Uluslararası Para Fonu – IMF

IMF

Uluslararası Para Fonu ya da daha çok bilinen kısaltmasıyla IMF (International Monetary Fund), küresel finansal düzeni takip etmek, borsa, döviz kurları, ödeme planları gibi konularda denetim ve organizasyon yapmak, aynı zamanda teknik ve finansal destek sağlamak gibi görevleri bulunan uluslararası bir organizasyondur. 1944 yılında ABD’nin New Hampshire eyaletindeki Bretton Woods’da kurulan ve 1947’de fiilen çalışmaya başlayan milletlerarası ekonomik meselelerle uğraşan bir teşkilattır. IMF “küresel para işbirliği, finansal istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdam ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik, ve dünya çapında yoksulluğu azaltmayı teşvik etmek için çalışan, 188 ülkenin üye olduğu organizasyondur. Kuruluşun belirtilen hedeflerinde, ödemeler dengesi ihtiyaçlarını karşılamak için üye ülkelerin mali kaynaklarını kullanılabilir hale de getirmekte dahil olmak üzere uluslararası ekonomik işbirliği, uluslararası ticaret, istihdam ve döviz kuru istikrarını teşvik edilmesi olarak tanımlanmaktadır. IMF’nin merkezi ABD’de, Washington, DC’de bulunmaktadır.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarından sonra milletlerarası ekonomik meseleler karışık hale gelmiş, I. Dünya Savaşı’ndan sonra düşülen ekonomik buhranla savaş sonrası ekonomik depresyonlar da ekonomik ilişkileri tehdit eder bir vaziyet almıştı. Avrupa devletlerinin II. Dünya Savaşı sonrası bozuk ve depresyon içindeki ekonomik durumlarının aksine Amerika Birleşik Devletleri’nin savaş boyunca ihracatının altın stoklarının artması, ekonomik bakımdan yardım yapacak tek ülke durumuna gelmesine sebep oldu. ABD, Avrupa devletlerine doğrudan yardım yapmak yerine mali müesseseler kurarak yardım yapılması taraftarı oldu ve 1944 yılında Bretton Woods’ta 45 devletin iştirakiyle bir takım kararlar alındı. Bretton Woods Antlaşması’nda; birisi, Milletlerarası Para Fonu, diğeri, Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) yahut kısaca Dünya Bankası isimleriyle iki ekonomik müessesenin kurulması kararlaştırılmıştır.

IMF, Avrupa devletlerinin tediye bilançolarında ortaya çıkabilecek geçici (= kısa vadeli) ödeme güçlüklerinde kredi vererek milletlerarası ticaretin bu yüzden daralmasını önlemek; Dünya Bankası da uzun vadeli yatırım kredileri vermek suretiyle, Avrupa devletlerinin yeniden imarını sağlamak, tediye bilânçolarındaki bünyevî dengesizlikleri gidermek için kurulmuştur.
Her iki müessesenin sermaye ve kaynaklarının önemli bir kısmı ABD tarafından temin edilmiştir. Bu müesseselere üye olan ülkelerin prensip olarak, içerde enflasyonu önleyici para politikaları takip etmeleri, dış ticareti ise tek taraflı devalüasyonlar ve ithal tahditleri yüzünden daraltmamaları, bilakis bu tehditleri mümkün mertebe kaldırmaları gerekecekti.

Beğen
Beğen Muhteşem Haha İnanılmaz Üzgün Kızgın

TÜRKSOY – Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı

TÜRKSOY

Türk dünyasının UNESCO’su olan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 1993 yılında, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye cumhuriyeti kültür bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kurulmuştur. Daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tıva ve Hakas Cumhuriyeti ile birlikte Moldova’ya bağlı Gagavuz Yeri, TÜRKSOY’a gözlemci üye olarak katılmışlardır. TÜRKSOY 20 yılı aşkın süredir Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışmaktadır.

TÜRKSOY’un çalışmaları, Türk dili konuşan ülkeler devlet başkanlarının himayelerinde yürütülmüş ve takdirlerini kazanmıştır.

TÜRKSOY’un faaliyetleri, Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyi tarafından belirlenir. Daimi Konsey toplantılarında alınan kararlar TÜRKSOY Genel Sekreterliği tarafından icra edilir.

Ressamlar buluşmaları, opera günleri, edebiyat kongreleri gibi geleneksel faaliyetleriyle TÜRKSOY, Türk dünyası bilim adamı ve sanatçılarının tecrübe alışverişlerine imkan sağlamaktadır.

tb

Türk dünyasının ortak geleneği olan nevruz, TÜRKSOY’un çalışmaları sayesinde bütün insanlığa mal edilmiştir. 2010 yılında UNESCO Genel Merkezi’nde, 2011 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen tarihi kutlamalar sonrasında TÜRKSOY bugüne dek üye ülkelerin dışında, Almanya, Avusturya ve İngiltere’de baharın gelişi Nevruz’u coşkuyla kutlamıştır.

Her yıl farklı ülkelerden yüzlerce sanatçının katılımıyla, tiyatrodan sinemaya, müzikten plastik sanatlara çeşitli festivaller düzenlenmektedir. Bu festivaller sayesinde ortak Türk kültürünün paydaşları birbirlerini daha yakından tanımaktadır.

TÜRKSOY hizmet binası

TÜRKSOY, yayınlarıyla Türk halklarının zengin kültürel mirasını geniş kitlelere ulaştırmaktadır. Üç dilde yayınlanmakta olan TÜRKSOY dergisinin yanı sıra yıl boyu farklı lehçe ve dillerde pek çok eser okuyucularla buluşturulmaktadır.Türk halklarının ortak geçmişini; dil, edebiyat, kültür ve sanatını, bir bütün halinde ele alan bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

6 ülkede seyirci ile buluşturulan Üzeyir Hacıbeyli’nin ölümsüz Köroğlu operası, Türkiye’de ilk kez opera repertuvarına dahil edilen Mukan Tölebayev’in Birjan ve Sara Operası ve 9 ülkeden 200 sanatçının katılımıyla Amerikalı bir koro eşliğinde Türkiye ve ABD’de icra edilen Adnan Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu geçtiğimiz yıllarda TÜRKSOY’un gerçekleştirdiği özel projelerin bazılarıdır.

Düzenlenen anma toplantıları ve ilan edilen anma yılları kapsamında Türk kültürüne hizmet eden parlak şahsiyetler, yeni nesillere tanıtılmaktadır. Kendini sürekli geliştiren ve yeniliklere imza atan Türksoy’un, kültür hayatımıza kattığı yeniliklerden biri de, Türk dünyası kültür başkenti uygulaması olmuştur. Uygulama kapsamında 2012 yılında Astana, 2013 yılında Eskişehir, 2014 yılında Kazan ve 2015 yılında Türkmenistan’ın Merv şehri Türk Dünyası Kültür başkenti olarak seçilmiştir.

Türk Konseyi, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Mirası Vakfı, TÜRKSOY’un koordinasyon içerisinde çalıştığı kardeş örgütlerdir. TÜRKSOY ayrıca aynı ilke ve amaçları paylaştığı, UNESCO, ISESCO ve Bağımsız Devletler Topluluğu İnsani İşbirliği Vakfı gibi uluslararası örgütlerle yürüttüğü projelerde işbirlikleri gerçekleştirmektedir.

TÜRKSOY Genel Sekreterliği Merkezi, Türk dünyası kültür adamları ve sanatçılarının buluşma noktasıdır.

TÜRKSOY Resmi Sitesi

Beğen
Beğen Muhteşem Haha İnanılmaz Üzgün Kızgın