Aşure gecesi ve günü ibadetleri

İlginizi Çekebilecek Benzer Konular

deniz feneri

Super Moderator
AŞURE GÜNÜ...
SIKINTI- FAKİRLİK - HASTALIK - AFV VE MAĞFİRET İÇİN
BİRÇOK REÇETE BURADA....

AŞURE günü yapılacak ibadet ve faziletlerini kısa kısa bu paylaşımda sizler için yazmaya çalıştık..
________________
AŞURE GÜNÜ ORUÇ;

Her kim muharremin 9-10 unda (19 EYLÜL VE 20 EYLÜL) yada 10-11 (20 VE 21 EYLÜL ) de oruç tutarsa 2 yıl ibadet etmiş olur, her kim bunu duyurursa 80 yıl ibadet etmiş olur...
Hadisi Şerif
Aşure günü de, tek olarak oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte tutmalıdır.
________________
AŞURE GÜNÜ NİYET VE HAYR İSTEKLERİN KABULÜ İÇİN;

Aşure gününde 786 besmele-i şerif her ne niyet üzerine okunursa kabul olur...
Aşure günü akşamla yatsı arası 40 Fatihayı şerif ne niyet üzerine okunursa kabul olur..
________________
RIZIK BOLLUĞU;

Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmaktadır
"Kim kendinin ve aile efradının nafakasını geniş tutarsa, cenabı Hakta senenin tamamında o kişinin rızkını genişletir"..
rumüzül ehadis sh446/5568
Bazı zatlar "evde ihtiyaç bilhassa gıda maddeleri o gün alınınca evde sene boyunca eksikliği görülmez" demişlerdir....
________________
AŞURE GÜNÜ NAMAZI; GÜNAHLARIN BAĞIŞLANMASI;

Aşure Günü Namazı,Aşure Günü Namazı Kılınışı
İbni Abbas tan rivayet ediliyor
Kim aşure günü 4, rekat namaz kılar da
her rekatında fatiha dan sonra 50, ihlas okursa,
Allah ü Teala geçmiş ve gelecek 50 senelik günahlarını bağışlar ve Mele i Ala da cennette onun için nurdan bir kürsü bina eder,
Aşure gecelerini ibadetle ihya eden melekler mukarrabin gibi Allaha ibadet etmiş sayılır..
AŞURE GECESİ VE GÜNÜNDE KILINACAK (ÇOK FAZİLETLİ) NAMAZLAR
Peygamber Efendimiz SAV buyuruyor (Hz Aişe RA'den rivayet): Aşure gecesi yada kılınamıyorsa günü, her rekatta Fatiha Sûresinden sonra 3 İhlâs-ı Şerif okuyarak 100 rekat namaz kılınırsa, (Gece kılınırsa 2 rekatta, gündüz 4 rekatta bir selam verilecek) arkasından 70 SübhenALLAHi velhamdülİLLAHivela ilahe illALLAHu VALLALU ekber vela havle vela kuvvete illa bİLLAHil Aliyyil Aziym, 70 EstağfirULLAH, 70 Salavat-ı Şerife okursa
Bu kişi öldüğü zaman ALLAH'u Teâlâ o kişinin kabrini misk-ü amber doldurur ve kabre konan herkesin saçı başı kaşı kirpiği her tarafı kılları dağılır, bu namazı kılanın kabrinde saçları tüyleri dağılmaz.
Mahşere çıktığında yüzü ayın ondördü gibi parlar, yeni gelinin kocasının evine gönderildiği gibi Cennete gönderilir.
Nitekim hadîs-i kudsîde
بِالْفَرَرئِضِ نَجَى مِنِّى عَبْدِى وَ بِالنَّوَافِلِ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ
Farzlarla kulum benim gazabımdan azabımdan kurtulur.
Nâfilelerle bana (benim rızama) yaklaşır. buyurulmaktadır.
Böylece nâfile ibâdetleri yerine getirmek mecbûrî olmamakla beraber, bu ibâdetler kulu Allah'a yaklaştırmaktadır.
O halde değerli Müslüman Kardeşlerim mânevî mertebelere nâil olmak isteyen herkes, bu tarif edilen ibâdetleri imkân nisbetinde yerine getirmelidir. Yapılmadığı takdirde ise, mânevî bir mes'ûliyeti yoktur.
________________
AŞURE GÜNÜ ŞİFA İÇİN;

Gül suyunu kaseye koyup 7 tane Fatiha Sûresi (her okuyuşta besmele ile) okuyup her okuyuşta üfleyip sonrasında bu gül suyunu önce saçlarımıza sonra ellermizle yüzümüze sürüyoruz. Tüm hastalıklardan arınıp korunmak için..
SÜRME;
Tedavi niyetiyle sürme sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez) buyuruldu. (Hakim)
___________________
SON NEFESTE İMANLA ÖLMEK İÇİN;

Aşure günü 7 kere Tevbe suresinin son ayeti okunursa iman ile ahirete göçülür..
Tevbe 129.ayeti
“Bismillahirrahmanirrahim Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym”
_________________
FAKİRLİK GÖRMEMEK İÇİN;

Aşure günü Vakıa suresini okuyan kimse fakirlik görmez..
İkramda bulunulmalı:
Her kim aşure gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.
_________________
Aşure günü Rahman suresini okuyan kişiye cennet vacip olur..
_________________
GÜNAHLARIN AFVI İÇİN;

Aşure günü 313 defa La'ilahe illa ente subhaneke innii küntü minezzalimiin duası okunur..
"Ya Rabbi, razi olmadıgın Şeylerden ne yapmIssak hepsini affet.. AMIN..
Aşure gününde günahlarımızın affı için Bol bol istiğfar çekilir...
Belki bedenin... Belki de ruhundur kıvranan...
Belki de bin bir türlü muamma...
Her ne durumda olursan ol diline yakısır bu ..Dua.. "La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimiin..
______________
AŞURE GÜNÜ SELAM;

Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmakta
"Her kim aşüre gününde müslümanlardan 10 kişiye selam verise, O kişi bütün müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur.. "
Şir'atül islam şerhi sh 217
__________________
SADAKA;

Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmakta
"kim ki Aşüre günü zerre miktarı tasaddukta bulunursa, Cenabı hak ona "Uhut dağı" kadar sevap verir. ve kıyamet günü o sevaplar mizanına konulur."Şir'atül islam sh 217
__________________
AŞURE GÜNÜ GUSUL (BOYABDESTİ);

Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur..
"Aşüre günü boy abdesti alan, ölüm hastalığından başka hastalık görmez.
Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) ( ve şifa bulur) buyuruldu. (Şir'a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]
diğer bir hadisi şeriflerinde:
"Aşure günü iki defa boy abdesti alan kişinin gözlerinde ebediyyen hastalık olmaz"Şir'atül islam-Riyazüz-salihin
________________
HASTA ZİYARETİ

Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur..
o gün bir hastayı ziyaret eden bütün insanları ziyaret etmiş gibi olur .Aşüre günü bir kimseye su veren isyan etmemiş gibi afv olunur."
AŞÜRE RİSALESİ
________________
AŞURE GÜNÜN SUYUN ZEMZEM AKMASI;

"kim ki Aşüre ggünü gusledecek olursa Anasından doğduğu gün gibi, cenabı hak onu günahlardan temizler."Şir'atül islam şerhi sh 218
Allah dostları bu işin hikmetini şöyle izah etmişlerdir.
"Aşüre günü bütün sulara zemzem suyu karıştırılır. bu nasıl olur ? denirse nasılki arzın bir cüzü olan insanoğluna bir damarından herhangi bir ilaç verilirse vucudundaki bütün kılcal damarlarına varıncaya kadar o ilaç ulaşır.
Aynı şekilde arzın damarları su kaynakları da birbirine bağlıdır.
Aşüre günü vazifeli melekler tarafından arzın bütün sularına zemzem suyu sirayet eder.
ve o gün bütün sularda zemzem bereketi olur . Binaen aleyh o gün gusleden, sulardan içen bütün müslümanlar için Allah tarafından şifadır. ruhul beyan c.4 sh.83
________________
AŞURE GÜNÜ AKRABA ZİYARETİ;

Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) buyuruyorlarki;
"kimki akrabaları ile ilişkisin kesmiş iken Aşüre günü onları ziyaret ederse Allah'ü Teala ona Zekeriyya (A.S) ve İsa (A.S)ın nasibini verir.
ve orta parmakla şehadet parmağının yakınlığı gibi cennette o iki peygamber Aleyhimüselam komşu eder. Şir'atül islam şerhi sh 217
________________
AŞURE GÜNÜ İLİM MECLİSİNDE BULUNMAK;

Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) buyuruyorlarki;
"kim ki Aşüre günü Allah'ı anan bir topluluğa gider, onlarla 1 saat bulunursa,Onu cennetine koymak Allah üzerine haktır.
Şir'atül islam sh 217
_________________
AŞURE GÜNÜ YETİM SEVİNDİRMEK;

Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) buyuruyorlarki;
kim ki Aşüre günü eliyle bir yetimin başını mesh ederse,(okşarsa) cenabı Hak o yetimin başındaki saçının her bir teli için cennette yüksek dereceler verir."Şir'atül islam şerhi sh 218
__________________
AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ

Muharrem ayı, Kur'an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Muharremin birinci günü oruç tutmak, o senenin tamamını oruç tutmak gibi faziletlidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur.) [Müslim]
Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşûre gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir.
Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması,
Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması,
Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması,
Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması,
Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması,
Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması,
Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması,
Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması,
Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi,
Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden
 
  • Beğen
Tepkiler: Muhtazaf ve Ugur

deniz feneri

Super Moderator
OKUMAYI UNUTMAYALIM İNŞAALLAH.20 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ OKUNACAK İNŞAALLAH.

Aşure Günü Kim Bu DUA’yı Okursa Bu Sene İçinde Ölmeyecek Ölecek Olana Nasib Olmayacak


HİCRİ yılbaşında okunan bu dua, AŞURE günü de okunabilir:

(Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme entel-ebediyyü’l-kadîm, el-hayyül-kerîm, el-hannân, el-mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün. Es’elüke fîhe’l-ısmete mineşşeytânirracîm, vel avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bissûi vel-iştiğâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.)
 
  • Beğen
Tepkiler: Muhtazaf ve Ugur

deniz feneri

Super Moderator
hiç olmazsa muharremin onunda orucu kaçırmayalım(bu da tek tutulmuyor arkadaşlar.sanırım tam emin değilim de sadece 10. gününde yahudiler tuttuğu için onlara benzememek için ya 9-10 ya da 10-11. günlerde tutmalıyız tek olmaması için)bu günlerin olsun feyzini bereketini kaçırmayalım İnşaALLAH

10 muharrem aşura günü.o günde tutmak çok eftal ama Efendimiz tek tutmamamızı tavsiye ediyor o yüzden ya 9-10. günler ya da 10-11. günler tutmak gerekiyor.gücü yeten 9-10-11. günlerde tutarsa daha da güzel olur tabi ki
 
  • Beğen
Tepkiler: Muhtazaf ve Ugur

deniz feneri

Super Moderator
AŞURA GECESİ VE GÜNÜNDE KILINACAK (ÇOK FAZİLETLİ) NAMAZLAR:
Peygamber Efendimiz SAV buyuruyor (Hz Aişe RA'den rivayet): Aşure gecesi yada kılınamıyorsa günü, her rekatta Fatiha Sûresinden sonra 3 İhlâs-ı Şerif okuyarak 100 rekat namaz kılınırsa, (Gece kılınırsa 2 rekatta, gündüz 4 rekatta bir selam verilecek) arkasından 70 SübhenALLAHi velhamdülİLLAHi vela ilahe illALLAHu VALLALU ekber vela havle vela kuvvete illa bİLLAHil Aliyyil Aziym, 70 EstağfirULLAH, 70 Salavat-ı Şerife okursa;

