Kişisel Taşıtların Gümrük İşlemleri Hakkında Merak Edilenler

Ugur

Administrator
Yabancı plakalı aracımı Türkiye’ye nasıl getirebilirim?
Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından araç getirebilmek için, yurt dışında yerleşik olmanız gerekmektedir. Yani, son bir yıl içerisinde 185 günden uzun bir süre Türkiye dışında bulunmanız halinde yurtdışında yerleşik olduğunuz kabul edilir ve turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirmeniz mümkündür.

Bir yıl hesaplanırken takvim yılı mı esas alınır/hesap nasıl yapılır?
Bir yıl hesabı yapılırken Türkiye’ye geliş tarihinizden 365 gün geriye doğru gidilerek, son 365 gün içerisindeki durumunuza bakılarak hesap yapılır. (Örneğin 02.06.2016 tarihinde Türkiye’ye giriş için başvurmuş iseniz 02.06.2015 ile 02.06.2016 tarihleri arasındaki 1 yıl süre içerisinde nerede bulunduğunuza bakılır.)

Türkiye’ye yabancı plakalı taşıt getirme hakkınız bulunup bulunmadığını öğrenmek için “süre hesaplama uygulaması” başlığı altındaki uygulama talimatı ile birlikte hesaplama tablosunu kullanabiliriz.

Turistik kolaylıklar kapsamında girişi yapılacak taşıtlara ne kadar süre verilmektedir?
T.C. kimlik belgesi veya Mavi Kart sahibi kişinin taşıtı ile birlikte Türkiye’de kalabileceği azami süre 24 aydır (730 gün). Bu süre kişinin ve taşıtının kesintili veya kesintisiz olarak 185 gün yurtdışında bulunması halinde verilir.

Kesintisiz 185 gün yurtdışında kalmadan Türkiye’ye giriş yapılmak istenilmesi halinde, kişinin Türkiye’de kaldığı süreler sistem tarafından otomatik düşülerek kalan süre verilir.
Yabancı uyruklu kişinin taşıtı ile birlikte Türkiye’de kalabileceği azami süre 90 gündür.

Kişisel kullanıma mahsus aracın girişte sınır gümrüğündeki işlemleri için hangi belgeler gereklidir?
Taşıtın mülkiyet belgesi (taşıt, giriş yapacak kişiye ait değil ise geçerli bir vekâletname), taşıta ait Türkiye’de geçerli sigorta poliçesi ile kişinin pasaportunun (varsa T.C. Kimlik Belgesi veya Mavi Kart) ibrazı gerekir.Kişisel kullanıma mahsus aracın gümrükteki işlem prosedürü nedir?
Gümrük Muhafaza Birimi tarafından tek bir noktada kaydı yapılan araçlar pasaport işlemleri için polis peronlarına sevk edilir (yurda girişte vize pulu alması gerekenler polis kaydından önce pasaportları için vize pulu alırlar) Pasaport kayıt işlemlerini bitiren araçlar gümrük tescil kaydı ve muayene işlemleri için sonraki perona sevk edilir. Gümrük tescil kaydı ve muayene işlemleri biten araçlar çıkış muhafaza birimine sevk edilir. Çıkış Muhafaza Biriminde tek bir noktada araçların bilgisayar üzerinden saha düşüm işlemleri yapılır.

Kişisel kullanıma mahsus aracın gümrükteki süresi ne kadardır?
Süre, işlem prosedüründe açıklanan noktalardaki iş yoğunluğuna ve istenen belgelerin eksiksiz olup olmadığına bağlı olarak değişebilmekle birlikte, muhafaza giriş kapı kaydı (30 saniye), polis pasaport kontrol (3 dakika), tescil (2 dakika), muayene (3 dakika) ve muhafaza çıkış kapı kaydı (30 saniye) olarak toplam 9 dakika içerisinde gerçekleştirilir.

Vekâlet belgesi olarak neler kabul edilmektedir?
Elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı vekâletnameler, ya da taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idarelerinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idarelerince onaylanan vekâletname,

Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belgeler,

Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen belgeler,

Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletnameler,

Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgeler, kabul edilmektedir.

Getirdiğim taşıt pasaportuma kayıt edilmek zorunda mı?
Evet. Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtlar pasaportunuza kaydedilmektedir.

Bu işlemler için ödeme yapmam gerekiyor mu?
Hayır. Bu işlemler için bir ücret alınmamaktadır.

