KIYÂME Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

Celik

Emekli Admin
Katılım
8 Nisan 2013
Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki "el-Kıyâme"kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, öldükten sonra dirilme ve ceza, ölüm sırasında insanın durumu ve kâfirlerin ahirette karşılaşacağı zorluklar konuedilmektedir,,


KIYÂME Suresi (Sure No:75)​
Bismillâhirrahmânirrahîm

 • 75/KIYÂME-1: Lâ uksimu bi yevmil kıyâmeh(kıyâmeti)

  1. Kıyamet gününe yemin ederim.


 • 75/KIYÂME-2: Ve lâ uksimu bin nefsil levvâmeh(levvâmeti)

  2. (Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz).


 • 75/KIYÂME-3: E yahsebul insânu ellen necmea ızâ meh(mehu)

  3. İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır?


 • 75/KIYÂME-4: Belâ kâdirîne alâ en nusevviye benâ neh(nehu)

  4. Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.


 • 75/KIYÂME-5: Bel yurîdul insânu li yefcure emâmeh(emâmehu)


  5. Fakat insan önünü (geleceğini, kıyameti) yalanlamak ister


 • 75/KIYÂME-6: Yes'elu eyyâne yevmul kıyâmeh(kıyâmeti)

  6. "O kıyamet günü ne zaman?" diye sorar.


 • 75/KIYÂME-7: Fe izâ berikal basar(basaru)

  7,8,9,10. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan "kaçış nereye?" diyecektir.


 • 75/KIYÂME-8: Ve hasefel kamer(kameru)

  7,8,9,10. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan "kaçış nereye?" diyecektir.


 • 75/KIYÂME-9: Ve cumiaş şemsu vel kamer(kameru)

  7,8,9,10. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan "kaçış nereye?" diyecektir.


 • 75/KIYÂME-10: Yekûlul insânu yevme izin eynel meferr(meferru)

  7,8,9,10. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan "kaçış nereye?" diyecektir.


 • 75/KIYÂME-11: Kellâ lâ vezer(vezere)

  11. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur.


 • 75/KIYÂME-12: İlâ rabbike yevme izinil mustekar(mustekarru)

  12. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur.


 • 75/KIYÂME-13: Yunebbeul insânu yevme izin bimâ kaddeme ve ahhar(ahhâre)

  13. O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir.


 • 75/KIYÂME-14: Belil insânu alâ nefsihî basîreth(basîretun)

  14,15. Hatta, mazeretlerini ortaya koysa da, o gün insan kendi aleyhine şahittir.


 • 75/KIYÂME-15: Ve lev elkâ meâzîreh(meâzîrehu)

  14,15. Hatta, mazeretlerini ortaya koysa da, o gün insan kendi aleyhine şahittir.


 • 75/KIYÂME-16: Lâ tuharrik bihî lisâneke li ta'cele bihî

  16. (Ey Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.


 • 75/KIYÂME-17: İnne aleynâ cem'ahu ve kur'ânehu

  17. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir.


 • 75/KIYÂME-18: Fe izâ kara'nâhu fettebi'kur'ânehu

  18. O hâlde, biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy.


 • 75/KIYÂME-19: Summe inne aleynâ beyânehu

  19. Sonra onu açıklamak da bize aittir.


 • 75/KIYÂME-20: Kellâ bel tuhıbbûnel âcileh(âcilete)

  20,21. Hayır! Siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz.


 • 75/KIYÂME-21: Ve tezerûnel âhıreh(âhirete)

  20,21. Hayır! Siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz.


 • 75/KIYÂME-22: Vucûhun yevme izin nâdıreh(nâdıretun)

  22. O gün birtakım yüzler aydındır.


 • 75/KIYÂME-23: İlâ rabbihâ nâzıreh(nâziretun)

  23. Rablerine bakarlar.


 • 75/KIYÂME-24: Ve vucûhun yevme izin bâsireth(bâsiretun)

  24. O gün birtakım yüzler de asıktır.


 • 75/KIYÂME-25: Tezunnu en yuf'ale bihâ fâkıreh(fâkıretun)

  25. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar.