Bu kişi öldüğü zaman ALLAH'u Teâlâ o kişinin kabrini misk-ü amber doldurur ve kabre konan herkesin saçı başı kaşı kirpiği her tarafı kılları dağılır, bu namazı kılanın kabrinde saçları tüyleri dağılmaz Mahşere çıktığında yüzü ayın ondördü gibi parlar, yeni gelinin kocasının evine gönderildiği gibi Cennete gönderilir

Aşure günü şu 4 rekat namaz kılanın (ALLAH'u Teâlâ Hazretlerinin mahşer günü hasımlarını razı etmesi niyetiyle)
1Rekatta; Fatiha'dan sonra, 11 İhlâs-ı Şerif
2Rekatta; Fatiha'dan sonra, 3 Kâfirun, 11 İhlâs-ı Şerif
3Rekatta; Fatiha'dan sonra, 1 Tekâsur, 11 İhlâs-ı Şerif
4Rekatta; Fatiha'dan sonra, 3 Ayet-el Kûrsi, 25 İhlâs-ı Şerif
Bu namazı kılan kabir şiddetlerinden korunacak, ALLAH'u Teâlâ CC mahşer günü hasımlarını rıza edecek İNŞAALLAH
Aşure gecesi teheccüd namazı ve mümkünse tesbih namazı kılınmalıdır

Ayrıca kılabilen aşure gecesi teheccüd vaktinde ve aşure günü öğle ile ikindi arası, her rekatta Sure-i Fatiha'dan sonra 50 İhlâs-ı Şerif okuyarak 4 rekat namaz kılınmalı Yine aşure günü kuşluk vakti aynı namaz 2 rekat olarak kılınmalı Namazdan sonra 70 İstiğfar, 70 Salavat-ı Şerife, 70 La havle vela Kuvvete illa BİLLAHil Aliyyil Aziym söylenmeli

Aşura günü şu dua 10 defa yapılmalı: "SübhenALLAHi mil'el-mizânVe müntehe'l-îlmi ve mebleğa'r-rıza ve zinete'l-Arş"
Önemli not:
Dinimize göre gece önce gelir, gün sonra gelir Hesaplarımızı ona göre yapalım Yani pazar günü akşam ezanı okunduğunda Pazartesi gününe giriyoruz, ertesi gün akşam ezanı okununca Pazartesi günü bitiyor
 

deniz feneri

Super Moderator
PA001.jpg


******* ÇOK ÖNEMLİ *******

Kardeşlerım biliyorsunuz kı 8.Eylül.pazar günü; muharrem ayının 9. gunu , var mısınız oruç tutmaya , hep birlikte oruç tutup günahlarımıza kefaret olmasını Rabbimizden niyaz edelım inşaAllah

Tirmizi’nin rivayet ettiği bir hadiste Hz. Peygamber (S.A.S): “Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına kefaret olması Allah’tan umarım” buyurur. Bu itibarla Muharrem ayının onuncu gününü oruçlu geçirmek sünnet olmuştur. Ancak aşure orucuyla ilgili Hz. Peygamber (S.A.S); Aşure günü oruç tutan Hıristiyan ve Yahudilere benzememek için bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla beraber oruç tutmayı tavsiye etmiştir.

Dolayısıyla Aşure günü oruç tutmak isteyenler sadece Muharrem ayının 10. günü değil, 9 -10 Muharrem veya 10- 11 Muharrem (Miladi takvime göre de 8-9 Eylül veya 9-10 Eylül) günlerinde oruç tutmaları sünnete uygun olur.
hatta 9.10.11 günler ya da 10.11.12. günler oruç tutmak tam sünnettir tutabilenler için yani 8.9 Ekim ya da 8.9.10 Eylül

not: oruç tutacak olan kardeşlerimiz oruç imsakla başlar,ezanı beklemeyelim inşaallah imsağa 10 dakika kala bitirelim .oruçlarımız heba olmasın inşaallah
 

