Sure KIYÂME Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

Celik

Emekli Admin
Katılım
8 Nisan 2013
Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki "el-Kıyâme"kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, öldükten sonra dirilme ve ceza, ölüm sırasında insanın durumu ve kâfirlerin ahirette karşılaşacağı zorluklar konuedilmektedir,,


KIYÂME Suresi (Sure No:75)​
Bismillâhirrahmânirrahîm

 • 75/KIYÂME-1: Lâ uksimu bi yevmil kıyâmeh(kıyâmeti)

  1. Kıyamet gününe yemin ederim.


 • 75/KIYÂME-2: Ve lâ uksimu bin nefsil levvâmeh(levvâmeti)

  2. (Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz).


 • 75/KIYÂME-3: E yahsebul insânu ellen necmea ızâ meh(mehu)

  3. İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır?


 • 75/KIYÂME-4: Belâ kâdirîne alâ en nusevviye benâ neh(nehu)

  4. Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.


 • 75/KIYÂME-5: Bel yurîdul insânu li yefcure emâmeh(emâmehu)


  5. Fakat insan önünü (geleceğini, kıyameti) yalanlamak ister


 • 75/KIYÂME-6: Yes'elu eyyâne yevmul kıyâmeh(kıyâmeti)

  6. "O kıyamet günü ne zaman?" diye sorar.


 • 75/KIYÂME-7: Fe izâ berikal basar(basaru)

  7,8,9,10. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan "kaçış nereye?" diyecektir.


 • 75/KIYÂME-8: Ve hasefel kamer(kameru)

  7,8,9,10. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan "kaçış nereye?" diyecektir.


 • 75/KIYÂME-9: Ve cumiaş şemsu vel kamer(kameru)

  7,8,9,10. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan "kaçış nereye?" diyecektir.


 • 75/KIYÂME-10: Yekûlul insânu yevme izin eynel meferr(meferru)

  7,8,9,10. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan "kaçış nereye?" diyecektir.


 • 75/KIYÂME-11: Kellâ lâ vezer(vezere)

  11. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur.


 • 75/KIYÂME-12: İlâ rabbike yevme izinil mustekar(mustekarru)

  12. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur.


 • 75/KIYÂME-13: Yunebbeul insânu yevme izin bimâ kaddeme ve ahhar(ahhâre)

  13. O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir.


 • 75/KIYÂME-14: Belil insânu alâ nefsihî basîreth(basîretun)

  14,15. Hatta, mazeretlerini ortaya koysa da, o gün insan kendi aleyhine şahittir.


 • 75/KIYÂME-15: Ve lev elkâ meâzîreh(meâzîrehu)

  14,15. Hatta, mazeretlerini ortaya koysa da, o gün insan kendi aleyhine şahittir.


 • 75/KIYÂME-16: Lâ tuharrik bihî lisâneke li ta'cele bihî

  16. (Ey Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.


 • 75/KIYÂME-17: İnne aleynâ cem'ahu ve kur'ânehu

  17. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir.


 • 75/KIYÂME-18: Fe izâ kara'nâhu fettebi'kur'ânehu

  18. O hâlde, biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy.


 • 75/KIYÂME-19: Summe inne aleynâ beyânehu

  19. Sonra onu açıklamak da bize aittir.


 • 75/KIYÂME-20: Kellâ bel tuhıbbûnel âcileh(âcilete)

  20,21. Hayır! Siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz.


 • 75/KIYÂME-21: Ve tezerûnel âhıreh(âhirete)

  20,21. Hayır! Siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz.


 • 75/KIYÂME-22: Vucûhun yevme izin nâdıreh(nâdıretun)

  22. O gün birtakım yüzler aydındır.


 • 75/KIYÂME-23: İlâ rabbihâ nâzıreh(nâziretun)

  23. Rablerine bakarlar.


 • 75/KIYÂME-24: Ve vucûhun yevme izin bâsireth(bâsiretun)

  24. O gün birtakım yüzler de asıktır.


 • 75/KIYÂME-25: Tezunnu en yuf'ale bihâ fâkıreh(fâkıretun)

  25. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar.


 • 75/KIYÂME-26: Kellâ izâ belegatit terâkıy(terâkıye)

  26,27,28,29,30. Hayır, can boğaza dayandığı, "Kimdir (bunu) iyi edecek?" dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş, Rabbinedir.


 • 75/KIYÂME-27: Ve kîle men râk(râkın)

  26,27,28,29,30. Hayır, can boğaza dayandığı, "Kimdir (bunu) iyi edecek?" dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş, Rabbinedir.


 • 75/KIYÂME-28: Ve zanne ennehul firâk(firâku)

  26,27,28,29,30. Hayır, can boğaza dayandığı, "Kimdir (bunu) iyi edecek?" dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş, Rabbinedir.


 • 75/KIYÂME-29: Velteffetis sâku bis sâk(sâkı)

  26,27,28,29,30. Hayır, can boğaza dayandığı, "Kimdir (bunu) iyi edecek?" dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş, Rabbinedir.


 • 75/KIYÂME-30: İlâ rabbike yevme izinil mesâk(mesâku)

  26,27,28,29,30. Hayır, can boğaza dayandığı, "Kimdir (bunu) iyi edecek?" dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş, Rabbinedir.


 • 75/KIYÂME-31: Fe lâ saddeka ve lâ sallâ

  31. O, (Peygamberi) doğrulamamış, namaz da kılmamıştı.


 • 75/KIYÂME-32: Ve lâkin kezzebe ve tevellâ

  32. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti.


 • 75/KIYÂME-33: Summe zehebe ilâ ehlihî yetemettâ

  33. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti.


 • 75/KIYÂME-34: Evlâ leke fe evlâ

  34,35. "Bu azap sana lâyıktır, lâyık! Evet, lâyıktır sana, lâyık!" denecektir.


 • 75/KIYÂME-35: Summe evlâ leke fe evlâ

  34,35. "Bu azap sana lâyıktır, lâyık! Evet, lâyıktır sana, lâyık!" denecektir.


 • 75/KIYÂME-36: E yahsebul'insânu en yutreke sudâ(sudân)

  36. İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder.


 • 75/KIYÂME-37: E lem yeku nutfeten min menî yin yumnâ

  37. O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi?


 • 75/KIYÂME-38: Summe kâne alakaten fe halaka fe sevvâ

  38. Sonra bu, bir "alaka" oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.


 • 75/KIYÂME-39: Fe ceale minhuz zevceyniz zekere vel unsâ

  39. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti.


 • 75/KIYÂME-40: E leyse zâlike bi kâdirin alâ en yuhyiyel mevtâ

  40. Şimdi, bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?
Diyanet İşleri Meali (Yeni)

image.jpg
 
çok çetin günler Rabbim yardımcımız olsun :agliyom::agliyom:
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
FETİH Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali
 • Celik
 • Celik,
 • Sureler ve Türkçe Mealleri
 • 1    182K
İnşirah Suresi Faziletleri
 • denizf
 • denizf,
 • Dini Konular
 • 9    9K
Kadir Suresi nin Faziletleri
 • denizf
 • denizf,
 • Dini Konular
 • 0    7K
Kehf Suresi'nin Fazileti
 • denizf
 • denizf,
 • Dini Konular
 • 0    3K
Geri