Üst
İstanbul Tarihi - Anemas zindanları

İstanbul Tarihi - Anemas zindanları

Anemas Zindanları, Tekfur Sarayı olarak da bilinen Blakhernai Saray kompleksinin bir parçasıdır. Roma döneminden İstanbul’da kalan tek yer altı zindanı olmasının yanı sıra; yer altı tünelleri, labirentvari sarnıçları ve son derece dar işkence odaları ile istisnai bir özelliğe sahiptir.

Anemas  Zindanları – Çizim 40 odalar adı verilen işkence çukurları, mahkumların ölene dek içlerinden çıkamayacakları kadar dar ve derin çukurlardı.

Yüksek ihtimalle konuşturulmak istenen ya da çok ağır suçlar işleyen mahkumların kapatıldığı alanlardı buralar. Bazı kaynaklara göre Komnenos ve Paleologos hanedanlarından imparatorlar ve prensler dahi kapatılmıştı buraya. Hatta Vikipedi’de, Sultan 1.Murat’ın oğlu Şehzade Savcı Bey’in de burada yattığı yazıyor.

Anemas Zindanı’nın ismini, Arap asıllı Romalı bir asker olan Mikhael Anemas’tan aldığı iddia edilir. Anlatılanlara göre Roma İmparatoru Aleksios’a suikast hazırlıkları yaparken yakalanır ve burada ağır işkenceler görür.

Hatta gözlerine mil çekilip kör edilmesine, imparatorun kızı Prenses Anna mani olmuştu diye romantik bir de rivayet vardır. Doğru mu yanlış mı öğrenemedim maalesef.

Zindanın yapım tarihi ile ilgili net bir bilgi yoktur. İşin kötüsü, bağlı bulunduğu Blaherna Sarayı’nın inşa tarihi ile de ilgili kesin bilgiler yok. Yalnızca 10’uncu veya 11’inci yüzyılda tamamlandığı tahmin edilmektedir. Anemas’ın tarihi de bundan çok farklı olmasa gerek.

Osmanlı Döneminde Anemas Zindanı​


Anemas  Zindanı – İşkence Odaları Konstantinopolis 1453 yılında düşüp Osmanlılar tarafından fethedildiğinde Anemas Zindanları, hemen hemen tüm Roma eserleri gibi bakımsız bir haldeydi. Mahzenler, kuleler, sarnıçlar, odalar ve tüneller; Latin istilasından beri harap bir haldeydi.

Zaten Tekfur Sarayı da pek iyi durumda değildi. Fetih sonrası Osmanlı Devleti’nin burayı hangi amaçla kullandığı tam olarak bilinmiyor. Yalnız, biraz daha Eğrikapı’ya yakın bir yere, zindanın kalıntılarının çevresine, Kazasker İvaz Efendi (Manav İvaz Ağa) tarafından bir cami yaptırıldığını biliyoruz. İvaz Efendi Cami’sinin yapım yılı 1585’dir. Mimarı ise o yüzyılın büyük dehası Koca Sinan’dır.

Anemas Zindanları Nerede?​

Anemas Zindanları adres olarak Fatih ilçe sınırları içerisinde Ayvansaray mahallesine bağlı gözükmektedir. Nerede diye bana soracak olsanız Haliç’te, Ayvansaray surlarının dibinde, Balat Hastanesine yakın diye tarif ederdim.


Anemas Zindanlarının hemen yakınında ayrıca:

-Panayia Vlaherna Ayazması – Meryem Ana (MS 5.yy)
-Muhammed El Ensari Türbesi (668)
-Hazreti Kab Mescidi (672)
-Ya Vedüd Camii (1453)


Anemas’ın Yer Altı Tünelleri​

Anemas  Zindanları – Harita Tarihi eserleri de yer almaktadır. Zindanı ziyaret edecek olursanız buralara da uğrayabilirsiniz.


Son olarak Anemas Zindanları ile ilgili bir efsaneye değinmek istiyorum: Yer altı tünelleri! Bazı iddialara göre Anemas Zindanları’nın tünelleri, Blakhernai Sarayı’na bağlanıyordu.

Buraya kadar sıkıntı yok fakat kimilerine göre bu tüneller, Sultanahmet Meydanı’ndaki Aya Sofya’ya kadar uzanıyordu. Hatta tüm Konstantinopolis’i bir örümcek ağı misali sarmalıyordu.

Tamamı ortaya çıkarılamasa ve kanıtlanamasa da pek çok tarihçi ve arkeolog, hem Roma hem Osmanlı döneminde İstanbul’da yer altı yolları olduğu konusunda hemfikirdirler.

Ancak bu yollar gerçekten bu denli kapsamlı mıydı, Anemas Zindanları o dönemde bile yerin 7 kat altında uzanıyor muydu, bunları bilmek gerçekten çok zor.

 
Geri