Huzursuz Bacak Sendromu Nedenleri ve Tedavisi

Huzursuz bacak sendromu (HBS), uyku ya da istirahat esnasında (otururken veya yatarken) bacaklarda hissedilen rahatsızlık, huzursuzluk, hareket ettirme ihtiyacı, uyuşma, karıncalanma bazen de tam olarak tanımlanamayan bir histir.

Bu his kişiyi özellikle geceleri rahatsız eder. Ağrının tarifinde de çeşitlilik olur ve kişi "bacaklarım kıpraşıyor", "gıdıklanıyor", "yanıyor", "karıncalar geziyor" gibi cümlelerle yaşadığı sıkıntıyı anlatmaya çalışır.

tb

Huzursuz Bacak Sendromu’nun Nedenleri

Hastaların büyük bir kısmında huzursuz bacak sendromu nedeni tam olarak bulunamaz. Nedeni bilinmeyen bu tip hastalara Primer Huzursuz Bacak Sendromu adı verilmektedir. Ancak bu hastaların ailelerinde benzer hastalar olup olmadığı araştırılmalıdır. Özellikle erken yaşta (40 yaşından önce) başlayan kişilerde genetik geçiş daha yüksek orandadır. Nedeni saptanamayan huzursuz bacak sendromu hastaların yaklaşık yarısında genetik geçiş olabilmektedir.

Bugün en çok kabul edilen görüşe göre huzursuz bacak sendromu beyinde dopamin isimli maddenin bazı özel bölgelerde azalması sonucu gelişmektedir.

Huzursuz Bacak Sendromu’na neden olabilecek durumlar:

• Demir eksikliği (en önemli göstergesi ferritin düşüklüğü)
• İleri evre böbrek yetmezliği (üremi)
• Şeker hastalığı
• Parkinson hastalığı
• Sinirlerin değişik nedenlerle etkilenmesi (polinöropati)
• Romatoid artrit
• Hamilelik

Huzursuz Bacak Sendromu’nun Belirtileri

• Bacaklardaki rahatsız edici his nedeniyle bacakların hareket ettirilmesi isteği
• Oturma ya da uzanma gibi inaktif durumlarda ortaya çıkar veya daha da kötüleşir.
• Yürüme, germe gibi hareketlerle kısmen ya da tamamen düzelir.
• Gündüz saatlerine göre akşam daha fazladır ya da sadece akşam saatlerinde ortaya çıkar.

Destekleyici Kriterler

• Ailede Huzursuz Bacak Sendromu varlığı
• Dopaminerjik tedaviye yanıt alınması
• Uykuda ya da uyanıklıkta periyodik bacak hareketlerinin varlığı (PLMS-PLMW)
• Uykusuzluk
• Kronik ilerleyici gidiş ve/veya periyodik kötüleşmeler
• Normal nörolojik muayene

Huzursuz Bacak Sendromu’nun Teşhisi

Her üç hastanın birinde ailevi geçiş yani genetik bir geçiş vardır. B12 Eksikliği, Demir eksikliği (Kansızlık), şeker hastalığı, gebelik ve kanser sebep olarak belirlense de hastaların yüzde doksan beşinde bir neden bulunamamaktadır.

Oldukça sık görülse de romatizmalı hastalıklarla karıştırıldığından hastalığın teşhisi bazen uzun sürmektedir. Daha çok romatizmal hastalıklarla karışmaktadır. Ağrının hareketle azalması ve istirahat ile tekrardan başlaması bu hastalığın ayırıcı özelliğidir.

Bu garip his; ağrı, karıncalanma, uyuşma ve çekilme şeklinde tanımlanmaktadır. Bacaklar hareket ettirilerek geçici bir rahatlama sağlanabilir. Hastalar akşamları TV seyredemezler, misafirliğe gidemezler ve en önemlisi yattığında bacaklarındaki huzursuzluk hissinin harekete zorlaması nedeniyle uykuya dalamazlar, yataklarından kalkıp dolaşmak isterler. Aynı his gece yarısı uyanmalara ve uykuya dalma zorluğuna da yol açabilir. Bu hastalar uzun süreli istirahattan ve yolculuktan çok rahatsızlık duyarlar.

Her yüz kişinin biri ile beşinde rastlanacak kadar sık görülen rahatsızlıktır. İleri yaşla birlikte, sıklığında artış görülmektedir.

Huzursuz Bacak Sendromu’nun Tedavisi

Altta yatan bir neden varsa (B12 Eksikliği, kansızlık, şeker hastalığı gibi) öncelikle onun tedavisi gerekmektedir. Sebebi belirsiz olan durumlarda ilaç tedavisi (Ropinirol, Pramipeksol, Klonazepam, Diazepam, Karbamazepin, Sinemet) verilebilir.

Huzursuz bacak sendromu olan kişinin bacaklarını hareket ettirmesi, sıcak sargı ile sarılması, yataktan kalkıp dolaşması ya da masajla kısa süreli de olsa bir rahatlama sağladığı ancak bu yöntemlerin sorunu geçici olarak giderdiği bilinmektedir.

Kaynak:
Huzursuz bacak sendromu – Vikipedi
Huzursuz bacak sendromu – Anadolu Sağlık Merkezi

Beğen
Beğen Muhteşem Haha İnanılmaz Üzgün Kızgın
1