Tarihteki en büyük 10 İmparatorluk

10. Maya İmparatorluğu

16. yüzyıl’a kadar büyük bir medeniyet olana Mayalar aynı zamanda insanlığa bıraktıkları miraslarla da hala anılmaktadırlar. Mayalar, İspanyol işgalcileriyle çatışana kadar varlığını sürdürmüş bir imparatorluktu. 2012 Aralık’ta biteceği düşünülen bir takvimleri de vardı.

tb

 

9. Fransız İmparatorluğu

Fransız İmparatorluğu 1534’te başlayarak, Cezayir’in bağımsızlığı kazandığı 1962 tarihine kadar sürmüştür. Döneminde dünyanın yüzde 10’luk kısmı Fransızlar’a aittir. Tarihteki en büyük ikinci imparatorluk.

tb

 

8. İspanyol İmparatorluğu

Beş kıtada toprağı olan dünyanın ilk küresel imparatorluğudur. İspanyol İmparatorluğu, İspanya veya İspanya hükümdarları tarafından fethedilen, miras kalan veya el konan arazileri kapsar. Bu arazilere Kuzey ve Güney Amerika’nın geniş kesimleri dahildir. Hak iddia edilen ancak hiç ele geçirilemeyen topraklar da mevcuttur. Toplam arazilerin yüzölçümü 18. yüzyılın sonunda 18 milyon kilometre kare civarındadır.

16. ve 17. yüzyıldaki kıtalararası yapısına rağmen koloni imparatorluğu deyimi 1768 yılı itibarıyla kullanılmaya başlamıştır. 19. yüzyılda ise devlet yapısı tamamen kolonisel bir yapıya dönüşmüştür. Amerika’yı keşifleri ve orayı Hristiyan yapmaları Dünya’nın şimdiki zamanını bile etkileyen bir olaydır. 19. Yüzyıl’a gelindiğinde ise eski büyüklüğünden eser kalmamış olan bu imparatorluk Avrupa’da hala önemli bir oyuncu rolünü sürdürüyor.

tb

 

7. Qing Hanedanlığı

Kurucusu Çin’in kuzeydoğusunda yaşayan 1644-1911 yılları arasında Çin’de hüküm sürmüş hanedandır. Mançuların Aisin Gioro klanıdır; bu nedenle Mançu Hanedanı olarak da adlandırılır. Çin’in son imparatorluk hanedanıdır. En büyük zamanında bugünkü Çin, Moğolistan ve bir kısım Sibirya’yı kapsıyordu.

tb

 

6. Emevi Devleti

Dört Halife Dönemi’nden (632-661) sonra Müslüman Arap İslam Devleti’ne egemen olan hanedan. Ali’nin 661’de öldürülmesinden sonra başa geçen Emeviler, 750’de Abbasiler tarafından yıkılıncaya kadar hüküm sürdüler. Neredeyse Orta Doğu’nun ve Kuzey Afrika’nın tamamını kapsayan 661-750 yılları arası, o zamana kadarki en büyük imparatorluktu.

tb

 

5. Pers İmparatorluğu

M.Ö. 550- M.Ö. 330 yılları arasında kurulan bir imparatorluktur. Persler Büyük Kiros ya da II. Kiros, önderliğinde birleşerek kuzeydeki Medleri yıkmış ve bir devlet haline gelmiştir. Bundan sonra Kyros fetih hareketlerine girişmiştir. Bu fetihlerde ise Babil, Fenike gibi zengin yerleri fethedip ülkeyi zengin bir krallık haline getirmiştir.

Ermenistan’ı, Libya’yı ve Krezus’ün servetini ele geçirip tüm Anadolu’yu hakimiyeti altında birleştirmiştir. Anadolu’yu ele geçirdikten sonra Babil’e saldırmış ve orayı da fethedip kendini Babil kralı ilan etmiştir. Bundan sonra ise Mısır’a saldırma hazırlıklarına başlamış, kuzeydoğuyu sağlamlaştırmak için iskit-saka imparatorluğu ile savaş yapmış ve bu savaşların birinde Kraliçe Tomrisin ordusuna mağlup olarak hayatını kaybetmiştir. Büyük İskender tarafından ufaltılana kadar büyük bir imparatorluk. Antik Yunan medeniyetiyle yaptığı savaşlar ve topraklarında resmi bir dil konuşturmasıyla önemlidir.

tb

 

4. Moğol İmparatorluğu

1206-1294 yılları arası Asya’da kurulmuş eski bir imparatorluk. Hun İmparatorluklarının yıkılmasından sonra Kırgız halklarından çıkan Yesügey Han’ın oğlu Cengiz Han bu imparatorluğu kurmuştur. Asya’dan Avrupa’ya uzanan Cengiz Han önderliğinde kurulmuş ama sadece 162 yıl sürmüş topluluk.Dünya’nın %22’sine yayılmış 34 milyon km’den fazla bir alanı kapsayan ve tarihin bitişik sınırlara sahip olmuş en büyük imparatorluğudur. 100 milyondan fazla kişiyi topraklarında barındırıyordu. Moğol İmparatorluğu 1206 yılında Cengiz Han tarafından kuruldu.Güneydoğu Asya’dan Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir alana yayıldı.

tb

 

3. İngiliz İmparatorluğu

Birleşik Krallık tarafından yönetilen dominyonlar, sömürgeler, protektoralar ve mandalar ve diğer bağımlı bölgelerden oluşan imparatorluktu. 16. ve 17. yüzyıllarda Birleşik Krallık tarafından kurulan deniz aşırı sömürgeler ve ticaret merkezleri olarak başlamıştır. En güçlü döneminde dünya tarihinde en geniş topraklara sahip olmuş imparatorluktur. Bir yüzyıl boyunca dünyanın en önde gelen küresel gücüydü.

