Kudüs Krallığı 1099–1291

Kudüs Latin Krallığı ya da Kudüs Haçlı Krallığı, 1099’da I. Haçlı Seferi’nden sonra Hıristiyanlar tarafından Kenan’da kurulmuştur. Batı Avrupa krallıklarıyla yakın bağlantıları vardı ama küçük bir krallıktı ve finansal ve askeri destekten yoksundu. En geniş sınırlarına ulaştığında Lübnan’dan Sina Yarımadası’na kadar uzanıyordu. Başlangıçta Müslümanlarda korku oluşturmuştu ama sonradan “Cihad” kavramının oluşmasıyla birlikte topraklarını kaybetmeye başlamıştır. Kudüs’ün 1187’de Selahaddin Eyyubi tarafından alınmasıyla toprakları Akdeniz kenarında küçük bir kıyı şeridine dönüşmüştür ve Memlüklerin Akka’yı 1291’de almasıyla tarihe karışmıştır.

Orta Doğu - 1135

İlk kralı, Aşağı Lorraine Dükü Godfrey de Bouillon’dır. Kudüs alındıktan sonra “Advocatus Sancti Sepulchri” olarak (Kutsal Kabrin Koruyucusu) anılmıştır. Ölümü üzerine I. Baudouin” Kudüs Latin Krallığını kurarak başına geçti. Onun ardından eski Edassa Kontu ve I. Baudouin’in kuzeni II. Baudouin Kudüs tahtına oturdu. Bu iki kral haçlı devletini iyi yöneterek en azından haçlıların ortadoğu’ya yerleşmesini kesinleştirdi. II. Baudouin’in ölümünden sonra erkek varisi olmadığından dolayı kızı Melisende ve kocası Fulk Kudüs devletini beraber yönettiler. Fulk’un Akka’da yapılan bir av kazasında ölümünden sonra küçük yaşta olan III. Baudouin ile Melisende devleti beraber yönettiler. III. Baudouin büyüdükten sonra annesini bertaraf ederek Kudüs tahtına tek başına hükmetmeye başladı. İkinci Haçlı seferi’yle doğuya gelen birliklerle Şam’ı kuşattı fakat başarı sağlayamadan bu seferde 1101 yılı seferi gibi başarısız oldu. Onun ardından kardeşi I. Amalrik Kudüs yönetimine geçti. I. Amalrik genellikle Fatımiler Devleti’yle Mısır hakimiyeti için savaştı. Fakat pek de hatırı sayılır başarılar sağlayamadı. Onun ölümünün ardından Cüzzamlı olarak bilinen IV. Baudouin tahta geçti. Erken yaşta Selahaddin Eyyubi’ye karşı Remle’de Montgisard Muharebesi’ni kazandı ve bir barış ortamı oluşturdu. Cüzzamlı olarak bilinen Kudüs Kralı IV. Baudouin’in ölümünden sonra Kudüs tahtına kızkardeşi Kraliçe Sibylla’nın ilk evliliğinden olan 8 yaşındaki oğlu V. Baudouin’i halefi olarak gösterdi. Fakat V. Baudouin saltanatı erken öldüğünden dolayı kısa sürdü. Onun yerine IV. Baudouin’in kız kardeşi Kraliçe Sibylla ile evliliğinden dolayı Guy de Lusignan, krallığın başına geçerek 6 yıllık Selahaddin Eyyubi ile yapılan anlaşmayı Châtillonlu Renaud ve Tapınak Şövalyeleri’nin lideri Gerard de Ridefort’un kışkırtmaları sayesinde Mısır’a gitmekte olan bir ticaret kervanına saldırarak bozdu. Selahaddin ile karşılaşmaya çıkan tüm Kudüs ordusu sudan uzak kaldığı için yorgun duruma gelmişti. Selahaddin’in tuzağına düşen Guy de Lusignan 4 Temmuz 1187’de yapılan Hittin Savaşı’nda iki tepenin arasında büyük bir bozguna uğradı ve neredeyse Kudüs ordusu tamamıyla yok edildi. Selahaddin kralın hayatını bağışladı fakat Tapınak Şövalyelerinden bağlı 200 şövalyenin idamını emretti. Hıttin Savaşı’nın ardından yeni zaferler peşinde koşan Selahaddin kıyı boyunca ilerleyerek Akka’yı ele geçirdi. İbelinli Balian komutasındaki bir avuç askerle korunan Kudüs 2 Ekim 1187’de Salahaddin’e teslim oldu. Balian Kudüs’ü yağmalama tehdidiyle Selahaddin’den halkın güvenli şekilde Hristiyan adalarına geçişini istedi ve Selahaddin bu anlaşmayı kabul etti.

Üçüncü Haçlı seferinin amacı Kudüs Latin Krallığını kurtarmaktı ama bu sefer de işe yaramadı. Aslan Yürekli Richard Selahaddin’le kırılgan bir anlaşma imzalayarak ülkesine geri döndü.

Bundan sonra Kudüs Krallığı ismen devam etti ve merkezi Haçlı Latin’lerin elinde bulunan Akka kalesi ve şehri oldu. Bu Akka merkezli krallığın başına gecen krallardan bazıları Akka’da yaşamadılar ve gittikçe küçülen Akka etrafında bulunan ve Kudüs Krallığı ülkesi kabul edilen araziler fiilen taht naipleri tarafından idare edilir oldu.

Beğen
Beğen Muhteşem Haha İnanılmaz Üzgün Kızgın