“Tehdit Oluşturma İhtimaliniz var” Denilip Müslüman Öğrenciler Okula Alınmadılar

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in Londra’daki King’s College Üniversitesi ziyareti sırasında çoğunluğu Müslüman pek çok öğrencinin giriş kartları iptal edildi.

tb

İngiltere’nin başkenti Londra’nın önde gelen üniversitelerinden biri skandal bir olaya imza attı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geçtiğimiz salı günü King’s College Üniversitesini ziyaret etti. Ancak bu ziyaret esnasında bazı öğrenciler büyük bir ayrımcılığa maruz kaldı.

Çoğunluğu Filistin Topluluğuna üye olan Müslüman öğrenciler, güvenlik tehdidi oluşturabilecekleri nedeniyle kampüse alınmadı. Öğrenciler okula girerken, kartlarının çalışmadığını farkettiler. Üstelik bazıları sınavları olmasına rağmen kampüse alınmadı.

Kartı iptal edilen o öğrenciler arasında Türk öğrenci Sena Baran da bulunuyor. O gün neler yaşadığını TRT World Muhabiri Nisa Yıldırım’a anlatan Sena, "Sabah okula gittim. Kartımın çalışmadığını görünce çok şaşırdım. Beminle birlikte 10 kadar kişinin daha kartının iptal edildiğini öğrendim. Bundan birkaç hafta önce buna benzer bir olay yaşadık okulda. Okulumuza gelen İsrailli bir konuşmacının paneline, biletlerimiz olmasına rağmen Müslüman isimlerimizden dolayı alınmadık." dedi.

Okul yönetimi ise Twitter hesabından konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparak, güvenlik gerekçesiyle bazı binalara erişimin kısıtlandığını söyledi.

Açıklamayı tatmin edici bulmayan öğrenciler, olayı protesto etti.

Kaynak: Londra’daki üniversitede Müslüman öğrencilere giriş engeli

Beğen
Beğen Muhteşem Haha İnanılmaz Üzgün Kızgın

Önemli Buluşlar Yapan Müslüman Bilim İnsanları

Tarihte birçok önemli buluşlar yapan müslüman bilim insanları…
780 – 850

MUSA EL-HAREZMÎ

Ebu Abdullah Muhammed bin El-Harezmi 780 yılında Özbekistan’ın Karizmi kentinde dünyaya gelmiştir.Matematik alanındaki çalışmaları cebirin temelini oluşturmuştur.Coğrafya alanında da tanınmış biridir ve coğrafya alanında birçok araştırmalar yapmıştır. Dağlar ve kum yuvaları konusunda ölçüm ve hesapları bulunmaktadır.

973 – 1048

EL-BİRÛNİ

Bîrûnî’nin matematikçi yönü, en çok bilinen yönüdür. Yaşadığı yüzyılın en büyük matematikçisi olan Bîrûnî, trigonometrik fonksiyonlarda yarıçapın bir birim olarak kabul edilmesini öneren ilk kişi olup sinüs ve kosinüs gibi fonksiyonlara sekant, kosekant ve kotanjant fonksiyonlarını ilave etmesidir. Bîrûnî’nin astronomi alanında yaptığı çalışmaların başında Sultan Mesut’a 1010’da sunduğu "Mesudî fi’l Heyeti ve’n-Nücum" adlı yapıtı gelmektedir. Bu yapıt günümüze gelmiş olup bu konuda yaptığı çalışmalarının bir kısmı kayıptır.