Turistik kolaylıklar kapsamında getirdiğim taşıtım için verilen süreyi geçirirsem ne olur?
4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 ve 241 inci maddeleri uyarınca hakkınızda cezai işlem yapılır.

Gümrük Kanununun 238. ve 241.Maddeleri nedir? Ne şekilde uygulanır?
Geçici ithaline izin verilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının;
1-Getiriliş amacı dışında kullanılması,
2-Bir başkasına kiralanması,
3-Ödünç verilmesi, başka bir şahsa devredilmesi,
4-Satılması, hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması,
5-Taşıtla birlikte giren ve belgelerinde kayıtlı olan parçalarının izinsiz olarak değiştirilmesi,

Halinde ; (5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla)
4458 sayılı Gümrük Kanunun 238 inci maddesi hükümleri uyarınca; gümrük vergileri tutarının ( ¼ dörtte biri) oranında para cezası tahsil edilir. Bu cezanın ödeme süresi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde eşyanın gümrük vergileri tutarında para cezası tahsil edilir ve geçici ithal izni iptal edilerek taşıt yurtdışı hükmünde gümrük idaresince teslim alınır.

Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için kanuni yurtta kalma süresinin bitimini takip eden 3(üç) ayı aşmayan sürede yurtdışı edildiğinde veya gümrükçe onaylanan bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunda; 4458 sayılı Gümrük Kanunun 241/5-b maddesi uyarınca; 2016 yılı için 534 (beşyüzotuzdört) TL para cezası tahsil edilir.

Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için kanuni yurtta kalma süresinin bitimini takip eden 3(üç) ayı geçen sürede yurtdışı edildiğinde veya gümrükçe onaylanan bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunda; 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238.maddesi uyarınca aracın gümrük vergileri tutarının ¼ (dörtte biri) oranında para cezası tahsil edilir. Eğer süre aşımı kişilerin kusurlu hareketlerinden değil de mücbir (doğal afetler, çalınma, hastalık, ölüm vb.) nedenlerden kaynaklanmış ise bu durumlar geçerli belgelerle gümrük idaresine kanıtlandığında ceza verilmez.

Türkiye’de yaşıyorum yurtdışından geçici araç getirebilir miyim?
Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtların Türkiye’de yerleşik birisinin kullanımına bırakılması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde ilgili hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem yapılır.

Türkiye’de yaşıyorum, yurtdışında yaşayan akrabam/arkadaşım/eşim vs. burada benim kullanmam için taşıt getirip bana bırakabilir mi?
Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtların Türkiye’de yerleşik birisinin kullanımına bırakılması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde ilgili hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem yapılır.

Eşim yabancı, onun adına araç getirebilir miyim?
Yabancı olan eşinizin yurtdışından taşıt getirebilmesi son 365 gün içerisinde 185 gün yurt dışında bulunması gerekmektedir.

Yabancı uyrukluyum / Türk vatandaşlığından çıktım / çifte vatandaşım turistik kolaylıklar kapsamında araç getirebilir miyim?
Turistik kolaylıklar kapsamında araç getirebilmek için kişinin uyruğunun bir önemi bulunmamaktadır. Yurtdışında yerleşik olmak yeterlidir. Kişinin uyruğu aracın Türkiye’de kalabileceği süreyi belirlemektedir.

Yurtdışında yaşıyorum, şirketimin arabası ile Türkiye’ye giriş yapabilir miyim?
Aracın mülkiyeti başka bir şahıs ya da şirket adına ise giriş esnasında gümrük idaresine geçerli bir vekâletname ibraz etmeniz gerekmekte olup, verilen süre sonunda taşıtı yurtdışı etmeniz gerekmektedir.

Yurtdışında bulunan şirketim Türkiye’de şube/acente vs. açtı. Taşıtları Türkiye’de kullanmak üzere getirebilir miyim?
Yurtdışında bulunan şirketinizin Türkiye’de şube/acente açması nedeniyle şirketinize ait araçların Türkiye’de sürekli kullanılmak üzere getirilmesi Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) hükümleri uyarınca mümkün değildir.

Türkiye’de bulunan şirketim yurtdışında şube/acente vs. açtı. Şirketime ait T.C. plakalı taşıt ile yurtdışına çıkış yapmak için ne gerekir?
Normal çıkış işlemleri için gerekli (ruhsat, pasaport, araç sigortası) yanında söz konusu aracın sizin tarafınızdan kullanılacağına dair sahip şirket tarafından verilmiş vekaletname ibrazı gerekir.

