Forum: Sureler ve Türkçe Mealleri

İptal
#
A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
Q
R
S
Ş
T
U
Ü
V
W
X
Y
Z

Sureler ve Türkçe Mealleri

 1. Sureler Listesi - Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Mealleri

  SIRALI SURELER LİSTESİ 1. FATİHA 2. BAKARA 3. ÂLİ İMRÂN

  Konuyu Başlatan: Ugur, 14.07.2013
 1. KAF Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/050_Kaf.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 50/KAF-1: Kâf vel kur’ânil mecîd(mecîdi). Kâf. Mecîd (şerefli) Kur'ân'a andolsun. 50/KAF-2: Bel acibû en...

  Konuyu Başlatan: Celik, 18.04.2013
 2. KÂFİRÛN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/109.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 109/KÂFİRÛN-1: Kul yâ eyyuhel kâfirûn(kâfirûne). De ki: "Ey kâfirler!" 109/KÂFİRÛN-2: Lâ a’budu mâ...

  Konuyu Başlatan: Celik, 18.04.2013
 3. KALEM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/068.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 68/KALEM-1: Nûn vel kalemi ve mâ yesturûn(yesturûne). Nûn. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun! ...

  Konuyu Başlatan: Celik, 18.04.2013
 4. KAMER Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/054_Kamer.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 54/KAMER-1: İkterebetis sâatu ven şakkal kamer(kameru). Saat yaklaştı ve Kamer (Ay) yarıldı. 54/KAMER-2:...

  Konuyu Başlatan: Celik, 18.04.2013
 5. KÂRİA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/101.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 101/KÂRİA-1: El kâriah(kâriatu). Kâria. 101/KÂRİA-2: Mel kâriah(kâriatu). Kâria nedir?

  Konuyu Başlatan: Celik, 18.04.2013
 6. KASAS Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/028_Kasas.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 28/KASAS-1: Tâ sîn mîm. Tâ, Sîn, Mîm. 28/KASAS-2: Tilke âyâtul kitâbil mubîn(mubîni). Bunlar, Kitab-ı...

  Konuyu Başlatan: Celik, 18.04.2013
 7. KEHF Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/018_Kehf.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 18/KEHF-1: El hamdulillâhillezî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehu ıvecâ(ıvecen). Allah'a hamdolsun ki...

  Konuyu Başlatan: Celik, 19.04.2013
 8. KEVSER Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/108.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 108/KEVSER-1: İnnâ a’taynâkel kevser(kevsere). Muhakkak ki Biz, sana Kevser'i verdik. 108/KEVSER-2: Fe salli li...

  Konuyu Başlatan: Celik, 19.04.2013
 9. KIYÂME Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/075.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 75/KIYÂME-1: Lâ uksimu bi yevmil kıyâmeh(kıyâmeti). Hayır, kıyâmet gününe yemin ederim. 75/KIYÂME-2: Ve lâ...

  Konuyu Başlatan: Celik, 19.04.2013
 10. KUREYŞ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/106.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 106/KUREYŞ-1: Li îlâfi kureyş(kureyşin). Kureyşin ülfetini (emin ve rahat olmalarını) sağladığı için. ...

  Konuyu Başlatan: Celik, 19.04.2013
 11. LEYL Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/092.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 92/LEYL-1: Vel leyli izâ yagşâ. Örteceği zaman geceye andolsun. 92/LEYL-2: Ven nehâri izâ tecellâ. Ve tecelli...

  Konuyu Başlatan: Celik, 19.04.2013
 12. LOKMÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/031_Lokman.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 31/LOKMÂN-1: Elif lâm mîm. Elif, Lâm, Mim. 31/LOKMÂN-2: Tilke âyâtul kitâbil hakîm(hakîmi). Bunlar,...

  Konuyu Başlatan: Celik, 19.04.2013
 13. MÂÛN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/107.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 107/MÂÛN-1: E raeytellezî yukezzibu bid dîn(dîne). Dîni yalanlayanı gördün mü? 107/MÂÛN-2: : Fe zâlikellezî...

  Konuyu Başlatan: Celik, 19.04.2013
 14. MÂİDE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/005_Maide.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 5/MÂİDE-1: Yâ eyyuhellezîne âmenû evfû bil ukûd(ukûdi) uhıllet lekum behîmetul en’âmi illâ mâ yutlâ aleykum...

  Konuyu Başlatan: Celik, 19.04.2013
 15. MEÂRİC Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/070.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 70/MEÂRİC-1: Se ele sâilun bi azâbin vâkı’n(vâkıın). Talep sahibi birisi, vuku bulacak vakayı (azabı) istedi. ...

  Konuyu Başlatan: Celik, 19.04.2013
 16. MERYEM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/019_Meryem.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 19/MERYEM-1: Kâf, hâ, yâ, ayn, sâd. Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd. 19/MERYEM-2: Zikru rahmeti rabbike abdehu...

  Konuyu Başlatan: Celik, 19.04.2013
 17. MU'MİN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/040_Mumin.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 40/MU'MİN-1: Hâ mîm. Hâ, Mîm. 40/MU'MİN-2: Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil alîm(alîmi). Bu Kitab'ın...

  Konuyu Başlatan: Celik, 19.04.2013
 18. MU'MİNÛN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/023_Muminun.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 23/MU'MİNÛN-1: Kad eflehal mu’minun(mu’minune). Mü'minler felâha ermiştir. 23/MU'MİNÛN-2: Ellezîne hum...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 19. MUCÂDELE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/058.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 58/MUCÂDELE-1: Kad semiallâhu kavlelletî tucâdiluke fî zevcihâ ve teştekî ilallâhi vallâhu yesmeu tehâvurekumâ,...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 20. MUDDESSİR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/074.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 74/MUDDESSİR-1: Yâ eyyuhel muddessir(muddessiru). Ey (esvabına) bürünmüş olan! Veya (Ey disarını giymiş olan!) ...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013

 • Sayfa 3/6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...

  Konu Bilgileri

  Konu gösterimi

  Belirtilen zaman dilimindeki konuları görüntülemek için bu kontrolü kullanın.

  Konuların farklı verilere göre sıralanması için bu kontrolü kullanın.

  Konu Sıralaması..

  Not: Tarihe göre sıralarken 'Alçalan' (yeni konular) ilk önce gösterilecektir.