Ansiklopedi Galvanizm Nedir?

galvanizm.jpgGalvanizm, 18. yüzyılın sonlarında fizikçi ve kimyager Alessandro Volta tarafından kimyasal etki yoluyla elektrik akımının üretilmesini ifade etmek için icat edilen bir terimdir. Bu terim aynı zamanda adını taşıyan Luigi Galvani'nin, özellikle biyolojik organizmalar içinde elektrik akımı üretimi ve elektrik akımıyla temas ettiğinde biyolojik kas dokusunun kasılması gibi keşiflerine de gönderme yapmaya başlamıştır. Volta, kendi "Galvanizm" fenomeninin başka türlü atıl malzemelerle de kopyalanabileceğini teorileştirip daha sonra kanıtlarken, Galvani keşfinin, organik maddeye hayat veren hayati bir güç olan "hayvan elektriğinin" varlığının bir teyidi olduğunu düşünüyordu.

Tarih​

Johann Georg Sulzer​

Galvanik olaylar, elektriksel nitelikte olduğu anlaşılmadan önce literatürde tanımlanmıştı. 1752 yılında İsviçreli matematikçi ve fizikçi Johann Georg Sulzer dilini bir kurşun parçası ile kenarları birleştirilmiş bir gümüş parçası arasına koyduğunda demir(II) sülfatın tadına benzer bir tat algıladı. Bu tadı hiçbir metal tek başına üretmiyordu. Metaller arasındaki temasın muhtemelen dil üzerinde bir çözüm üretmediğini fark etti. Ancak bunun elektriksel bir olay olduğunun farkında değildi. Metaller arasındaki temasın parçacıkların titreşmesine neden olduğu ve dildeki sinirleri uyararak bu tadı ürettiği sonucuna vardı.

Biri kurşun, diğeri gümüş olan iki parçayı iki kenarı birleşecek şekilde birleştirirsek ve onlara dil ile yaklaşırsak, demirin küspesinin tadına oldukça benzeyen bir tat duyarız [demir(II) ) sülfat], birbirinden ayrılan her parça bu tattan hiçbir iz bırakmazken. İki metalin bu birleşimi yoluyla birinin veya diğerinin herhangi bir çözeltisinin oluşması ve çözünmüş parçacıkların dile nüfuz etmesi olası değildir. Bu nedenle, bu metallerin birleşiminin birinde veya diğerinde veya her ikisinde de parçacıklarında bir titreşim ürettiği ve mutlaka dilin sinirlerini etkilemesi gereken bu titreşimin orada sözü edilen tadı ürettiği sonucuna varmalıyız.,,


Luigi Galvani​

Popüler efsaneye göre Galvani, 1780'lerde ve 1790'larda derisi yüzülmüş kurbağalar gerektiren ilgisiz bir olguyu araştırırken elektriğin kas dokusu üzerindeki etkilerini keşfetti. Asistanının kazara kurbağanın siyatik sinirine neşterle dokunduğu ve bunun sonucunda kurbağanın bacaklarında kıvılcım ve hareket oluştuğu iddia ediliyor. Bu Giovanni Battista Beccaria, Felice Fontana, Leopoldo Marco Antonio Caldani ve Tommaso Laghi'nin teorileri üzerine inşa ediliyordu. Galvani, uzak atmosferik elektriğin (yıldırım) hazırlanmış kurbağa bacakları üzerindeki etkilerini araştırırken, bacakların yalnızca yıldırım düştüğünde değil, aynı zamanda kurbağanın omuriliğine bağlı pirinç kancaları asıldıkları demir korkuluğa bastırdığında da sarsıldığını keşfetti. Galvani daha sonra laboratuvarında kurbağanın omuriliğine bağlı pirinçten yapılmış metal elektrotları demir bir plakaya dokundurarak bu fenomeni tekrarlayabildiğini keşfetti. Bunun, canlıları canlandıran elektrik gücünün "hayvan elektriğinin" kanıtı olduğu sonucuna vardı.

Alessandro Volta​

Çağdaş fizikçi Alessandro Volta, bu etkinin herhangi bir hayati güçle değil, elektriği üreten iki farklı metalin varlığıyla açıklanabileceğine inanıyordu. Volta, teorisini ilk kimyasal elektrik pilini yaratarak gösterdi. Görüş farklılıklarına rağmen Volta, elektriğin kimyasal üretimi olgusuna Galvani'den sonra "Galvanizm" adını verdi.

Galvani çalışmasını yayınlıyor​

Galvanizli bir cesedin karikatürü27 Mart 1791'de Galvani hayvan elektriği üzerine yaptığı çalışmaları anlatan bir kitap yayınladı. Konuyla ilgili 11 yıllık araştırma ve deneylerinin kapsamlı ayrıntılarını içeriyordu.

