Tarihteki en büyük 10 İmparatorluk

10. Maya İmparatorluğu

16. yüzyıl’a kadar büyük bir medeniyet olana Mayalar aynı zamanda insanlığa bıraktıkları miraslarla da hala anılmaktadırlar. Mayalar, İspanyol işgalcileriyle çatışana kadar varlığını sürdürmüş bir imparatorluktu. 2012 Aralık’ta biteceği düşünülen bir takvimleri de vardı.

tb

 

9. Fransız İmparatorluğu

Fransız İmparatorluğu 1534’te başlayarak, Cezayir’in bağımsızlığı kazandığı 1962 tarihine kadar sürmüştür. Döneminde dünyanın yüzde 10’luk kısmı Fransızlar’a aittir. Tarihteki en büyük ikinci imparatorluk.

tb

 

8. İspanyol İmparatorluğu

Beş kıtada toprağı olan dünyanın ilk küresel imparatorluğudur. İspanyol İmparatorluğu, İspanya veya İspanya hükümdarları tarafından fethedilen, miras kalan veya el konan arazileri kapsar. Bu arazilere Kuzey ve Güney Amerika’nın geniş kesimleri dahildir. Hak iddia edilen ancak hiç ele geçirilemeyen topraklar da mevcuttur. Toplam arazilerin yüzölçümü 18. yüzyılın sonunda 18 milyon kilometre kare civarındadır.

16. ve 17. yüzyıldaki kıtalararası yapısına rağmen koloni imparatorluğu deyimi 1768 yılı itibarıyla kullanılmaya başlamıştır. 19. yüzyılda ise devlet yapısı tamamen kolonisel bir yapıya dönüşmüştür. Amerika’yı keşifleri ve orayı Hristiyan yapmaları Dünya’nın şimdiki zamanını bile etkileyen bir olaydır. 19. Yüzyıl’a gelindiğinde ise eski büyüklüğünden eser kalmamış olan bu imparatorluk Avrupa’da hala önemli bir oyuncu rolünü sürdürüyor.

tb

 

7. Qing Hanedanlığı

Kurucusu Çin’in kuzeydoğusunda yaşayan 1644-1911 yılları arasında Çin’de hüküm sürmüş hanedandır. Mançuların Aisin Gioro klanıdır; bu nedenle Mançu Hanedanı olarak da adlandırılır. Çin’in son imparatorluk hanedanıdır. En büyük zamanında bugünkü Çin, Moğolistan ve bir kısım Sibirya’yı kapsıyordu.

tb

 

6. Emevi Devleti

Dört Halife Dönemi’nden (632-661) sonra Müslüman Arap İslam Devleti’ne egemen olan hanedan. Ali’nin 661’de öldürülmesinden sonra başa geçen Emeviler, 750’de Abbasiler tarafından yıkılıncaya kadar hüküm sürdüler. Neredeyse Orta Doğu’nun ve Kuzey Afrika’nın tamamını kapsayan 661-750 yılları arası, o zamana kadarki en büyük imparatorluktu.

tb

 

5. Pers İmparatorluğu

M.Ö. 550- M.Ö. 330 yılları arasında kurulan bir imparatorluktur. Persler Büyük Kiros ya da II. Kiros, önderliğinde birleşerek kuzeydeki Medleri yıkmış ve bir devlet haline gelmiştir. Bundan sonra Kyros fetih hareketlerine girişmiştir. Bu fetihlerde ise Babil, Fenike gibi zengin yerleri fethedip ülkeyi zengin bir krallık haline getirmiştir.

Ermenistan’ı, Libya’yı ve Krezus’ün servetini ele geçirip tüm Anadolu’yu hakimiyeti altında birleştirmiştir. Anadolu’yu ele geçirdikten sonra Babil’e saldırmış ve orayı da fethedip kendini Babil kralı ilan etmiştir. Bundan sonra ise Mısır’a saldırma hazırlıklarına başlamış, kuzeydoğuyu sağlamlaştırmak için iskit-saka imparatorluğu ile savaş yapmış ve bu savaşların birinde Kraliçe Tomrisin ordusuna mağlup olarak hayatını kaybetmiştir. Büyük İskender tarafından ufaltılana kadar büyük bir imparatorluk. Antik Yunan medeniyetiyle yaptığı savaşlar ve topraklarında resmi bir dil konuşturmasıyla önemlidir.

tb

 

