1893 Osmanlı İmparatorluğu Nüfus Sayımı

1893 Osmanlı İmparatorluğu nüfus sayımı, Osmanlı Dahiliye Nazırlığı tarafından 1882’de başlayıp 1893 yılında tamamlanan sayımdır. Sayım, 19. yüzyıl Osmanlı toplumu hakkındaki en güvenilir veri olmakla birlikte sayım süreci uzun sürdüğünden dolayı bazı hatalar olma ihtimali de göz ardı edilmemektedir. Verilere göre 1893 yılında Osmanlı nüfusu 20.488.562 kişiden oluşmakta ve nüfusun %80’ininden fazlasını Müslümanlar oluşturmaktaydı.

Sayıma göre veriler şu şekildedir:

Vilayet/Sancak Müslüman Rum Ermeni Bulgar Yahudi Diğer Toplam
Aydın Vilayeti 1.119.323 196.664 14.140 428 22.153 57.822 1.410.424
Edirne Vilayeti 434.366 267.220 16.642 102.245 13.717 1.847 836.041
Erzurum Vilayeti 445.548 3.356 101.138 Yok 6 8.977 559.025
Adana Vilayeti 341.376 6.262 44.799 Yok Yok 3.912 396.349
İşkodra Vilayeti 78.600 5.913 Yok Yok Yok 2.859 87.372
Ankara Vilayeti 735.766 34.915 67.490 Yok 415 8.546 847.132
İzmit Sancağı 133.117 23.724 37.220 13 169 1.432 195.675
Bağdat Vilayeti 150.108 Yok 349 Yok 12.715 34.584 197.756
Basra Vilayeti 10.154 Yok 35 Yok 421 243 10.853
Beyrut Vilayeti 462.034 54.976 86 Yok 3.541 47.372 568.014
Bitlis Vilayeti 167.054 Yok 101.358 Yok Yok 8.586 276.998
Biga Sancağı 99.468 15.101 1.741 402 1.755 368 118.835
Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti 27.481 226.817 78 1 2.952 6.261 263.590
Çatalca Sancağı 15.091 35.848 899 5.586 966 432 58.822
Halep Vilayeti 684.629 7.552 52.407 Yok 9.913 33.243 787.714
Hüdavendigâr Vilayeti 1.132.763 133.017 57.818 1.284 3.037 7.965 1.335.884
Diyarbekir Vilayeti 289.591 1.166 46.823 73 1.051 30.326 369.030
Deyr-i Zor Vilayeti 33.863 Yok 83 Yok 2 302 34.250
Suriye Vilayeti 338.931 29.399 199 Yok 6.277 25.942 400.748
Selanik Vilayeti 447.904 277.237 201 222.684 37.206 4.612 989.844
Sivas Vilayeti 776.558 37.813 116.545 Yok 209 5.546 926.671
İstanbul Mülhakatı 40.455 35.271 2.809 21 66 2.080 80.702
İstanbul Vilayeti 384.910 152.741 149.590 4.377 44.361 137.586 873.565
Trabzon Vilayeti 857.280 155.039 41.786 Yok 5 2.127 1.056.237
Kastamonu Vilayeti 929.300 15.000 2.777 2 Yok 1.902 948.981
Kosova Vilayeti 409.510 29.393 Yok 274.793 1.706 5.685 721.087
Konya Vilayeti 877.232 56.561 9.813 Yok 216 220 944.042
Kudüs Sancağı 199.613 16.702 939 Yok 8.110 9.406 234.770
Mamûretü’l-Azîz Vilâyeti 300.188 543 73.178 Yok 2 7.435 381.346
Musul Vilayeti 164.593 3 45 Yok 4.286 7.184 176.111
Manastır Vilayeti 225.534 227.766 29 205.892 5.072 106 664.399
Van Vilayeti 59.412 Yok 60.448 Yok Yok Yok 119.860
Yanya Vilayeti 225.415 286.304 Yok Yok 3.677 1.081 516.477
Toplam 12.587.137 2.332.197 1.001.465 817.801 184.006 465.989 17.388.604

Beğen
Beğen Muhteşem Haha İnanılmaz Üzgün Kızgın
1