1018 – 1077

YUSUF HAS HACİB

Türk tarihi kaynaklarında Karahanlılar dönemi hakkında yeterli bilgi olmadığı gibi; bu devletin ‘vatandaşı’ olan “Balasagunlu Yusuf” hakkında bilgiler de yok denecek kadar azdır. M.S. 1017-1019 yılları arasında doğduğu rivayet edilmektedir. İyi bir eğitim görmüştür. Çağının geçerli bilimlerinin yanı sıra Arapça ve Farsça da öğrenmiştir. 1077 yılında Kaşgar’da vefat etmiştir. Türbesi de bu kenttedir.Yusuf Has Hacib, astronomi bilimini öğrenmek isteyenlerin, önce geometri ve hesap kapısından geçmesi gerektiğini söylemiştir: “Aritmetik ve cebir, insanı kemâle ulaştırır; toplama, çıkarma, çarpma, bölme, bir sayının iki katını, yarısını ve kare kökünü alma işlemlerini bilen, yedi kat göğü avucunun içinde tutar. Her şey hesaba dayanır.”

1008 – 1105

KÂŞGARLI MAHMUD

Kaşgarlı Mahmud, 1008 yılında Kaşgar’da dünyaya geldi.Divanü Lügati’t-Türk isimli, dünyaca bilinen eserin yazarıdır. Eserini 1072 yılında Bağdat’ta yazmaya başladı. 12 Şubat 1074 tarihinde tamamladı. Eserin tamamlanmasından sonraki iki yıl içerisinde dört defa baştan sona gözden geçirerek 1076‘da son şeklini verdi. 1077 Ocağında bitirilmiştir. Eserini Abbasi Halifesi Muktedî-Biemrillah’ın oğlu Ebü’l-Kasım Abdullah’a sunmuştur. Kitabın tek yazması olan nüsha bugün İstanbul’da Millet Kütüphanesi’nde muhafaza edilmektedir.

1136 – 1206

EL-CEZERİ

1136 yılında Cizre’nin Tor mahallesinde doğmuştur. Sibernetik alanın kurucusu kabul edilen, fizikçi, robot ve matriks ustası bilim insanı İsmail Ebul İz Bin Rezzaz El Cezeri, 1233’te Cizre’de öldü. Lakabını yaşadığı şehirden alan El Cezeri, öğrenimini Türk Medresesi Camia’da tamamlayarak, fizik ve mekanik alanlarında yoğunlaştı ve pek çok onlarca buluşa imza attı.Dünya bilim tarihi açısından bugünkü sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapan ilk bilim adamı olan El Cezeri, "Mekanik Hareketlerden Mühendislikte Faydalanmayı İçeren Kitap"adlı eserinde ortaya koydu. Cezeri, otomatik kontrollü makinelerin ilki sayılan Jacquard’ın otomatik dokuma tezgâhından 600 yıl önce değişik haznelerdeki suyun seviyesine göre ne zaman su dökeceğine, ne zaman meyve ve içecek sunacağına karar veren otomatik hizmetçiyi geliştirdi.Bazı makinelerinde hidro mekanik etkilerle denge kurma ve harekette bulunma sistemine yönelen Cezeri, bazılarında ise şamandıra ve palangalar arasında dişli çarklar kullanarak karşılıklı etkileme sistemini kurmaya çalıştı. Kendiliğinden çalışan otomatik sistemlerden sonra su gücü ve basınç etkisinden yararlanarak kendi kendine denge kuran ve ayarlama yapan dengeyi oluşturması, Cezeri’nin otomasyon konusundaki en önemli katkısıdır.

1213 – 1288

İBN NEFİS

Arap İslam bilgini, bilim adamı. Birçok farklı dallarda çalışmaları bulunan İbn Nefis, hekim, anatomi uzmanı, fizyolog, cerrah, oftalmolog (göz hekimi), psikolog, astronom, kozmolog, ve jeolog idi. Bunların yanı sıra sosyal ve beşeri bilimlerde de birçok çalışmaları olan İbn Nefis, hafız, muhaddis, Şafii (mezhebi) hukukçusu, Sünni teolog, İslam filozofu, mantıkçı, sosyolog, romancı, bilim kurgu yazarı, gramerci, dilbilimci ve tarihçidir.İbn Nefis pulmoner dolaşı ile birlikte kılcal damar ve koroner dolaşımları da ilk keşfeden kişi olmasıyla tanınmıştır. Zira bunlar dolaşım sisteminin temelini oluşturmaktadır; nitekim kendisi bu keşifleri sebebiyle dolaşımsal fizyolojinin babası ve "Orta Çağın en büyük fizyoloğu" olarak görülmüştür.