4. Moğol İmparatorluğu

1206-1294 yılları arası Asya’da kurulmuş eski bir imparatorluk. Hun İmparatorluklarının yıkılmasından sonra Kırgız halklarından çıkan Yesügey Han’ın oğlu Cengiz Han bu imparatorluğu kurmuştur. Asya’dan Avrupa’ya uzanan Cengiz Han önderliğinde kurulmuş ama sadece 162 yıl sürmüş topluluk.Dünya’nın %22’sine yayılmış 34 milyon km’den fazla bir alanı kapsayan ve tarihin bitişik sınırlara sahip olmuş en büyük imparatorluğudur. 100 milyondan fazla kişiyi topraklarında barındırıyordu. Moğol İmparatorluğu 1206 yılında Cengiz Han tarafından kuruldu.Güneydoğu Asya’dan Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir alana yayıldı.

tb

 

3. İngiliz İmparatorluğu

Birleşik Krallık tarafından yönetilen dominyonlar, sömürgeler, protektoralar ve mandalar ve diğer bağımlı bölgelerden oluşan imparatorluktu. 16. ve 17. yüzyıllarda Birleşik Krallık tarafından kurulan deniz aşırı sömürgeler ve ticaret merkezleri olarak başlamıştır. En güçlü döneminde dünya tarihinde en geniş topraklara sahip olmuş imparatorluktur. Bir yüzyıl boyunca dünyanın en önde gelen küresel gücüydü.

1922’de 458 milyon kişi, yani dünya nüfusun dörtte biri, Britanya İmparatorluğu’nun egemenliği altındaydı ve toprakları 13.000.000 kilometre kareyi kapsadı.

tb

 

2. Roma İmparatorluğu

Roma İmparatorluğu Augustus liderliğinde M.Ö. 1. yüzyılda yeniden örgütlenmesiyle kurulan Antik Roma devletidir. Uzun yıllar Akdeniz çevresinde hüküm süren imparatorluk, 375 yılındaki Kavimler Göçü’yle Avrupa’ya gelen Cermen kavimlerinin saldırıları sonucu 476 yılında yıkılmış, doğu kısmı da varlığını Doğu Roma İmparatorluğu veya Bizans İmparatorluğu olarak 1453’te Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci Padişahı II. Mehmet’in İstanbul’u fethine kadar sürmüştür.

tb

 

1. Osmanlı İmparatorluğu

1299-1923 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk devletidir. Doğu Avrupa, Güneybatı Asya ve Kuzey Afriya’ya kadar topraklarını genişletmiş ve 16. yüzyılda dünyanın en güçlü imparatorluğu halini almıştır. 16. Yüzyılda dünyanın en güçlü imparatorluğu halini almıştır. Sultan Vahdettin döneminde 1923 yılında dağılmıştır.

tb

Beğen
Beğen Muhteşem Haha İnanılmaz Üzgün Kızgın

Charles Aznavour – Ermeni Asıllı Fransız Şarkıcı – 1924 – 2018

Charles Aznavour

Shahnour Vaghenag Aznavourian bilinen sahne adıyla Charles Aznavour (22 Mayıs 1924, Paris – 1 Ekim 2018, Mouriès), Ermeni asıllı Fransız şarkıcı, söz yazarı, oyuncu ve diplomat. Fransa’nın popüler ve kalıcı sanatçılarından biri.

Ermeni kökenli bir ailenin oğlu olarak 22 Mayıs 1924’te Paris’te dünyaya geldi. Fransa’ya Gürcistan’dan göç eden babası Michael Aznavourian şarkıcı, İzmir’den göç eden annesi Knar Baghdasarian ise oyuncuydu. "Caucase" isimde bir lokantaları vardı. Sanatçı bir aileden geldiğinden küçük yaşta tiyatroyla tanışan Aznavour henüz dokuz yaşındayken oyunlarda rol alıp şarkı söylemeye başladı. Küçük kumpanyalarda şarkı söyleyerek başlayan kariyerinin dönüm noktası ünlü Fransız şarkıcı Edith Piaf’la tanışması oldu. Piaf’la birlikte Amerika’ya ve Avrupa’nın çeşitli kentlerine düzenledikleri turneler sonucu dünyaca ünlü bir şarkıcı haline geldi.

Altı dilde (Fransızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Almanca ve Rusça) dilde şarkı söyleyebilen çok yönlü bir sanatçı olan Aznavour’un dünyanın dört bir yanında pek çok hayranı vardır. Ana dili Fransızca dışında, İngilizce ve Almanca da konuşur, ama Ermenice bilmemektedir. Bugüne dek, altmışa yakın filmde rol alan Aznavour yüzlerce beste yapmış ve şarkı sözleri yazmıştır. Fransa`nın Frank Sinatra`sı olarak da lanse edilen Aznavour`un hemen hemen bütün parçaları aşkla ilgilidir. 1970’lerde "Dance in the Old Fashioned Way" ve "She" parçalarıyla İngiltere’de büyük başarı elde etti.

