Teravih Namazının Fazileti (Gün Gün)

tb

Teravih Namazının Fazileti (Gün Gün)

HZ. Ali bin Ebu Talip diyor ki: Efendimizden, teravih namazının faziletinden ve verilecek sevaptan sual olunduğunda Efendimiz buyurdular;

1.Gecede: Anasından doğduğu gündeki gibi günahlarından korunur.
2.Gecede:Kendisinin ve eğer mümin iseler ana ve babasının günahları bağışlanır.
3.Gecede:Arş altında bir melek şöyle seslenir:
-Amel temize çıktı ALLAH eski günahlarını bağışlar.
4.Gecede:Onun için verilecek mukafat Tevratı, İncili, Zeburu, Furkanı okuyan kimsenin sevanı kadar sevap yazılır.
5.Gecede:Yüce ALLAH ona Mescid-i haramada namaz kılanın sevabı kadar sevap ihsan eder.
6.Gecede:Yüce ALLAH ona beyti mamuru tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder her taş ve kiremit dahi onun bağışlanmasını diler.
7.Gecede:Musa (a.s)a yetişmiş firavuna ve hamana karşı ona yardım etmiş olur.
8.Gecede:Yüce ALLAH İbrahim (a.s)a yaptığı ihsanı onada yapar.
9.Gecede:Hz.Peygamber efendimizin ibadet ettiği gibi yüce ALLAHa ibadet etmiş gibi olur.
10.Gecede:ALLAHu teala ona dünyanın ve ahiretin hayırlısını nasip eder.
11.Gecede:Ölecek olursa dünyadan anasından doğduğu gündeki gibi günahsız çıkar.
12.Gecede:Kıyamet günü öyle bir hale gelirki yüzü ayın on dördüncü gecesindeki gibi parlar.
13.Gecede:Kıyamet gününe her türlü kötülüklerden emin olarak gelir.
14.Gecede: Melekler şu şekilde onun lehine şahitlik ederek:
-Bu kimse teravih namazı kıldı.Bundan sonra ALLAH onu hesaba çekmez.
15.Gecede: Melekler arş ve kürsü taşıyanlar onun bağışlanması anında selat okurlar.
16.Gecede: ALLAH teala o kimse için cehennem ateşinden kurtulduğuna dair beraat fermanı yazar.
17.Gecede: Kendisine Peygamberlerin sevabına denk sevap verilir.
18.Gecede: Bir melek şöyle seslenir:
-Ey ALLAHın kulu ALLAH senden ve ana babandan razı oldu.
19.Gecede: ALLAHu Teala firdevs cennetinde derecesini yükseltir
20.Gecede: Şehitlerin ve Salih zatların sevaplarına denk sevap verilir.
21.Gecede: ALLAHu teala onun için cennette nurdan bir ev kurar.
22.Gecede: Kıyamet günü her türlü gamadan ve kederden emin olur.
23.Gecede: ALLAHu teala onun için cennette şehir kurar.
24.Gecede: Onun için yirmi dört tane makbul dua vardır.
25.Gecede: ALLAHu teala ondan kabir azabını kaldırır.
26.Gecede: ALLAHu teala onun için kırk yıllık amel savabı verir.
27.Gecede: ALLAHu teala onun için sırat köprüsünü çakan şimşek gibi geçme ihsanı yapılır.
28.Gecede: ALLAHu teala onun cennetteki derecesini bir kat daha arttırır.
29.Gecede: ALLAHu teala ona bin makbul hac sevabı ihsan eder.
30.Gecede: ALLAHu teala şöyle buyurur:
– Ey kulum cennetin meyvelerinden ye, sel sebil suyundan yıkan, kevser
şarabından iç, Ben senin Rabbinim sende benim kulumsun der.
Rabbim bizi af olunmuşlardan eylesin

Beğen
Beğen Muhteşem Haha İnanılmaz Üzgün Kızgın