1393 – 1449

ULUĞ BEY

Timur’un torunudur ve Timur İmparatorluğu’nun 2. hükümdarı olan Şahruh’un oğludur. 1393 yılında Sultaniye kentinde doğmuştur.Uluğ Bey, bilgin ve olgun bir hükümdardı.Boş zamanını kitap okumak ve bilginlerle ilmi konular üzerinde konuşmakla geçirirdi.Uluğ Bey, Semerkant’ta bir medrese ve bir de rasathane yaptırmıştır. Rasathane için yörede bulunan tüm mühendis, alim ve ustaları Semerkant’a çağırmıştır.Kendisi için de bu rasathanede bir oda yaptırarak tüm duvar ve tavanları gök cisimlerinin manzaralarıyla ve resimleriyle süsletmişti. Bu gözlemevinde yapılan gözlemler, ancak on iki yılda bitirilebilmiştir.Gözlemevinin yönetimini Bursalı Kadızade Rumi ile Cemşid’e vermiştir. Cemşid, gözlemlere başlandığı sırada ve Kadı Zade de gözlemler bitmeden ölmüştür. Gözlemevinin tüm işleri o zaman genç olan Ali Kuşçu’ya kalmıştır. Bu gözlem üzerine Uluğ Bey, ünlü Zeycini düzenlemiş ve bitirmiştir. Zeyç Kürkani veya Zeyç Cedit Sultani adı verilen bu eser, birkaç yüzyıl doğuda ve batıda faydalanılacak bir eser olmuştur. Zeyç Kürkani, bazı kimseler tarafından açıklanmış ve Zeyç’in iki makalesi 1650 yılında Londra’da ilk olarak basılmıştır. Avrupa dillerinin birçoğuna, çevrilmiştir. 1839 yılında cetvelleri Fransızca tercümeleriyle birlikte, asıl eser de 1846 yılında aynen basılmıştır.. Zeyç Kürkani’nin asıl kopyalarından biri Irak ve İran savaşlarından sonra Türkiye’ye getirilmiş ve halen Ayasofya kütüphanesindedir.Uluğ Bey’in yönetimi zamanında fetihlerden çok babası zamanında olduğu gibi yönetim güçlendirilmiş ve önemli bilimsel gelişmeler yaşanmıştır.
Uluğ Bey, 1449 yılında bir hile ile oğlu Abdüllatif tarafından öldürülmüştür.

1403 – 1474

ALİ KUŞÇU

Astronom ve kelâm âlimi olan Ali Kuşçu, 1403’te Semerkand’da doğdu. Türk ya da Fars olduğuna dair iddialar mevcuttur. Babası Muhammed, Timur İmparatorluğu Sultanı ve astronomu Uluğ Bey’in kuşçusu olduğu için ailesi "Kuşçu" lakabıyla meşhur oldu. Küçük yaştan itibaren matematik ve astronomiye ilgi duyan Ali Kuşçu, Bursalı Kadızâde Rûmî, Gıyâseddin Cemşîd ve Muînuddîn Kâşî’den matematik ve astronomi dersi aldı.. Daha sonra bilgisini artırmak için Kirman’a gitti. Burada Hall-ü Eşkâl-i Kameradlı risale ile Şerh-i Tecrîd adlı eserini yazdı.Ali Kuşçu, Semerkand ve Kirman’da eğitimini tamamladıktan sonra Uluğ Bey’e yardımcı ve rasathanesine müdür oldu. Tebriz’de Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan kendisine büyük saygı gösterdi ve Osmanlı Devleti ile barış görüşmelerinde yardımını istedi. Ali Kuşçu, Uzun Hasan’ın sözcülüğünü yaptıktan sonra II. Mehmed’in davetiyle İstanbul’a geldi. Osmanlı – Akkoyunlu sınırında Fatih Sultan Mehmed’in emriyle büyük bir törenle karşılanan Ali Kuşçu, Ayasofya medresesine müderris oldu. 16 Aralık 1474 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

