Bibi Hanım Camii

bibi-hanim-camii324a3f434b4362dd.jpg bibi-hanim-camii324a3f434b4362dd.jpg
Bibi Hanım Camii, Semerkant'ın (Özbekistan) en önemli anıtlarından biridir. 15. yüzyılda İslam dünyasındaki en büyük ve görkemli camilerden biriydi. 20. yüzyılın ortalarında sadece görkemli bir harabe ayakta durmaktaydı. Caminin büyük bir bölümü Sovyet döneminde restore edildi.

Tarihi​

Timur 1399'da Hindistan Seferi'ne çıkmadan önce yeni başkenti Semerkant'ta devasa bir cami inşa etmeye karar verdi. Timur 1404'teki askeri seferinden döndüğünde cami neredeyse tamamlanmıştı. Bununla birlikte, Timur inşaatın ilerlemesinden memnun değildi ve özellikle ana kubbede hemen çeşitli değişiklikler yapıldı.

İnşaatın başlangıcından itibaren, yapının yapısal bütünlük sorunları kendisini göstermeye başladı. Camiyi kurtarmak için çeşitli rekonstrüksiyonlar ve iyileştirmeler yapıldı. Ancak, sadece birkaç yıl sonra, ilk tuğlalar mihrap üzerindeki büyük kubbeden düşmeye başlamıştı. Timur'un planları, zamanın yapı tekniklerini sınırlarına kadar zorlamıştı ve binanın bütünlüğü, inşaatının aceleci doğası nedeniyle zarar görmeye başladı.

16. yüzyılın sonlarında Buhara'nın son Şeybunî Hanedanı Hanı olan II. Abdullah Han (Abdullah Han Özbek) (1533 / 4-1598), Bibi Hanım Camii'ndeki tüm restorasyon çalışmalarını iptal etti. Bundan sonra, cami yavaşça bütünlüğünü kaybetti ve rüzgâr, hava ve depremler tarafından yıkılan bir harabe hâline geldi. Kapıyı oluşturan iç kemer 1897'de bir depremde çöktü. Camiden geriye kalanlar, özellikle taş duvar galerilerinin tuğlası ve mermer sütunlar, yüzyıllar boyunca Semerkant sakinleri tarafından yağmalanmıştır.

Kalıntıların güvenliğini sağlamak için ilk temel soruşturma Sovyetler zamanlarında yapıldı. 20. yüzyılın sonlarında Özbek hükümeti, üç kubbenin ve ana kapının restorasyonuna başladı. 1974 yılında Özbek SSR hükümeti caminin yeniden inşasına başladı. Kubbelerin ve cephelerin dekorasyonu kapsamlı bir şekilde restore edildi ve desteklendi. Bu restorasyonlar sırasında, caminin ana kutsal eyvanına Kuran'dan Bakara Suresi'ni gösteren bir yazıt eklendi. 2016 yılı itibarıyla cami restorasyonu çalışmaları devam etmektedir.

Mimari​

Kitabesine göre, cami 1399-1405 yılında Timur'un emriyle inşa edilmiştir. Birçok Müslüman orta çağ yapısı gibi, özellikle de eyvanlı avlu kompozisyonu açısından tipik özelliklere sahiptir. Cami avlulu cami temel planına uygun olarak inşa edilmiştir. Dış duvarları, 167 metre uzunluğunda ve 109 metre genişliğinde ve kabaca kuzeydoğudan güneybatıya, yani Kıble doğrultusunda uzanan dikdörtgen bir alan kaplamaktadır. Bununla birlikte, kapalı galerilerin boş alanının büyüklüğü sadece 78 x 64 metredir.

Caminin kuzeydoğusundan geniş (35 metre yüksekliğinde) geçit kapısından girildiğinde avluya ulaşılır. Avlunun karşısındaki alanda yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki kare kaidenin üzerinde anıtsal bir kubbe yükselir. Kubbe caminin en büyük kubbesidir. Bununla birlikte, kubbe avludan görülemez, çünkü tüm bina içeriden anıtsal, derin gömülü bir eyvanı çerçeveleyen görkemli peştak tarafından kaplıdır. Eyvan, kubbeyi destekleyen alt yapıya girmeye izin vermez; giriş sadece yanlardan yapılabilir. Eyvanla bağlantılı daha mütevazı iki kubbe, avlunun uzun kenarlarının merkezine bakmaktadır. Böylece Bibi Hanım Camii "Dört-Eyvan düzeni"nin klasik mimari tipini temsil etmektedir.

Caminin dış köşelerindeki dört minare restore edilmiştir. Girişin kapı kemerini ve ana kubbeli binanın peştakını çevreleyen diğer dört görkemli minare henüz tamamlanmış değildir.

Avlunun ortasında süslü mermer bloklardan hazırlanmış bir taş kaide - büyük Kuran rahlesi bulunmaktadır. Bu dikkat çekici yapı Timur zamanından kalmadır.

Üç kubbeli odası, kapalı galerileri ve açık avlusu ile büyük Bibi Hanım Camii, Cuma namazı için Semerkant şehrinin tüm erkek nüfusunu bir araya getirmeyi amaçlıyordu.

Timur zamanında zamanının ötesinde bir yapı olan Bibi Hanım Camii'nin üç kubbesinin inşasında, önemli bir yenilik uygulandı: iç kubbe salonunun ne biçim ne de yüksekliğe göre kubbenin şekline dışarıdan karşılık geldiği iki katlı bir yapı. İç tavan ve dış kubbe arasında içi boş bir boşluk vardır. Bu kubbe yapısı, caminin ana salonunun mihrap üzerindeki 30 metre yüksekliğindeki iç mekanın oranlarına ve estetiğine bağlı kalmasına izin verdi. Bu arada, ana binanın 40 metre yüksekliğindeki dış kubbesi maksimum etki ve görünürlük için tasarlanmıştı. Bu şema, mütevazı binaların zarif kavun şeklindeki ve boyuna yivli dış kubbeleri olan figürasyon kulesi benzeri yapıların yapılmasına izin veren yanal kubbe yapılarına da uygulanmıştır.

Caminin iç mekanları, yerel brokar nakışlarını taklit eden yaldızlar içerir. Bibi Hanım Camii Timur döneminin en iddialı mimari projelerinden biriydi ve Orta Asya'nın yanı sıra İran ve Afganistan mimarilerini de etkiledi.
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Gül Esin Hanım (1901-1990) - Türkiye'nin İlk Kadın Muhtarı
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 0    1K
Gülüstü Hanım (1831-1861)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 0    2K
Bayram Temizliği Derdine Düşen Hanım Kardeşlerim! Bu Yazı Sizler İçin
 • deniz feneri
 • deniz feneri,
 • Dini Konular
 • 1    3K
Erkeklerin hanım'larına davranışı nasıl olmalı Esprili bir dil ile anlatım
 • deniz feneri
 • deniz feneri,
 • Video Galerisi
 • 0    2K
Fatma Pesend Hanım
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 0    3K
Eşrefoğlu Camii - Konya
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    155
Cenne Ulu Camii
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    175
Üst