Charles Aznavour - 1956

1988’de yaşadığı depremle ağır yaralar alan Ermenistan’a "Ermenistan için Aznavour" adlı bir vakıf kurarak maddi manevi yardımlarda bulunuyor. Bu çabaları nedeniyle Ermenistan Hükümeti 2004 yılında ülkenin en yüksek mertebesi olan "Ermenistan Ulusal Kahramanı" ödülüne layik görmüştür. 2008 yılındada Serj Sarkisyanın imzaladığı kararname ile Aznavour’a Ermenistan vatandaşlığı verilmiş ayrıca 2009 yılında Ermenistan’ın İsviçre Büyükelçisi olarak atanmıştır. Ayrıca 2009 yılından itibaren Birleşmiş Milletler’de Ermenistan’ın daimi delegesi olmuştur. 2011 yılında yayınladığı kitabında Soykırım kelimesi beni rahatsız etmeye başladı demiş ve Türkiye’ye karşı kin beslemediğini söylemiştir

Sinema kariyeri

1960’dan fazla filmde oynayan Aznavour, François Truffaut’nun Piyanisti Vurun (Tirez sur le pianiste) filminde Édouard Saroyan karakterini canlandırmıştır. 2002 yılında Ermeni Kırımı iddialarını konu alan Ermeni asıllı Kanadalı yönetmen Atom Egoyan’ın Ararat filminde rol aldı. 2006 tarihli, hikâyesini Costa-Gavras’ın yazdığı, yönetmenliğini Laurent Herbiet’nin yaptığı Albayım adlı filmde Peder Rossi karakterini canlandırdı.

https://twitter.com/i/web/status/1046754909444608001

Diskogafi

 • 1953 Charles Aznavour chante Charles Aznavour, n° 1] (Ducretet-Thomson)
 • 1955 Charles Aznavour chante Charles Aznavour, n° 2 (Ducretet-Thomson)
 • 1956 Charles Aznavour chante Charles Aznavour, n° 3 (Ducretet-Thomson)
 • 1957 Bravos du Music-Hall (Ducretet-Thomson)
 • 1958 Believe in me! (Ducretet-Thomson)
 • 1958 C’est ça (Ducretet-Thomson)
 • 1960 Les deux guitares (Barclay)
 • 1960 Je m’voyais déjà (Barclay)
 • 1961 Il faut savoir (Barclay)
 • 1962 Alléluia (Barclay)
 • 1963 Qui ? (Barclay)
 • 1963 La mamma (Barclay)
 • 1964 Charles Aznavour, vol. 1 New recordings (Columbia)
 • 1964 Charles Aznavour, vol. 2 New recordings (Columbia)
 • 1964 Que c’est triste Venise (Barclay)
 • 1964 Charles Aznavour, vol. 3 New recordings (Columbia)
 • 1965 Aznavour 65 (Barclay)
 • 1966 La bohème (Barclay)
 • 1966 De t’avoir aimée (Barclay)
 • 1967 Entre deux rêves (Barclay)
 • 1968 J’aime Charles Aznavour, vol. 4 New recordings (Columbia)
 • 1969 Désormais (Barclay)
 • 1969 Aznavour sings Aznavour, vol. 1 (Barclay)
 • 1970 Aznavour sings Aznavour, vol. 2 (Barclay)
 • 1970 Aznavour sings Aznavour, vol. 3 (Barclay)
 • 1971 Non, je n’ai rien oublié (Barclay)
 • 1972 Idiote je t’aime (Barclay)
 • 1974 A Tapestry of Dreams (Barclay)
 • 1974 I sing for… you (Barclay)
 • 1974 Visages de l’amour (Barclay)
 • 1975 Hier encore New recordings, orchestrations by Del Newman (Barclay)
 • 1976 Voilà que tu reviens (Barclay)
 • 1978 Je n’ai pas vu le temps passer (Barclay)
 • 1978 Un enfant est né (Barclay)
 • 1980 Autobiographie (Barclay)
 • 1982 Je fais comme si (Barclay)
 • 1982 Une première danse (Barclay)
 • 1983 Charles chante Aznavour et Dimey (Barclay)
 • 1983 I’ll be there (Barclay)
 • 1986 Aznavour (Embrasse-moi) (Tréma)
 • 1987 Aznavour (Je bois) (Tréma)
 • 1989 L’éveil New recordings (Tréma)
 • 1989 L’élan New recordings (Tréma)
 • 1989 L’envol New recordings (Tréma)
 • 1991 Aznavour 92 (Tréma)
 • 1994 Toi et moi (Musarm)
 • 1995 You and me (EMI)
 • 1996 Roche et Aznavour (Album featuring for the first time all the six 78rpm recorded by Pierre Roche and Charles Aznavour between 1948 and 1952) (EMI)
 • 1997 Plus bleu (EMI)
 • 1998 Jazznavour (EMI)
 • 2000 Aznavour 2000 (EMI)
 • 2003 Je voyage (EMI)
 • 2005 Insolitement vôtre (EMI)
 • 2007 Colore ma vie (EMI)
 • 2008 Duos (EMI) (2-CD Box Set, duets with Elton John, Julio Iglesias, Paul Anka, Sting, Celine Dion and Josh Groban)
 • 2009 Charles Aznavour and The Clayton Hamilton Jazz Orchestra (EMI)
 • 2011 Aznavour Toujours (EMI)

