.04.2013 22:37
  19. ASR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/103.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 103/ASR-1: Vel asr(asri). Asra yemin olsun. 103/ASR-2: İnnel insâne le fî husr(husrin). Muhakkak ki insan,...
   Konuyu Başlatan: Celik -  16.04.2013 22:34
  20. Osmanlı Kültüründeki Bazı Terimler ve Türkçe Anlamları

   Osmanlı Kültüründeki Bazı Terimler ve Türkçe Anlamları ADLİ : II.Bayezit’in şiirlerinde kullandığı maslah. AHMEDİ : Sultan 3.Ahmet Devrinde, Bursa ve Üsküdar’da dokunan çatma türünde ipekli kumaş....
   Konuyu Başlatan: Ugur -  16.04.2013 14:24
   • 7
   • 126.900
   • 01.05.2015 16:29
   • Son yazan Celik  
   • Forum: Tarih
  21. ANKEBÛT Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/029_Ankebut.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 29/ANKEBÛT-1: Elif lâm mîm. Elif, Lâm, Mîm. 29/ANKEBÛT-2: E hasiben nâsu en yutrekû en yekûlû âmennâ ve...
   Konuyu Başlatan: Celik -  16.04.2013 01:36
  22. ÂLİ İMRÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/003_Ali_imran.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 3/ÂLİ İMRÂN-1: Elif lâm mîm. Elif lâm mîm. 3/ÂLİ İMRÂN-2: Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul...
   Konuyu Başlatan: Celik -  16.04.2013 01:29
  23. ALAK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/096.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 96/ALAK-1: Ikra’bismi rabbikellezî halak(halaka). Yaratan Rabbinin İsmi ile oku. 96/ALAK-2: Halakal insâne min...
   Konuyu Başlatan: Celik -  16.04.2013 01:27
  24. AHZÂB Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/033_Ahzab.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 33/AHZÂB-1: Yâ eyyuhen nebiyyuttekillâhe ve lâ tutıil kâfirîne vel munâfikîn(munâfikîne), innallâhe kâne alîmen...
   Konuyu Başlatan: Celik -  16.04.2013 01:18
  25. AHKÂF Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/046_Ahkaf.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 46/AHKÂF-1: Hâ mîm. Hâ mîm. 46/AHKÂF-2: Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil hakîm(hakîmi). Kitab'ın...
   Konuyu Başlatan: Celik -  14.04.2013 22:37
  128 mesajdan 101 ile 125 arası gösteriliyor
 • Sayfa 5/6
 • İlkİlk
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6