Forum: Sureler ve Türkçe Mealleri

İptal
#
A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
Q
R
S
Ş
T
U
Ü
V
W
X
Y
Z

Sureler ve Türkçe Mealleri

 1. Sureler Listesi - Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Mealleri

  SIRALI SURELER LİSTESİ 1. FATİHA 2. BAKARA 3. ÂLİ İMRÂN

  Konuyu Başlatan: Ugur, 14.07.2013
 1. SÂD Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/038_Sad.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 38/SÂD-1: Sâd, vel kur’âni zîz zikr(zikri). Sâd, zikrin sahibi Kur'ân'a andolsun. 38/SÂD-2: Belillezîne...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 2. SAFF Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/061.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 61/SAFF-1: Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), ve huvel âzîzul hakîm(hakîmu). Göklerde ve yerde...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 3. SÂFFÂT Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/037_Saffat.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 37/SÂFFÂT-1: Ves sâffati saffâ(saffen). Ve saf bağlayarak (huşû ile Allah'ın huzurunda) saf halinde...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 4. SEBE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/034_Sebe.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 34/SEBE-1: El hamdu lillâhillezî lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı ve lehul hamdu fîl âhireh(âhireti), ve...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 5. SECDE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/032_Secde.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 32/SECDE-1: Elif lâm mîm. Elif, Lâm, Mîm. 32/SECDE-2: Tenzîlul kitâbi lâ reybe fîhi min rabbil...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 6. TÂHÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/020_Taha.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 20/TÂHÂ-1: Tâ, hâ. Tâ, Hâ. 20/TÂHÂ-2: Mâ enzelnâ aleykel kur’âne li teşkâ. Kur'ân'ı sana meşakkat (güçlük)...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 7. TAHRÎM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/066.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 66/TAHRÎM-1: Yâ eyyuhen nebiyyu lime tuharrimu mâ ehallallâhu lek(leke), tebtegî merdâte ezvâcik(ezvâcike), vallâhu...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 8. TALÂK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/065.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 65/TALÂK-1: Yâ eyyuhen nebiyyu izâ tallaktumun nisâe fe tallikûhunne li iddetihinne ve ahsûl iddeh(iddete),...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 9. TÂRIK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/086.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 86/TÂRIK-1: Ves semâi vet târık(târıkı). Semaya ve Tarık'a andolsun. 86/TÂRIK-2: Ve mâ edrâke met...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 10. TEBBET Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/111.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 111/TEBBET (MESED)-1: Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb(tebbe). Ebu Leheb'in iki eli kurudu ve helâk oldu. ...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 11. TEGÂBUN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/064.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 64/TEGÂBUN-1: Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), le hul mulku ve le hul hamdu ve huve alâ kulli...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 12. TEKÂSUR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/102.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 102/TEKÂSUR-1: Elhâkumut tekâsur(tekâsuru). Çoklukla (mal, mülk, evlât ile) övünmeniz sizi oyaladı. ...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 13. TEKVÎR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/081.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 81/TEKVÎR-1: İzeş şemsu kuvviret. Güneş bürülüp dürüldüğü zaman. 81/TEKVÎR-2: Ve izen nucûmun kederet. Ve...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 14. TEVBE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/009_Tevbe.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 9/TEVBE-1: Berâetun minallâhi ve resûlihî ilellezîne âhedtum minel muşrikîn (muşrikîne). Müşriklerden, ahd...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 15. TÎN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/095.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 95/TÎN-1: Vet tîni vez zeytûn(zeytûni). İncire ve zeytine andolsun. 95/TÎN-2: Ve tûri sînîn(sînîne). Sina...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 16. TÛR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/052_Tur.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 52/TÛR-1: Vet tûri. Tur Dağı'na yemin olsun. 52/TÛR-2: Ve kitâbin mestûrin. Satır satır yazılmış...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 17. VÂKIA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/056_Vakia.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 56/VÂKIA-1: İzâ ve kaatil vâkıah(vâkıatu). O vakıa (müthiş olay) vuku bulduğu zaman. 56/VÂKIA-2: Leyse li...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 18. YÂSÎN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/036_Yasin.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 36/YÂSÎN-1: Yâ sîn. Yâ, Sîn. 36/YÂSÎN-2: Vel kur’ânil hakîm(hakîmi). Hakîm (hüküm ve hikmet sahibi)...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 19. İBRÂHÎM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/014_ibrahim.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 14/İBRÂHÎM-1: Elif lâm râ kitâbun enzelnâhu ileyke li tuhricen nâse minez zulûmâti ilen nûri bi izni rabbihim...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013
 20. İHLÂS Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/112.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 112/İHLÂS-1: Kul huvallâhu ehad(ehadun). De ki: “O Allah, Bir'dir (Tek'tir).” 112/İHLÂS-2: Allâhus...

  Konuyu Başlatan: Celik, 20.04.2013

 • Sayfa 5/6
 • ...
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

  Konu Bilgileri

  Konu gösterimi

  Belirtilen zaman dilimindeki konuları görüntülemek için bu kontrolü kullanın.

  Konuların farklı verilere göre sıralanması için bu kontrolü kullanın.

  Konu Sıralaması..

  Not: Tarihe göre sıralarken 'Alçalan' (yeni konular) ilk önce gösterilecektir.