 • 75/KIYÂME-26: Kellâ izâ belegatit terâkıy(terâkıye)

  26,27,28,29,30. Hayır, can boğaza dayandığı, "Kimdir (bunu) iyi edecek?" dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş, Rabbinedir.


 • 75/KIYÂME-27: Ve kîle men râk(râkın)

  26,27,28,29,30. Hayır, can boğaza dayandığı, "Kimdir (bunu) iyi edecek?" dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş, Rabbinedir.


 • 75/KIYÂME-28: Ve zanne ennehul firâk(firâku)

  26,27,28,29,30. Hayır, can boğaza dayandığı, "Kimdir (bunu) iyi edecek?" dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş, Rabbinedir.


 • 75/KIYÂME-29: Velteffetis sâku bis sâk(sâkı)

  26,27,28,29,30. Hayır, can boğaza dayandığı, "Kimdir (bunu) iyi edecek?" dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş, Rabbinedir.


 • 75/KIYÂME-30: İlâ rabbike yevme izinil mesâk(mesâku)

  26,27,28,29,30. Hayır, can boğaza dayandığı, "Kimdir (bunu) iyi edecek?" dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş, Rabbinedir.


 • 75/KIYÂME-31: Fe lâ saddeka ve lâ sallâ

  31. O, (Peygamberi) doğrulamamış, namaz da kılmamıştı.


 • 75/KIYÂME-32: Ve lâkin kezzebe ve tevellâ

  32. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti.


 • 75/KIYÂME-33: Summe zehebe ilâ ehlihî yetemettâ

  33. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti.


 • 75/KIYÂME-34: Evlâ leke fe evlâ

  34,35. "Bu azap sana lâyıktır, lâyık! Evet, lâyıktır sana, lâyık!" denecektir.


 • 75/KIYÂME-35: Summe evlâ leke fe evlâ

  34,35. "Bu azap sana lâyıktır, lâyık! Evet, lâyıktır sana, lâyık!" denecektir.


 • 75/KIYÂME-36: E yahsebul'insânu en yutreke sudâ(sudân)

  36. İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder.


 • 75/KIYÂME-37: E lem yeku nutfeten min menî yin yumnâ

  37. O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi?


 • 75/KIYÂME-38: Summe kâne alakaten fe halaka fe sevvâ

  38. Sonra bu, bir "alaka" oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.


 • 75/KIYÂME-39: Fe ceale minhuz zevceyniz zekere vel unsâ

  39. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti.


 • 75/KIYÂME-40: E leyse zâlike bi kâdirin alâ en yuhyiyel mevtâ

  40. Şimdi, bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?
Diyanet İşleri Meali (Yeni)

image.jpg image.jpg
 

deniz feneri

Aktif Üye
Katılım
13 Ocak 2017
Yaş
44
çok çetin günler Rabbim yardımcımız olsun :agliyom::agliyom:
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
FETİH Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali
 • Celik
 • Celik,
 • Sureler ve Türkçe Mealleri
 • 1    176K
İnşirah Suresi Faziletleri
 • deniz feneri
 • deniz feneri,
 • Dini Konular
 • 9    9K
Kadir Suresi nin Faziletleri
 • deniz feneri
 • deniz feneri,
 • Dini Konular
 • 0    6K
Kehf Suresi'nin Fazileti
 • deniz feneri
 • deniz feneri,
 • Dini Konular
 • 0    3K
Kırşehir Hamidiye Camii - Bakara Suresi'nden Esinlenilerek İç Dizaynı Yapılan Cami
 • Ugur
 • Ugur,
 • Resim ve Fotoğraf Galerisi
 • 0    8K
Ramazan ayında günde 40 defa "Fatiha Suresi" okunursa
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Üç Aylar
 • 0    4K
Yabancı plakalı araçların Turkiye de kalma suresi
 • K
 • KUZEYLi,
 • Sıla Yolu
 • 0    5K
Üst