Gren'in Grundriss der Naturlehre'sinin 1797 baskısı, Volta'nın görüşünü aşağıdaki terimlerle açıkça yansıtan 'galvanizm'in ilk açık tanımını sağlar:

Bologna'dan Galvani, iki farklı metalin temasıyla ortaya çıkan kas hareketlerini ilk gözlemleyen kişiydi; ondan sonra bu tür olaylar Galvanizm adı altında adlandırılmış ve kapsanmıştır.,,


Giovanni Aldini​

Galvani'nin yeğeni Giovanni Aldini, Luigi Galvani'nin 1798'de ölmesinden sonra amcasının işini sürdürdü. 1803'te Aldini, Londra'daki Newgate'te idam edilmiş bir suçlu George Foster'ın cesedi üzerinde ölen uzuvların elektro-stimülasyon tekniğinin halka açık ünlü bir gösterisini gerçekleştirdi. Newgate Takvimi vücutta galvanik işlem kullanıldığında neler olduğunu anlatıyor:

İşlem yüze ilk uygulandığında, ölen suçlunun çenesi titremeye başladı, bitişik kaslar korkunç bir şekilde büküldü ve bir gözü gerçekten açıldı. Sürecin ilerleyen kısmında sağ el kaldırılıp sıkıldı, bacaklar ve uyluklar harekete geçirildi.,,


Galvani'ye elektrofizyolojinin babası denildi. Galvani ve Volta arasındaki tartışma "elektrofizyoloji, elektromanyetizma, elektrokimya ve elektrik pilinin yaratılmasıyla sonuçlanacaktır."

Bilimsel ve entelektüel miras​

Literatür​

Mary Shelley'nin, bir adamın cesetlerden bir insan vücudunu diktiği ve ona hayat verdiği Frankenstein'ı, kısmen James Lind tarafından yürütülen Galvanizm teorisi ve gösterilerinden ilham almıştır. Yaratık daha sonraki çalışmalarda kadavralardan birbirine aşılanmış ve elektrik kullanılarak yeniden canlandırılan tüm vücut parçalarının bir bileşimi olarak tanımlansa da, bu açıklama Shelley'nin çalışmalarıyla tutarlı değildir; hem elektrik kullanımı hem de bir araya getirilmiş görüntü Frankenstein'ın canavarının hikayesi daha çok James Whale'in hikayeyi 1931'de yaptığı popüler film uyarlamasının sonucuydu.

Abiyogenez​

Galvanizm, canlı formların oluşumunun altında yatan süreç olan abiogenez alanında metafizik düşünceyi etkiledi. 1836'da Andrew Crosse, "kuyruğunu oluşturan birkaç kıl üzerinde dik duran mükemmel böcek" olarak adlandırdığı şeyin, mineral kristalleri üretmek için elektrik kullandığı bir deney sırasında ortaya çıktığını kaydetti. Crosse'un kendisi, özel olarak bile böcekleri ürettiğini hiçbir zaman iddia etmese de, o zamanın bilim dünyası, yaşam ve elektrik arasındaki bağlantıyı, onun bu "küfür" nedeniyle hayatına karşı tehditler aldığını yeterince açık bir şekilde görüyordu.

Tedavi​

Giovanni Aldini'nin, "birkaç delilik vakasının" semptomlarını başarıyla hafifletmek için Galvanik ilkeleri (elektriğin biyolojik organizmalara uygulanması) uyguladığı ve "tam başarı" sağladığı iddia ediliyor. Günümüzde elektrokonvülsif tedavi, ağır depresyonlu hamile annelerde (gelişmekte olan fetüse en az zararlı olduğu için) ve tedaviye dirençli majör depresif bozukluğu olan kişilerde bir tedavi seçeneği olarak kullanılmaktadır. Tedavi görenlerin yarısında etkili olduğu, diğer yarısında ise 12 ay içinde hastalığın tekrarlayabildiği görülmüştür.

Tıbbi teşhis ve tedavi amacıyla elektriğin insan vücuduna uygulanması modern elektrofizyoloji terimi altında uygulanmaktadır. Bu, sırasıyla elektrokardiyografi, elektromiyografi ve elektrokortikografi olarak adlandırılan kalbin, kasların ve hatta beynin elektriksel aktivitesinin izlenmesini içerir.
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Karpit Lambası Nedir?
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    76
Dünyanın Yaşayan En Büyük Canlı Organizması Nedir?
 • Ugur
 • Ugur,
 • Genel Kültür
 • 1    54
Hayalet Elma Nedir?
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    54
Mobbing (Yıldırma) nedir?
 • BULUT
 • BULUT,
 • Ansiklopedi
 • 3    2K
Geri