1922’de 458 milyon kişi, yani dünya nüfusun dörtte biri, Britanya İmparatorluğu’nun egemenliği altındaydı ve toprakları 13.000.000 kilometre kareyi kapsadı.

tb

 

2. Roma İmparatorluğu

Roma İmparatorluğu Augustus liderliğinde M.Ö. 1. yüzyılda yeniden örgütlenmesiyle kurulan Antik Roma devletidir. Uzun yıllar Akdeniz çevresinde hüküm süren imparatorluk, 375 yılındaki Kavimler Göçü’yle Avrupa’ya gelen Cermen kavimlerinin saldırıları sonucu 476 yılında yıkılmış, doğu kısmı da varlığını Doğu Roma İmparatorluğu veya Bizans İmparatorluğu olarak 1453’te Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci Padişahı II. Mehmet’in İstanbul’u fethine kadar sürmüştür.

tb

 

1. Osmanlı İmparatorluğu

1299-1923 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk devletidir. Doğu Avrupa, Güneybatı Asya ve Kuzey Afriya’ya kadar topraklarını genişletmiş ve 16. yüzyılda dünyanın en güçlü imparatorluğu halini almıştır. 16. Yüzyılda dünyanın en güçlü imparatorluğu halini almıştır. Sultan Vahdettin döneminde 1923 yılında dağılmıştır.

tb

Beğen
Beğen Muhteşem Haha İnanılmaz Üzgün Kızgın

Endülüs Atı – Saf İspanyol Atı

Endülüs atı veya Saf İspanyol Atı (Pura Raza Española) binlerce yıldır İber Yarımadası’nda yaşamakta olan bir at cinsidir. 15. yüzyıldan beri bir tek cins olarak kabul edilmiştir ve yüzyıllar boyunca çok az değişmiştir. Tarihi boyunca bir savaş atı olarak kahramanlık unsuru olarak bilinmekte ve soylular tarafından ödüllendirilmektedir.

İspanyol hükümeti tarafından diplomasinin bir aracı olarak kullanılmış, Avrupa’da krallar İspanyol atlarına sahip olmuşlardır. 19. yüzyılda savaş, hastalık ve melezleme gibi nedenlerle sayıları azalmış, 19. yüzyılın sonlarında bazı toparlanmalara rağmen, eğilim 20. yüzyılda da devam etmiştir. 2010 yılında dünya genelinde 185.000’den fazla kayıtlı Endülüs atı mevcuttur.

Endülüs Atı, iberya atına dayanan İspanyanın eski bir binek at türlerinden bir tanesidir. İberya yarımadasında yüzyıllardır bu at çeşidi bilinmektedir. Arap soyları ile birlikte günümüzde diğer atların atası sayılmaktadır. Birçok Avrupa atı da bu at karışımı ile oluşturulmuştur.

At stil sahibi olabilmesi için İspanyol anlayışı ile yetiştirildi. Dünya da hakimler ve krallar tarafından aranır duruma gelmiştir. Endülüs atlarına safkan İspanyol atı ismi verilmiştir. Çok büyük çabalar harcanmış ve dış etkilerle oluşmuş genleri temizlenmiştir.

1960 yıllarında at yetiştiricileri tarafından pedigree kitabı oluşturulmuştur. Portekiz’de de bu atlara yeni bir isim verilerek safkan lusitano ismi verilmiştir. Lusitano ve safkan İspanyol atlarının soyları aynı bulunmaktadır. Bu sebeple atlara endülüs veya iberya atları denilmektedir.

Endülüs atları günümüzde en popüler barok atları denilmektedir. Toplam olarak 20 000 e yakın oldukları söylenmektedir. Bu atların en çok ilgi duyulmasının nedeni ise Holywood’dur. Film kahramanlarının daha fazla dikkat çekmesi için endülüs atları kullanılmaktadır. Bu filmlere örnek verecek olursak en popüler filmlerden bir tanesi olan yüzüklerin efendisi, gladyatör, truvadır.

Endülüs Atının Özellikleri:

 • İri bir attır.
 • Ortalama olarak cidago yüksekliği 155-160 cm. dir.
 • Kaslı bir başı ve büyük badem gözleri bulunmaktadır.
 • Burnu düz veya hafif çıkıntılıdır.
 • Boynu geniş, güçlü ve uzundur. Güzel bir kıvrımı bulunmaktadır. Bedeni ise yuvarlak ve uyumludur.
 • Ensesi geniş, sırtı güçlü ve kaslar görünebilecek bir şekilde düzdür. Çukurluk bulunmamaktadır.
 • Göğsü geniş ve güçlü görünümlüdür. Sağrı kısa, geniş ve hafif kalkık dır.
 • Kuyruğu uzun, kıllar gür ve hafif dalgalıdır.
 • Yelesi uzun ve çok gür kılları bulunmaktadır.
 • Bacakları kısa, güçlü vede kaslı dır. Arka bacakları ise hafif aşağıya çekik ve kaslı dır. Toynakları ise bütün ve yüksek sağlamdır.
 • %80 oranında renkleri kır renktedir. Diğer renkler doru, koyu doru ve yağızdır. Bunların dışında ise kestane, açık kestane ve izabel dir.
 • Standart bir renkleri bulunmamaktadır.

Kaynak:
Endülüs atı – Vikipedi
Endülüs Atı, Türleri ve Özellikleri – at.gen.tr

Beğen
Beğen Muhteşem Haha İnanılmaz Üzgün Kızgın