Babam yurtdışında yaşıyor, fakat ben Türkiye’de yaşıyorum. Babama ait yurtdışındaki aracı Türkiye’ye ben getirebilir miyim?
Türkiye’de yerleşik bir kişinin, yurtdışında yaşayan başka birisine ait aracı geçici olarak ithal etmesi mümkün değildir.

Çifte pasaport sahibiyim. Türkiye’ye giriş yaptığıma ilişkin tüm bilgiler Türk pasaportumda kayıtlı. Diğer pasaportum üzerine kayıt yaptırarak taşıt getirebilir miyim?
Bu tip işlemler yanıltıcı bilgi ve belgeler ile gümrük idaresini yanıltarak işlem yapmak kapsamında kaçakçılık takibatını gerektirir. Hakkınızda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

Çifte pasaport sahibiyim, hem Türkiye’de hem de yurtdışında kalıyorum. Yurtdışında 185 gün kalmadım. Taşıtımı vekâletle başka birisi Türkiye’ye getirebilir mi?
Getiremez. Vekâletname vermek suretiyle Türkiye’ye yabancı plakalı taşıt getirme işlemlerinde vekalet veren kişinin, vekaleti alan kişinin ve taşıtın 185 gün süreyle yurtdışında bulunması gerekmektedir.

Otomobilim ile birlikte motosikletimi ya da karavanımı getirmek istiyorum. Bu mümkün müdür?
Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtınız ile birlikte karavan, motosiklet, yat, bot, jet/ski vb. getirebilirsiniz.

Türkiye’ye taşıtım ile giriş yaptım ve verilen süre bitmeden taşıtım ile yurtdışına çıktım. 185 gün yurt dışında bulunmadan yeniden taşıtla gelebilir miyim?
Türkiye’ye yabancı plakalı aracınızla giriş yaparak sürenin tamamını kullanmadan yurtdışına çıkış yapmanız halinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olma şartını sağlamadan(185 gün kalmadan) araç getirmeniz mümkün bulunmamaktadır.

Türkiye’de taşıtım ile birlikte 24 ay kalarak aracımı yurtdışına çıkardım. Belirli bir süre yurtdışında kalmadan adıma kayıtlı başka bir taşıt ile giriş yapabilir miyim?
Yurtdışında 185 gün bulunmanız gerekmektedir. Yurtdışında 185 gün bulunmadan başka bir taşıt da olsa yeniden taşıt getirmeniz mümkün değildir.

Türkiye’de taşıtım ile birlikte 24 ay kalarak aracımı yurtdışına çıkardım. Aracımı orada bir başkasına satsam, aracımı satın alan kişi bu aracı Türkiye’ye getirebilir mi?
Satın alan kişinin, yurtdışında kaldığı sürelere bakılarak işlem yapılır. Satın alan kişi eğer yurtdışında son 365 gün içerisinde kesintili veya kesintisiz 185 gün kalarak yurtdışında yerleşik hale gelmiş ise taşıt getirmesine izin verilir.

Türkiye’de taşıtım ile birlikte 24 ay kalarak aracımı yurtdışına çıkardım. Taşıtsız olarak Türkiye’ye gelebilir miyim?
Taşıtsız olarak Türkiye’de bulunma süreleri hakkında gümrük mevzuatı açısından bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Yurtdışından turistik kolaylıklar kapsamında getireceğim arabanın yaşı ile ilgili bir kısıtlama bulunmakta mıdır?
Turistik kolaylıklar kapsamında getireceğiniz taşıtınız ile ilgili bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

Getireceğim aracımın direksiyonu sağdadır. Bu aracı Türkiye’ye getirmemde bir engel var mıdır?
Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen sağdan direksiyonlu taşıtlar için, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi uyarınca bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Kiralayarak getireceğim araç için bana ne kadar süre verilir?
Kiralayarak taşıt getirmeni halinde de, yurtdışında kaldığı sürelere bakılarak işlem yapılır. Eğer yurtdışında kesintili veya kesintisiz185 gün bulunmuş iseniz taşıt getirmenize izin verilir. Ancak verilecek süre, kiralama sözleşmesinde belirtilen süreden uzun ise kiralama sözleşmesinde belirtilen süre kadar süre verilir.

Türkiye’ye aracım ile giriş yaptım, aracımı Türkiye’de bırakarak yurtdışına çıkabilir miyim?
Türkiye’ye turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirerek taşıtsız olarak yurtdışına çıkış yapılmak istenilmesi halinde, taşıtın bir gümrük idaresine teslim edilmesi gerekmektedir. Bulunduğunuz yere en yakın gümrük idaresine taşıtınızı teslim ederek ve pasaportunuzdan taşıt kaydını sildirerek yurtdışına taşıtsız çıkış yapabilirsiniz.