deniz feneri

Super Moderator
jfjfy.jpg
9.EYLÜL.PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ
2019 yılında Muharrem ayı 31 Ağustos Cumartesi günü başladı bu mübarek ay, 29 Eylül Pazar günü sona erecek. Bu ayın en kıymetli günü Aşure günü ise 9 Eylül Pazartesi günü. Bolluk ve bereket ayı Muharrem ayında 10. gününde Aşure günü olarak kutlanmaktadır. Muharrem ayında oruç tutmak Ramazan ayında ki oruçtan sonra en makbul oruçtur. Bu ayın 9. ve 10. gününü oruçlu geçirmek çok sevaptır. Aşure ayında 7 çeşit bakliyat ile aşure pişirip 7 kapıya dağıtmak çok sevaptır. Ancak o aşurenin muharremin 10. gününden sonra pişirilmesi efdaldir. O gün aşure pişirmek uygun değildir.
AŞURE GÜNÜ DUASI
Bu duada, Allahü teâlâya hamd edilmekte, Peygamber efendimize, Eshabına ve Ehl-i beytine salat ve selam getirilmekte, yeni sene boyunca, şeytanın ve nefsimizin şerrinden Allahü teâlâya sığınılmaktadır. “Her kim bu duâyı aşûre günü üç kerre okursa ölümden de emîn kılınır." Hadis-i Şerifiyle önemi vurgulanan aşure günü çin özel dua. Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü, aşağıdaki duâyı 3 defa okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emîn kılar.” (Hadis)
Hicri yılbaşında okunan bu dua, Aşûre günü de okunabilir:

(Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme entel-ebediyyü’l-kadîm, el-hayyül-kerîm, el-hannân, el-mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün. Es’elüke fîhe’l-ısmete mineşşeytânirracîm, vel avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bissûi vel-iştiğâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.)

HER GÜN OKUNACAK ÇOK ÖZEL DUALAR İÇİN TIKLAYINIZ

İslamiyet’te, güneş yılının ayları içinde sayılı bir mübarek gün yoktur
Mübarek geceler, hicrî kamerî yıl ile kutlanır. Bütün ibadetlerde ve dînî faaliyetlerde kamerî aylar esas alınır. Hac, oruç, kurban ve bayram günleri, kamerî aylara göre tespit edilir. Haccı Allahü teâlânın bildirdiği zilhicce ayında yapmayıp da, miladî bir ayda, mesela ocak ayında yapmak; orucu ramazan ayında değil de, şubat ayında tutmak, dini değiştirmek olur. Bütün ibadetlerde ve dînî faaliyetlerde kamerî aylar esas alınır. Hac, oruç, kurban ve bayram günleri, kamerî aylara göre tespit edilir. Haccı Allahü teâlânın bildirdiği zilhicce ayında yapmayıp da, miladî bir ayda, mesela ocak ayında yapmak; orucu ramazan ayında değil de, şubat ayında tutmak, dini değiştirmek olur. Bütün mübarek geceler de kamerî aylara göre tespit edilir.
MUHARREM AYININ 10. GÜNÜ AŞURE GÜNÜ
Aşûre günü ve gecesinin önemi nedir?
Muharrem ayının onuncu günü Aşûre günüdür. Muharrem ayı, Kur’an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Muharremin birinci günü oruç tutmak, o senenin tamamını oruç tutmak gibi faziletlidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur.) [Müslim]
Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşûre gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir:
1. Hazret-i Âdem’in tevbesinin kabul olması,
2. Hazret-i Nuh’un tufandan kurtulması,
3. Hazret-i Yunus’un balığın karnından çıkması,
4. Hazret-i İbrahim’in ateşte yanmaması,
5. Hazret-i İdris’in canlı olarak göğe çıkarılması,
6. Hazret-i Yakub’un oğlu Hazret-i Yusuf’a kavuşması,
7. Hazret-i Yusuf’un kuyudan çıkması,
8. Hazret-i Eyyüb’ün hastalıktan kurtulması,
9. Hazret-i Musa’nın Kızıldeniz’i geçmesi,
10. Hazret-i İsa’nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşûre günü oldu.
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Aşûre günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç bir şey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşûre günü yardı. Yine Aşûre günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.) [Taberani]
Öteden beri Kureyş de, Resulullah da Aşûre günü oruç tutardı. Medine’ye gelince de yine o gün oruç tuttu ve tutulmasını emretti.(Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)
Medine’de aşûre günü oruç tutan Peygamber efendimiz, Yahudilerin de oruç tuttuklarını gördü. (Niye oruç tutuyorsunuz?) diye sordu. Onlar da, (Allah’ın İsrail oğullarını düşmanından kurtardığı bir gündür, Musa bu günde oruç tuttuğu için) dediler. Resulullah efendimiz de, Müslümanların bugün oruç tutmalarının sebebini anlatmak için, (Ben Musa aleyhisselama sizden daha layıkım) buyurdu. (Buhari, Müslim, Ebu Davud)

