Ülke Moğolistan

Moğolistan
mogolistan.png mogolistan.png
BaşkentUlanbatur
Resmî dillerMoğolca
Yönetim ŞekliParlamenter Cumhuriyet
Yüzölçümü1.564.115 km²
Nüfus3.130.476
Nüfus Yoğunluğu2/km²
Para birimiTögrög (MNT)
Zaman dilimiUTC (UTC+7)-UTC (UTC+8)
Telefon kodu+976
İnternet TLD.mn - .MOH
Moğolistan, Doğu ve Orta Asya'da bulunan denize kıyısı olmayan bağımsız bir ülkedir. Ülkenin kuzeyinde Rusya, güneyinde, doğusunda ve batısında Çin vardır. Moğolistan'ın Kazakistan'a sınırı olmamasına rağmen ülkenin en batısı Kazakistan'ın doğu ucuna birkaç kilometre uzaktadır. Ulanbatur, başkent ve ülkenin en büyük şehri olup yaklaşık olarak burada ülke nüfusun %38'i yaşamaktadır. Moğolistan'ın siyasal sistemi yarı başkanlık sistemi ile yönetilen cumhuriyettir.

Bugünkü Moğolistan toprakları geçmişte Hunlar, Siyenpiler (Sien-pi), Cücenler ve daha sonra Göktürkler gibi imparatorluklar tarafından yönetilmiştir. Moğol İmparatorluğu ise 1206 yılında Cengiz Han tarafından kurulmuştur. 16. ve 17. yüzyıllarda Moğollar Tibet Budizmi'nden etkilenmişlerdir. 17. yüzyılın sonlarında, Moğolistan'nın büyük bir kısmı Qing Hanedanı'nın yönetimi altına girmiştir. 1911 yılında Qing Hanedanı'nın yıkılışı sırasında, Moğolistan bağımsızlığını ilan etmiş, fakat 1921 yılına kadar De facto bağımsızlığını kabul ettirmekle ve 1945 yılına kadar uluslararası tanınmayı kazanmakla uğraşmak zorunda kalmıştır. Sonuç olarak güçlü Rus ve Sovyet kuvvetlerine maruz kalmıştır. 1924 yılında Moğol Halk Cumhuriyeti ilan edilmiş ve Moğol politikası aynı dönemdeki Sovyet politikasını takip etmiştir. 1989 yılının sonlarında Doğu Avrupa'daki komünist rejimlerinin çökmesinin ardından 1990 yılının başlarında Moğolistan'da Demokratik Devrim gerçekleşmiştir. Böylece Moğolistan'da çok partili sistem başlamış, 1992'de yeni bir anayasa kabul edilmiş ve serbest piyasa ekonomisine geçilmiştir.

Yüzölçümü 1.564.116 kilometre kare, nüfusu 2,9 milyon civarı olan Moğolistan, en büyük yüzölçümüne sahip on dokuzuncu ülke ve en seyrek nüfuslu ülkedir. Ayrıca Kazakistan'dan sonra denize kıyısı olmayan en büyük ikinci ülkedir. Ülke çok az ekilebilir toprağa sahiptir. Topraklarının çoğu bozkırdır. Kuzey ve batıda dağlar vardır ve güneyde Gobi Çölü vardır. Yaklaşık olarak 2,9 milyonluk nüfusun %30'u göçebe veya yarı göçebedir. Nüfusunun çoğunluğu Moğol olup halkın dini Tibet Budizmi'dir. Moğollar dışında Kazaklar ve Tuvalar ülkede yaşamaktadır. Bu halklar genellikle batıdadır.

Moğolistan bayrağı​

Moğolistan bayrağı, Moğolistan'ın günümüzde kullanımda olan bayrağı 12 Şubat 1992 yılında yürürlüğe giren bir yasa tasarısı ile kabul edilmiştir. 1949 yılındaki Moğolistan Halk Cumhuriyeti bayrağına oldukça benzeyen bayrağın eski bayraktan tek farkı sosyalist düzeni temsil eden Yıldız simgesinin kaldırılmasıdır.