1609 – 1640

HEZÂRFEN AHMED ÇELEBİ

17. yüzyılda Osmanlı’da yaşamış Müslüman Türk bilgini. Kendi geliştirdiği takma kanatlarla uçmayı başaran ilk insanlardan olmuştur.1623-1640 yılları arasında saltanat süren Sultan IV. Murat zamanında, uçma tasarısını gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden ötürü halk arasında, Hezarfen olarak anıldığı bilinmektedir. Hezar, Farsça kökenli bir sözcük olup 1000 anlamına gelir. Hezârfen ise "bin fenli" (bilimli) yani "çok şey bilen" anlamına gelir.İlk uçma denemelerinde, 10. yüzyıl Müslüman Türk alimlerinden İsmail Cevheri’den ilham almıştır.Cevheri’nin bulgularını iyice inceleyen ve öğrenen Çelebi, kuşların uçuşunu inceleyerek tarihi uçuşundan önce hazırladığı kanatlarının dayanıklılık derecesini ölçmek için, Okmeydanı’nda deneyler yapmıştır. Ayrıca, Leonardo Da Vinci’nin uçma konusundaki çalışmalarında kendinden çok önce bu konuda deneyler yapan İsmail Cevheri’den ilham aldığı sanılmaktadır.1632 yılında lodoslu bir havada Galata Kulesi’nden kuş kanatlarına benzer bir araç takıp kendini boşluğa bırakan ve uçarak İstanbul Boğazı’nı geçip 3358 m. ötede Üsküdar’da Doğancılar’a indiği varsayılan Hezarfen Ahmed Çelebi, Türk havacılık tarihinin en kayda değer kişilerden birisidir.

Kaynak: Line.do – Discover stories through timelines and tell yours, too!

Beğen
Beğen Muhteşem Haha İnanılmaz Üzgün Kızgın
1

Anuşe Ansari – İlk Müslüman Kadın Astronot – İlk Kadın Uzay Turisti

Anuşe Ansari

Anuşe Ansari , İranlı-ABD’li iş kadını. Uzaya giden dördüncü turist. İlk uzay blogcusu, ilk kadın uzay turisti, ilk Müslüman kadın astronot. 10 milyon dolarlık Ansari X Ödülü isim sponsoru ve X-Prize vakfı mütevelli heyeti üyelerinden biridir.

12 Eylül 1966’da İran’ın Meşhed şehrinde doğdu. Doğumundan kısa bir süre sonra anne ve babası Tahran’a taşındı.1979’da İran Devrimi’ne şahit oldu. 1984’te Amerika’ya göçmen olarak göç etti. Farsça dışında, İngilizce ve Fransızca bilmektedir ve uzay yolculuğu deneyimi için Rusça hakkında da bilgi sahibi olmuştur.

Fairfax, Virginia’daki George Mason Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği, bilgisayar bilimi ve Washington DC’deki George Washington Üniversitesi’nde yüksek lisans derecesi sahibi oldu. Mezun olduktan sonra, kocası Hamid Ansari ile tanıştığı MCI’da çalışmaya başladı. 1991 yılında evlendiler.