Aşûre günü yapılması iyi olan işler:
1- Aşûre günü oruç tutmak sünnettir.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Aşûre günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.) [Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberanî]
Tek başına Aşûre günü oruç tutmak mekruh olur. Çünkü Yahudilere benzenmiş olur. 9. ile 10. veya 10. ile 11. günü tutulursa mekruh olmaz.
(Aşûrenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur.) [Şir’a]
(Aşûre günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak, Yahudilere muhalefet edin!) [İ. Ahmed] [Yalnız Aşûre günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!]
Peygamber efendimiz bir gün öğleye doğru buyurdu ki: (Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşûre günüdür.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud]
Bugün oruç tutmak çok kıymetlidir. Peygamber efendimiz, bugün bir hurmayı mübarek ağzında ıslatıp çocukların ağzına verirdi. Çocuklar, Resulullah’ın mucizesi olarak akşama kadar bir şey yiyip içmezlerdi. Bugün bazı hayvanların bile bir şey yemediği bildirilmiştir. Bir avcı, Aşûre günü, bir geyik yakaladı. Geyik, yavrularını emzirip akşamdan sonra dönmek üzere, avcının izin vermesi için, Resulullah efendimizden, şefaat istedi. Avcı, geyiğin akşama kalmadan hemen gelmesini isteyince, geyik, (Bugün Aşûre günüdür. Bugünün hürmetine yavrularımızı emzirmeyiz. Onun için akşamdan sonra gelmek için izin istedim) dedi. Bunu duyan avcı, geyiği Resulullah’a hediye etti. O da, geyiği serbest bıraktı.
2- Sıla-i rahim yapmalı.
Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşûre günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)
3- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir.
Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur)buyuruldu. (Şir’a)
Aşûre tatlısı pişirmeyi sünnet sanarak pişirmek, bid’at olur, caiz olmaz. Ama sünnet demeden Aşûre veya başka herhangi bir tatlı pişirmekte mahzur yoktur. Bu inceliği iyi anlamalıdır. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez) buyuruldu. (Hâkim)
4- Çok selam vermeli.
Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)
5- Çoluk çocuğunu sevindirmeli!
Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur)buyuruldu. (Beyhekî)
6- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir’a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşûre günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]
7- İlim öğrenmeli!
Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer)buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [meselaİslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir’a)
8- Eve erzak alınmalı
O gün, eve ufak-tefek erzak alınırsa, bir sene boyunca evde bereket olur.
9- Gusletmeli
O gün gusledenler, bir sene ufak-tefek hastalık görmezler.