Taşıtım ile birlikte bir motosiklet getirdim. Benim taşıtım ile yurtdışına çıkıp geri gelmem gerekiyor. Motosikletim Türkiye’de kalabilir mi?
Evet. Ancak motosikletinizi en yakın gümrük idaresini teslim ederek yurtdışına çıkabilirsiniz.

Ambara bıraktığım aracım burada ne kadar süre kalabilir?
Ambara bırakılan taşıtlar, geçici bırakma dilekçesinde belirtildiği şekilde taşıtın yurtta kalma süresinin bitim tarihinden itibaren 1 (bir) ay kalabilir.

Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirdiğim arabayı devlete terk etmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor. Ayrıca bir ücret ödemem gerekmekte midir?
En yakın gümrük idaresine başvurarak taşıtınızı terk edebilirsiniz. Terk dilekçesi vermeniz yeterlidir, herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. Ancak, yasal olarak takip edilen bir vergi ve ceza borcunuz varsa bunun ayrıca ödenmesi gerekir.

Turistik kolaylıklar kapsamında getirdiğim otomobilimi Türkiye’de benden başka kimler kullanabilir?
Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıtınızı, yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşiniz, anneniz, babanız ve çocuklarınız kullanabilir. Ayrıca yukarıda belirtilen kişiler dışında sizin de araçta bulunmanız koşuluyla seyahat süresince üçüncü şahıslarca da kullanılabilir. Aksi halde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükmü uyarınca hakkınızda cezai işlem yapılır.

Turistik kolaylıklar kapsamında getirdiğim otomobilimi Türkiye’de birine satabilir miyim/sattığım kişi kullanabilir mi?
Turistik kolaylıklardan istifade edilerek programa kaydedilmek suretiyle geçici ithali yapılan taşıtların bir başkasına mülkiyet devri yapılamaz.

Turistik kolaylıklar kapsamında otomobilimi Türkiye’ye getirdim, süremin tamamını kullanarak yurtdışına çıktım. 185 gün geçmeden eşim/oğlum/kızım vs. taşıtımı getirebilir mi?
Eşiniz/kızınız/oğlunuz vs. sizin ile beraber Türkiye’de bulunmuş ise yukarıda anlatıldığı şekilde sizin olduğu gibi onların da yerleşik olduğu yer Türkiye olmuş demektir. Doğal olarak sizin gibi onların da 185 gün yurtdışında kalmadan taşıt getirmesi mümkün değildir. Ayrıca taşıtınızı vekalet ile Türkiye’ye gönderebilmeniz için sizin ve taşıtınızın da 185 gün yurtdışında kalması gerekmektedir.

Aracımın sigortası Türkiye’de geçerli değil. Türkiye’ye girişte sınırda yaptırmam mümkün mü?
Konusu itibariyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görev ve yetkisi dâhilinde bulunmamakla birlikte, taşıtların Türkiye’ye girişinde Türkiye’de geçerli bir sigorta poliçesinin ibrazı gerekmektedir. Eğer sigorta poliçeniz yok ya da Türkiye’de geçerli değil ise sınır gümrük idaresine en yakın yerden sigorta poliçesi düzenletebilirsiniz

Türkiye dışında bulunan aracımın plakasını iptal ettirdim, bana geçici plaka (ZOLL) verildi. Bu taşıt ile Türkiye’ye giriş yapabilir miyim?
Geçici (ZOLL) plakalı taşıtlar için Türkiye’ye girişi esnasında en çok 15 (onbeş) gün süre verilmektedir.

Yurtdışına çıkış yaparken ya da aracımı gümrük idaresine bırakırken dikkat etmem gereken bir husus var mıdır?
Evet. Aracınızı yurtdışına çıkarırken ya da bir gümrük idaresine teslim ederken aracınıza ait bilgisayardaki giriş kaydının kapatılması ve pasaportunuzdaki “taşıt vardır” kaşesinin iptal edilmesi gerekmektedir.

Konu ile ilgili mevzuata nereden ulaşabilirim?
Bakanlığımızın Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.

Konu ile ilgili diğer sorularım için arayabileceğim biri var mı?
Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünü 0 284 215 21 71 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

Kaynak: http://trakya.gtb.gov.tr/yolcu-ve-tir-rehberi/yolcu-rehberi/kisisel-tasitlarin-gumruk-islemleri
 
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst