Forum: Sureler ve Türkçe Mealleri

İptal
#
A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
Q
R
S
Ş
T
U
Ü
V
W
X
Y
Z

Sureler ve Türkçe Mealleri

 1. Sureler Listesi - Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Mealleri

  SIRALI SURELER LİSTESİ 1. FATİHA 2. BAKARA 3. ÂLİ İMRÂN

  Konuyu Başlatan: Ugur, 14.07.2013
 1. ENBİYÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/021_Enbiya.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 21/ENBİYÂ-1: Ikterebe lin nâsi hisâbuhum ve hum fî gafletin mu’ridûn(mu’ridûne). İnsanlar için hesap vakti...

  Konuyu Başlatan: Celik, 17.04.2013
 2. ENFÂL Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/008_Enfal.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 8/ENFÂL-1: Yes’elûneke anil enfâl(enfâli), kulil enfâlu lillâhi ver resûl(resûli), fettekullâhe ve aslihû zâte...

  Konuyu Başlatan: Celik, 17.04.2013
 3. FÂTIR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/035_Fatir.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 35/FÂTIR-1: Elhamdu lillâhi fâtırıs semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusulen ulî ecnihatin mesnâ ve sulâse ve...

  Konuyu Başlatan: Celik, 17.04.2013
 4. FATİHA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Fatiha Suresi, Kur'an'daki ilk suredir. Mekke döneminde 5. sure olarak indirildiğine inanılmaktadır. Toplam yedi ayet olarak numaralandırılmıştır. Kur’anın ilk suresi olduğu için “başlangıç” anlamına...

  Konuyu Başlatan: Celik, 17.04.2013
 5. FECR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/089.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 89/FECR-1: Vel fecr(fecri). Fecr vaktine andolsun. 89/FECR-2: Ve leyâlin aşr(aşrın). Ve on geceye.

  Konuyu Başlatan: Celik, 17.04.2013
 6. FELAK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/113.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 113/FELAK-1: Kul eûzu bi rabbil felak(felakı). De ki: “Ben, Felâk'ın Rabbine sığınırım.” 113/FELAK-2: Min şerri...

  Konuyu Başlatan: Celik, 17.04.2013
 7. FETİH Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/048_Fetih.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 48/FETİH-1: İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ(mubînen). Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik. ...

  Konuyu Başlatan: Celik, 17.04.2013
 8. FÎL Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/105.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 105/FÎL-1: E lem tere keyfe feale rabbuke bi ashâbil fîl(fîli). Senin Rabbin fil sahiplerine neler yaptı, görmedin mi...

  Konuyu Başlatan: Celik, 17.04.2013
 9. FURKÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/025_Furkan.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 25/FURKÂN-1: Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihî li yekûne lil âlemîne nezîrâ(nezîren). Âlemlere uyarıcı...

  Konuyu Başlatan: Celik, 17.04.2013
 10. FUSSİLET Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/041_Fuss%C4%B1let.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 41/FUSSİLET-1: Hâ mîm. Hâ, mîm. 41/FUSSİLET-2: Tenzîlun miner rahmânir rahîm(rahîmi). Rahmân ve...

  Konuyu Başlatan: Celik, 17.04.2013
 11. GÂŞİYE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/088.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 88/GÂŞİYE-1: Hel etâke hadîsul gâşiyeh(gâşiyeti). Gâşiyenin (heryeri kuşatıp kaplayacak olan korkunç felâketin)...

  Konuyu Başlatan: Celik, 17.04.2013
 12. HACC Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/022_Hac.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 22/HACC-1: Yâ eyyuhen nâsuttekû rabbekum, inne zelzeletes sâati şey’un azîm(azîmun). Ey insanlar! Rabbinize karşı...

  Konuyu Başlatan: Celik, 17.04.2013
 13. HADÎD Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/057.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 57/HADÎD-1: Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti vel ard(ardı), ve huvel azîzul hakîm(hakîmu). Semalarda ve arzdaki herşey...

  Konuyu Başlatan: Celik, 17.04.2013
 14. HAKKA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/069.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 69/HÂKKA-1: El hâkkah(hâkkatu). Hakikat (vuku bulması gerçek olan). 69/HÂKKA-2: Mel hâkkah(hâkkatu). Hakikat...

  Konuyu Başlatan: Celik, 17.04.2013
 15. HAŞR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/059.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 59/HAŞR-1: Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), ve huvel azîzul hakîm(hakîmu). Göklerde ve yerde...

  Konuyu Başlatan: Celik, 17.04.2013
 16. HUCURÂT Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/049_Hucurat.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 49/HUCURÂT-1: Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tukaddimû beyne yedeyillâhi ve resûlihî vettekûllâh(vettekûllâhe),...

  Konuyu Başlatan: Celik, 17.04.2013
 17. HÛD Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/011_Hud.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 11/HÛD-1: Elif lâm râ kitâbun uhkimet âyâtuhu summe fussılet min ledun hakîmin habîr(habîrin). Elif, lâm, râ....

  Konuyu Başlatan: Celik, 17.04.2013
 18. HUMEZE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/104.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 104/HUMEZE-1: Veylun li kulli humezetin lumezeh(lumezetin). Arkadan çekiştirmeyi ve kaş-gözle alay etmeyi alışkanlık...

  Konuyu Başlatan: Celik, 17.04.2013
 19. HİCR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/015_Hicr.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 15/HİCR-1: Elif lâm râ tilke âyâtul kitâbi ve kur’ânin mubîn(mubînin). Elif, lâm, râ. İşte bunlar, Kitab'ın ve...

  Konuyu Başlatan: Celik, 18.04.2013
 20. KADİR - KADR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/097.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 97/KADR (KADİR)-1: İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr(kadri). Muhakkak ki Biz, O'nu (Kur'ân'ı) Kadir Gecesi'nde Biz...

  Konuyu Başlatan: Celik, 18.04.2013

 • Sayfa 2/6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...

  Konu Bilgileri

  Konu gösterimi

  Belirtilen zaman dilimindeki konuları görüntülemek için bu kontrolü kullanın.

  Konuların farklı verilere göre sıralanması için bu kontrolü kullanın.

  Konu Sıralaması..

  Not: Tarihe göre sıralarken 'Alçalan' (yeni konular) ilk önce gösterilecektir.