AŞURE GÜNÜ ŞU DUAYI DA OKUMAK İYİ OLUR

10 defa şu duâ okunur:
سُبْحَانَ اللهِ مِلاْءَ الْمِيزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَى وَزِنَةَ الْعَرْشِ
“Sübhânallâhi mil’el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş”

AŞURE GÜNÜ NAMAZI
Yine Aşûre gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek’at namaz kılınır. Her rek’atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 50 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra 100 defa:
اللهِاَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآدَمَ وَنُوحٍ وَاِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمَا بَيْنَهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ
“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ ve mâ beynehüm minen-nebiyyîne vel-mürselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn”
- Öğle ile ikindi arasında 4 rek’at namaz kılınır. Beher rek’atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 50 İhlâs-ı şerîf okunur.
Namazdan sonra:
70 İstiğfâr-ı şerîf,
70 Salevât-ı şerîfe,
70 defa:
لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ
“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym” okunur. Ümmet-i Muhammed (s.a.v.)’in hidâyeti ve halâsı için duâ edilir.

HZ. HÜSEYİN AŞURE GÜNÜ ŞEHİT EDİLDİ (KERBELA OLAYI)

Hazret-i Hüseyin, 10 Muharremde şehit edildi. O yüce imamın şehit edilmesi, elbette bütün müslümanlar için büyük musibet ve üzüntüdür. Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali ve Hazret-i Hamza’nın şehit edilmeleri de, böyle büyük musibet ve üzüntüdür. Fakat, Peygamber efendimiz, Hazret-i Hamza’nın şehit edildiği günün yıldönümlerinde matem [yas] tutmadı. Matem tutmayı da emretmedi. Matem yasak olmasaydı, herkesten önce Peygamber efendimizin ölümü için matem tutulurdu. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Matem tutan, ölmeden tevbe etmezse, kıyamette şiddetli azap görür.) [Müslim]
(İki şey vardır ki, insanı küfre sürükler. Birincisi, birinin soyuna sövmek, ikincisi, ölü için matem tutmaktır.) [Müslim]

 

deniz feneri

Super Moderator
Aşure günü-9.Eylül.Pazartesi

Yapılacak Ameller

oruc tutmak

1~ Her kim Aşure gününde: Eli ile bir yetimin başını okşarsa;

Allah-u Teala bu yaptığı iş vesilesiyle o yetimin başındaki herbir saç tanesine karşılık o kişiye cennette bir derece verir

2 ~ Aşure günü 70 kere;
"Hasbiyellahu ve niğmel vekil, niğmel mevla ve niğmennasiyr."
Duasını okuyanı Allahu Teala mağfiret eder

3 ~ RAHMAN suresi okuyana; Cennet vacip olur

4 ~ VÂKİA suresi okuyan; fakirlik görmez

5 ~ YÂSÎN suresi okuyanın; kalbi her türlü kötülükten temizlenir

6 ~ ALAK suresi okuyanın; şanı şerefi artar...

7 ~ TEVBE suresinin son iki ayetini 7 defa okuyan; o sene ölmez ⏳

8 ~ 786 Besmele çekenin; ne muradı varsa olur

9 ~ 1000 İHLÂS suresi okuyana; Allahu Teala Rahmet nazarı ile bakar...

10 ~ Bol bol istiğfar çekilir استغفر الله ، استغفر الله

11 ~ 303 YA RAZZAK çekilir ... يا رزاق

12 ~ 10 Müslümana selâm veren ; Dünya müslümanlarına selam vermiş olur

13 ~ Sadaka veren ; Uhud büyüklüğünde mükafat kazanır

14 ~ Bir saat ilim meclisinde bulunana; Cennet vacip olur

15 ~ Akraba ziyareti yapanlar ; Yahya as'a ve İsa as'a komşu olur...

16 ~ Bir hastayı ziyaret eden bütün hastaları ziyaret etmiş gibi sevaba nail olur

17 ~ Eve erzak alınırsa; bütün sene bereket olur

17 ~ Gusul abdesti alınırsa ; Bedene şifa olur...
İki kere gusul alırsa ömrü bilah göz hastalığı

18 ~ 313 kere "LÂİLAHE İLLÂ ENTE SUBHÂNEKE İNNİ KUNTU MİNEZZÂLİMİN "
duası okunur ...

Rabbim cümlemize amel etmeyi nasip etsin
 
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst