Forum: Sureler ve Türkçe Mealleri

İptal
#
A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
Q
R
S
Ş
T
U
Ü
V
W
X
Y
Z

Sureler ve Türkçe Mealleri

 1. Sureler Listesi - Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Mealleri

  SIRALI SURELER LİSTESİ 1. FATİHA 2. BAKARA 3. ÂLİ İMRÂN

  Konuyu Başlatan: Ugur, 14.07.2013
 1. A'LÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/087.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 87/A'LÂ-1: Sebbihısme rabbikel a’lâ. Rabbinin “Âlâ" ismini tesbih et. 87/A'LÂ-2: Ellezî halaka fesevvâ. O ki...

  Konuyu Başlatan: Ugur, 10.04.2013
 2. A'RÂF Suresi Latin Harfli Okunuşu Türkçe ve Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/007_Araf.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 7/A'RÂF-1: Elif, lâm, mim, sâd Elif, Lâm, Mim, Sâd. 7/A'RÂF-2: Kitâbun unzile ileyke fe lâ yekun fî sadrike...

  Konuyu Başlatan: Celik, 14.04.2013
 3. ABESE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/080.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 80/ABESE-1: Abese ve tevellâ. Huzursuz oldu (yüzünü buruşturdu). Ve başını çevirdi (ilgilenmedi). 80/ABESE-2: En...

  Konuyu Başlatan: Celik, 14.04.2013
 4. ÂDİYÂT Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/100.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 100/ÂDİYÂT-1: Vel âdiyâti dabhâ(dabhan). Nefes nefese koşanlara andolsun. 100/ÂDİYÂT-2: Fel mûriyâti...

  Konuyu Başlatan: Celik, 14.04.2013
 5. AHKÂF Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/046_Ahkaf.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 46/AHKÂF-1: Hâ mîm. Hâ mîm. 46/AHKÂF-2: Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil hakîm(hakîmi). Kitab'ın...

  Konuyu Başlatan: Celik, 14.04.2013
 6. AHZÂB Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/033_Ahzab.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 33/AHZÂB-1: Yâ eyyuhen nebiyyuttekillâhe ve lâ tutıil kâfirîne vel munâfikîn(munâfikîne), innallâhe kâne alîmen...

  Konuyu Başlatan: Celik, 16.04.2013
 7. ALAK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/096.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 96/ALAK-1: Ikra’bismi rabbikellezî halak(halaka). Yaratan Rabbinin İsmi ile oku. 96/ALAK-2: Halakal insâne min...

  Konuyu Başlatan: Celik, 16.04.2013
 8. ÂLİ İMRÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/003_Ali_imran.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 3/ÂLİ İMRÂN-1: Elif lâm mîm. Elif lâm mîm. 3/ÂLİ İMRÂN-2: Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul...

  Konuyu Başlatan: Celik, 16.04.2013
 9. ANKEBÛT Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/029_Ankebut.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 29/ANKEBÛT-1: Elif lâm mîm. Elif, Lâm, Mîm. 29/ANKEBÛT-2: E hasiben nâsu en yutrekû en yekûlû âmennâ ve...

  Konuyu Başlatan: Celik, 16.04.2013
 10. ASR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/103.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 103/ASR-1: Vel asr(asri). Asra yemin olsun. 103/ASR-2: İnnel insâne le fî husr(husrin). Muhakkak ki insan,...

  Konuyu Başlatan: Celik, 16.04.2013
 11. BAKARA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  BAKARA Suresi https://archive.org/download/fatihcollakk/002_Bakara.mp3 https://www.topragizbiz.com/resim/images/bakara.png Bismillâhirrahmânirrahîm 2/BAKARA-1: Elif, lâm, mim. Elif, Lâm,...

  Konuyu Başlatan: Celik, 16.04.2013
 12. BELED Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/090.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 90/BELED-1: Lâ uksimu bi hâzel beled(beledi). Hayır, bu beldeye kasem ederim ki. 90/BELED-2: Ve ente hıllun bi...

  Konuyu Başlatan: Celik, 16.04.2013
 13. BEYYİNE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/098.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 98/BEYYİNE-1: Lem yekunillizîne keferû min ehlil kitâbi vel muşrikîne munfekkîne hattâ te'tiye humul...

  Konuyu Başlatan: Celik, 16.04.2013
 14. BURÛC Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/085.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 85/BURÛC-1: Ves semâi zâtil burûc(burûci). Burçlara sahip semaya andolsun. 85/BURÛC-2: Vel yevmil...

  Konuyu Başlatan: Celik, 16.04.2013
 15. CÂSİYE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/045_Casiye.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 45/CÂSİYE-1: Hâ mîm. Ha, mim. 45/CÂSİYE-2: Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil hakîm(hakîmi). Kitab'ın...

  Konuyu Başlatan: Celik, 16.04.2013
 16. CUMA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/062.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 62/CUMA-1: Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardıl melikil kuddûsil azîzil hakîm(hakîmi). Göklerde ve yerde...

  Konuyu Başlatan: Celik, 16.04.2013
 17. CİNN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/072.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 72/CİNN-1: Kul ûhıye ileyye ennehustemea neferun minel cinni fe kâlû innâ semi'nâ kur'ânen acebâ(aceben). De ki:...

  Konuyu Başlatan: Celik, 16.04.2013
 18. DUHÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/093.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 93/DUHÂ-1: Ved duhâ. Duhâ (kuşluk) vaktine andolsun. 93/DUHÂ-2: Vel leyli izâ secâ. Ve zifiri karanlık çöktüğü...

  Konuyu Başlatan: Celik, 16.04.2013
 19. DUHÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/044_Duhan.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 44/DUHÂN-1: Hâ mîm. Ha, mim. 44/DUHÂN-2: Vel kitâbil mubîn(mubîni). Kitab-ı Mübîn'e (Apaçık Kitab'a)...

  Konuyu Başlatan: Celik, 17.04.2013
 20. EN'ÂM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  https://archive.org/download/fatihcollakk/006_Enam.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 6/EN'ÂM-1: Elhamdu lillâhillezî halakas semâvâti vel arda ve cealez zulumâti ven nûr(nûra), summellezîne keferû...

  Konuyu Başlatan: Celik, 17.04.2013

 • Sayfa 1/6
 • 1
 • 2
 • 3
 • ...

  Konu Bilgileri

  Konu gösterimi

  Belirtilen zaman dilimindeki konuları görüntülemek için bu kontrolü kullanın.

  Konuların farklı verilere göre sıralanması için bu kontrolü kullanın.

  Konu Sıralaması..

  Not: Tarihe göre sıralarken 'Alçalan' (yeni konular) ilk önce gösterilecektir.