Forum: Sureler ve Türkçe Mealleri

İptal
#
A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
Q
R
S
Ş
T
U
Ü
V
W
X
Y
Z

Sureler ve Türkçe Mealleri

 1. Sureler Listesi - Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Mealleri

  SIRALI SURELER LİSTESİ 1. FATİHA 2. BAKARA 3. ÂLİ İMRÂN

  Konuyu Başlatan: Ugur, 14.07.2013
 1. MUHAMMED Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/047_Muhammet.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 47/MUHAMMED-1: Ellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi edalle a’mâlehum. İnkâr edenlerin ve (insanları)...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 2. MULK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/067.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 67/MULK-1: Tebârekellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). Mülk elinde (kudretinde) olan O...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 3. MUMTEHİNE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/060.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 60/MUMTEHİNE-1: Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tettehızû aduvvî ve aduvvekum evliyâe, tulkûne ileyhim bil meveddeti ve kad...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 4. MUNÂFİKÛN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/063.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 63/MUNÂFİKÛN-1: İzâ câekel munâfikûne kâlû neşhedu inneke le resûlullâh(resûlullâhi), vallâhu ya’lemu inneke le...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 5. MURSELÂT Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/077.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 77/MURSELÂT-1: Vel murselâti urfâ(urfen). Ardarda (marufla, irfanla) gönderilenlere andolsun. 77/MURSELÂT-2: Fel...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 6. MUTAFFİFÎN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/083.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 83/MUTAFFİFÎN-1: Veylun lil mutaffifîn(mutaffifîne). Eksik ölçenlerin (ve eksik tartanların) vay haline. ...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 7. MUZZEMMİL Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/073.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 73/MUZZEMMİL-1: Yâ eyyuhel muzzemmil(muzzemmilu). Ey örtünüp gizlenen! 73/MUZZEMMİL-2: Kumil leyle illâ...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 8. NAHL Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/016_Nahl.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 16/NAHL-1: Etâ emrullâhi fe lâ testa’cilûh(testa’cilûhu), subhânehu ve teâlâ ammâ yuşrikûn(yuşrikûne). Allah'ın...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 9. NÂS Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/114.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 114/NÂS-1: Kul eûzu bi rabbin nâs(nâsi). De ki: “Ben insanların Rabbine sığınırım.” 114/NÂS-2: Melikin...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 10. NASR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/110.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 110/NASR-1: İzâ câe nasrullâhi vel feth(fethu). Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. 110/NASR-2: Ve reeyten...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 11. NÂZİÂT Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/079.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 79/NÂZİÂT-1: Ven nâziâti garkâ(garkan). Dalarak kuvvetle (söke söke) çekip alanlara andolsun. 79/NÂZİÂT-2: Ven...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 12. NEBE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/078.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 78/NEBE-1: Amme yetesâelûn(yetesâelûne). Birbirlerine neyi soruyorlar? 78/NEBE-2: Anin nebeil azîm(azîmi)....

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 13. NECM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/053_Necm.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 53/NECM-1: Ven necmi izâ hevâ. Kaybolduğu zaman yıldıza andolsun. 53/NECM-2: Mâ dalle sâhıbukum ve mâ gavâ....

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 14. NEML Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/027_Neml.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 27/NEML-1: Tâ sîn, tilke âyâtul kur’âni ve kitâbin mubîn(mubînin). Tâ, Sîn. Bunlar, apaçık bir Kitap olan...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 15. NÛH Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/071.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 71/NÛH-1: İnnâ erselnâ nûhan ilâ kavmihî en enzir kavmeke min kabli en ye’tiyehum azâbun elîm(elîmun). Muhakkak ki...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 16. NÛR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/024_Nur.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 24/NÛR-1: Sûratun enzelnâhâ ve faradnâhâ ve enzelnâ fîhâ âyâtin beyyinâtin leallekum tezekkerûn(tezekkerûne)....

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 17. NİSÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/004_Nisa.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 4/NİSÂ-1: Yâ eyyuhen nâsuttekû rabbekumullezî halakakum min nefsin vâhidetin ve halaka minhâ zevcehâ ve besse...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 18. RA'D Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/013_Rad.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 13/RA'D-1: Elif lâm mim râ tilke âyâtul kitâb(kitâbi), vellezî unzile ileyke min rabbikel hakku ve lâkinne...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 19. RAHMÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/055_Rahman.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 55/RAHMÂN-1: Er rahmân(rahmânu). (O) Rahman'dır. 55/RAHMÂN-2: Allemel kur’ân(kur’âne). Kur'ân'ı, O...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 20. RÛM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/030_Rum.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 30/RÛM-1: Elif lâm mîm. Elif, Lâm, Mîm. 30/RÛM-2: Gulibetir rûm(rûmu). Rumlar'a gâlip gelindi (Rumlar...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013

 • Sayfa 4/6
 • ...
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

  Konu Bilgileri

  Konu gösterimi

  Belirtilen zaman dilimindeki konuları görüntülemek için bu kontrolü kullanın.

  Konuların farklı verilere göre sıralanması için bu kontrolü kullanın.

  Konu Sıralaması..

  Not: Tarihe göre sıralarken 'Alçalan' (yeni konular) ilk önce gösterilecektir.