Filmografi

 • La Guerre des gosses (1936) — Extra
 • Adieu chérie (1946) (as Aznavour) — Le duettiste
 • Entrez dans la danse (1948)
 • Une gosse sensass’ (1957) — Le chanteur
 • Paris Music Hall (1957) — Charles
 • La Tête contre les murs (1959) — Heurtevent
 • Les Dragueurs (1959) — Joseph Bouvier
 • Pourquoi viens-tu si tard? (1959) — Un danseur
 • Oh! Qué mambo (1959) (uncredited) — Un spectateur au cabaret
 • Le Testament d’Orphée (1960) (uncredited) — The Curious Man
 • Un taxi pour Tobrouk (1960) — Samuel Goldmann
 • Tomorrow Is My Turn (Le Passage du Rhin) (1960) — Roger
 • Tirez sur le pianiste (1960) — Charlie Kohler/Édouard Saroyan
 • Gosse de Paris (1961)
 • Les Lions sont lâchés (1961) — Charles, un convive de Marie-Laure
 • Esame di guida – tempo di Roma (1962) — Marcello
 • Horace 62 (1962) — Horace Fabiani
 • Le Diable et les dix commandements (1962) — Denis Mayeux (episode "Homicide point ne seras")
 • Les Quatre vérités (1962) — Charles
 • Les Vierges (1963) — Berthet
 • Cherchez l’Idole (1963) — Aznavour
 • Le Rat d’Amérique (1963) — Charles
 • Thomas l’imposteur (1964)
 • Alta infedeltà (1964) — Giulio (segment "Peccato nel Pomeriggio")
 • La Métamorphose des cloportes (1965) — Edmond
 • Le Facteur s’en va-t-en guerre (1966) — Thibon
 • Paris au mois d’août (1966) — Henri Plantin
 • Caroline chérie (1968) — Postillon
 • Candy (1968) — Hunchback juggler
 • Le Temps des loups (1969) — Inspector
 • The Adventurers (1970) — Marcel Campion
 • L’Amour (1970) — Le présentateur
 • The Games (1970) — Pavel Vendek
 • The Selfish Giant (1971) — Narrator (French version)
 • Un beau monstre (1971) — Inspector Leroy
 • Part des lions (1971) — Éric Chambon
 • Les Intrus (1972) — Charles Bernard
 • The Blockhouse (1973) — Visconti
 • Dix Petits Negres (1974) Dir Peter Colinson, Produit par Gerard Thum
 • Ein Unbekannter rechnet ab (1974) — Michel Raven
 • Sky Riders (1976) — Insp. Nikolidis
 • Folies bourgeoises (1976) — Dr. Lartigue
 • Die Blechtrommel (1979) — Sigismund Markus
 • Ciao, les mecs (1979) — L’amnésique
 • Der Zauberberg (1982) — Naphta
 • Qu’est-ce qui fait courir David? (1982) — Léon, le père de David
 • Les Fantômes du chapelier (1982) — Kachoudas
 • Une jeunesse (1983) — Bellun
 • Viva la vie! (1984) — Édouard Takvorian
 • Yiddish Connection (1986) — Aaron Rapoport
 • Mangeclous (1988) — Jérémie
 • Il Maestro (1989) — Romualdi
 • Le chinois (1989) — Charles Cotrel
 • Charles Aznavour Armenia 1989 (1989)
 • Les Années campagne (1992) — Le grand-père/Grandfather
 • Pondichéry, dernier comptoir des Indes (1997) — Léo Bauman
 • Le Comédien (1997) — Monsieur Maillard
 • Laguna (2001)
 • Truth About Charlie (2002) — Himself
 • Ararat (2002) — Edward Saroyan
 • Le Père Goriot (2004) — Jean-Joachim Goriot
 • Ennemis publics (2005)
 • Mon colonel (2006) — Père Rossi
 • Up (2009) — Carl Fredricksen (French Voice)

Beğen
Beğen Muhteşem Haha İnanılmaz Üzgün Kızgın