1993 yılında, kocası ve kayınbiraderi Amir Ansari’yi, ABD telekomünikasyon endüstrisinde deregülasyon olarak, tasarruflarını ve şirket emeklilik hesaplarını kullanarak Telecom Technologies Inc.’i ortak bulmaya ikna etti. Telekomünikasyon hizmet sağlayıcılarının "sistem performansını artırmaya, işletme maliyetlerini düşürmeye ve yeni gelir fırsatları sunmaya" olanak veren softswitch teknolojisinin tedarikçisi. Merkezi Richardson, Teksas’ta bulunan şirket, mevcut telekom ağları ile uygulama merkezli, yeni nesil ağlar ile yazılım geçişi teknolojisi arasında entegrasyona olanak tanıyan ürünler sundu. Telecom Technologies, 2001 yılında Sonus Networks, Inc. tarafından, 10.8 milyon Sonus hissesi stoku için hisse senedi stokuyla satın alındı. Anousheh Ansari, "Sonus’un başkan yardımcısı ve Sonus’un yeni INtelligentIP bölümünün genel müdürü" oldu.

2006 yılında Prodea Systems’i kurdu ve halen başkan ve CEO’sudur. Prodea bir teknoloji ve hizmet yönetimi şirketidir. Prodea, Richardson, Teksas ve Silikon Vadisi’nde bulunan geliştirme merkezleri ile Ansari ailesinin oluşturduğu özel bir şirkettir.

Ansari, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Zvezda Hizmet Modülünde yetiştirilen bir bitkiyi elinde tutuyor.

Ansari, X PRIZE Vakfı’nın Vizyon Çemberinin yanı sıra Mütevelli Heyeti üyesidir. Kayınbiraderi Amir Ansari ile birlikte Alan Shepard’ın alt yörüngesel uzayının 43. yıldönümü olan 5 Mayıs 2004’te X PRIZE vakfına milyonlarca dolarlık bağış yaptı. X PRIZE, bağışlarından dolayı resmi olarak Ansari X PRIZE adını almıştır. X PRIZE’ye olan bağlılığı ve Uzay Tutkunları konferanslarında yapılan sunumlarla kanıtlandığı üzere, Ansari “Uzayın özelleştirmesi” sözcüsüdür.

Aynı zamanda Prodea adını alan Ansari ailesi yatırım şirketi, Space Adventures, Ltd. ve Rusya Federasyonu Federal Uzay Ajansı (FSA) ile küresel ticari kullanım için bir uzay aracı (Uzay Maceraları Gezgini – Space Adventures Explorer) filosu oluşturmak üzere bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

Ansari, Space Adventures Ltd. aracılığıyla Uluslararası Uzay İstasyonuna bir Soyuz uçuşu için Daisuke Enomoto’nun bir yedeği olarak eğitildi. 21 Ağustos 2006’da Enomoto, bir sonraki ay başlayacak olan Soyuz TMA-9 misyonunu uçurmaktan tıbbi olarak diskalifiye edildi. Ertesi gün Ansari baş mürettebata yükseltildi.

Soyuz TMA-9 Ekibi: Astronot Michael E. Lopez-Alegria (solda), Anousheh Ansari (ortada) ve Kozmonot Mikhail Tyurin, 5 Eylül 2006'da, Kazakistan'ın Baikonur kentindeki Kozmonot Oteli'nde.

Uçuştan bir gün önce, astronomi gösterisi Night’s Sky için İran ulusal televizyonuna yaptığı röportajda;
"Tüm dünyaya, özellikle de genç kadınlara ve kızlara, aynı zamanda kadınlara erkeklerle aynı fırsatların sunulmadığı Ortadoğu ülkelerine ilham vermeyi umuyorum." dedi.

Ansari’yi taşıyan Rus Soyuz uzay aracı 18 Eylül 2006’da Kazakistan’dan fırlatıldı. Ansari bu gezi için 4 yıl beklemek zorunda kalmış ve 6 ay boyunca yoğun eğitime tabii tutulmuştu. Uzay aracında bir Amerikalı astronot ve bir Rus Kozmonot bulunuyordu. Amerika’da kitle iletişim sektöründeki yatırımlarıyla zengin olan Ansari, 26 Eylül 2006 günü dünyaya döndü.

Beğen
Beğen Muhteşem Haha İnanılmaz Üzgün Kızgın