Moğolistan bayrağı renkleri sırası ile kırmızı - mavi - kırmızı olmak üzere üç eşit dikey sütuna ayrılmıştır. Bakan kişilerin sağında kalacak şekilde kırmızı sütunun ortasında Soyombo adı verilen ulusal amblem bulunur. Bu simgeyi ateş, güneş, ay, yer, su ve Taijitu'nun geometrik çizimleri oluşurur.

Moğolistan arması​

Moğolistan arması Moğolistan arması
Moğolistan devlet armasıdır. 1992 tarihinde Komünist rejim yıkıldıktan sonra kabul edilmiştir. Moğolların millî Rüzgâr tayının (Moğolca: Hiimori) uçarken gösterildiği armada Budizm ve Moğol kültürüne ait semboller kullanılmıştır.

Tarih​

Önemli tarih öncesi mevkiler Hovd İli'nde bulunan Kuzey Mavi Mağarası'ndaki ve Bayanhongor İli'nde bulunan Beyaz Mağara'daki eski taş çağından kalma mağara resimleridir. Dornod İli'nde cilalı taş devriden kalma tarım yerleşimleri bulunmuştur.

Moğol kökenli devletler olarak 12. yüzyılın başına kadar, Büyük Hun İmparatorluğu, Apar (Avar, Juan-Juan), Göktürk, Uygur, Karahitay devletleri hâkim oldu. Cengiz Han'ın birleştirip örgütlediği kabîlelerle, 1206’te Moğolistan’da ilk Moğol Devleti (Moğollar) kuruldu. Cengiz Han, 1227’de öldü. On yedinci yüzyılda Çarlık Rusyası, bölgeyi kontrolüne almak için girişimlere başladı. On sekizinci yüzyılda Moğolistan’da Rus ve Çin yanlılarının mücâdelesi başladı. Moğol prenseslerinin Çinliler gibi yaşaması Moğolistan’da milliyetçilik akımının başlamasına neden oldu. Katolik misyonerlerinin faaliyetleriyle Moğolistan’da Hristiyanlaşma başladı. Misyonerler Uzak Doğu’da dayanak noktası elde etmek ümidiyle Moğolistan’ın bağımsızlığını desteklediler. Bağımsızlık düşüncesi yayıldı. 1912’de Çin’de Mançu hânedanının yıkılmasıyla Moğol prensleri Rusların da yardımıyla Moğolistan’ın bağımsızlığını ilân ettiler. Çinlilerle mücâdeleye girişen Moğollar, 1915’te Çin’e de bağımsızlıklarını tanıttılar.

Çin-Japon Savaşında Moğolistan’da yeraltı faaliyetiyle komünist hareket başlatıldı. Japonya’nın Kuzey Çin’e girmesiyle 1935-1937’de Moğolistan da işgâle uğrayarak, mahallî muhtar bölgeler kuruldu. 1945’te II. Dünya Savaşı'nın bitmesiyle ülkedeki bağımsızlık yanlısı örgütler faaliyetlerini komünizm paralelinde devam ettirdiler. Komünizme karşı mücâdele eden örgütlerin zayıflatılmasıyla İç Moğolistan, Çin’in hâkimiyetinde muhtar hâle getirildi. II. Dünya Savaşı'ndan sonra dış Moğolistan’da, ABD ve İngiltere’nin tavsiyesiyle, Moğolistan Halk Cumhuriyeti kuruldu. 20 Ekim 1945’te referandumla bağımsızlığını ilân eden Moğolistan, önce Milliyetçi Çin tarafından tanındı. 1946’da Moğolistan Halk Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği aralarında ittifak imzalandı. 1961’de Birleşmiş Milletler Örgütüne kabul edildi. Sovyetler Birliği'ndeki ve Doğu Avrupa’daki komünist yönetimlerinin çöküşü komünizmle yönetilen Moğolistan’ı da etkiledi. 1990’da çok partili sisteme geçilerek; ekonomik, sosyal ve siyasal reformlar yapıldı. Temmuz 1990 ilk çok partili seçimler yapıldı. Moğolistan’da bulunan Rus birlikleri yapılan anlaşma sonucu geri çekildi.

Fizikî yapı​

mogolistan fiziki yapı mogolistan fiziki yapı
Moğolistan idari yapı Moğolistan idari yapı
Moğolistan Halk Cumhûriyetinin arâzisinin büyük bölümü yayla görünümündedir. Yalnız ülkenin güneydoğusunda Gobi Çölü yer alır. Devletin doğudan batıya uzunluğu 2367 km, kuzeyden güneye ise 1258 kilometredir. Ortalama yüksekliği 1580 m olan bu dağlık ülkenin kuzey batısı güneydoğuya nazaran daha yüksektir.

Ülkenin içinde ve sınırlarında birçok dağ silsilesi yer alır. Rusya ile kuzeybatı sınırı boyunca Tanno-Ola Sıradağları yükselir. Kuzeydoğuda Kentei Dağları vardır. Ülkenin batı iç kısmında Hangay Dağları yer alır. Moğolistan ve Gobi Altayları batıdan güneydoğuya doğru Çin sınırı yakınlarına kadar uzanır. Altayların en yüksek zirvesi olan 4653 m yüksekliğindeki Tabun Boğdo, kuzeybatıda ilk silsile üzerinde bulunur.

Kuzeydeki nehir vadileri, bilhassa Selenga ve Orkun verimlidir. Kerulen Vâdisi, Doğu Moğolistan’a doğru geniş bir anayol meydana getirir. Çok sayıda tuz gölleri ve denize çıkışı olmayan nehirleriyle ülke topraklarının üçte ikisi, İç Asya’da suyunu dışarı akıtmayan havzada yer alır. Sâdece Kerulen ve Onon nehirleri Büyük Okyanus'a dökülür. Ülkenin belli başlı gölleri: Ubas Nor, Hara Usu, Airik Nor, Kirgis Nor ve Hubsugul’dur.

İdari yapı​

Moğolistan 21 tane aymaga (Moğolca: Аймаг) bölünmüş durumdadır. Aymag, Türkçe bir söz olan "ayırmak" sözünden gelir. Aymaglar ise sum denilen yönetim birimlerine ayrılmıştır. Ülkede 315 tane sum vardır. Ülkenin başkenti Ulan Batur hot denilen yönetim birimi ile yönetilmektedir.

İklim​

Moğolistan’ın büyük bölümünde, az yağış ve büyük sıcaklık değişikliklerine sâhip, sert bir karasal iklim hüküm sürer. Ekseriya yaz yağmurları şeklinde olan yağış, ülkenin değişik kısımlarında yılda 100 ilâ 300 mm arasında değişir. Aşırı soğukla gelen hafif kar, ülkenin kuzey kısmında devamlı donmuş olarak kalan, önemli bir kuşağı meydana getirir. Sıcaklık farkı oldukça büyüktür. Ulan Bator’da ocak ayındaki sıcaklık ortalaması -28 °C, temmuz ayındaki ise 18 °C’dir. En yüksek ve en düşük sıcaklıklar daha da büyüktür. Kışın ırmaklar ve göller donar. Kuvvetli toz ve kum fırtınaları görülür.

mogolistan-iklim.jpg mogolistan-iklim.jpg


Moğolistan’da güneşli gün sayısı ortalama 250 gündür. Dolayısıyla ülkeye giderken aklınızda bulundurmanız gereken ilk şey UV ışınlarına karşı mutlaka bir koruyucu bulundurmak olmalı. Kış mevsiminin oldukça soğuk yaşandığı ülkede sıcaklıklar ülkenin bazı kısımlarında -40 dereceye kadar düşmektedir. Bu mevsimde gözlerinizi korumaya özen göstermeniz gerekmektedir. Yaz aylarında güçlü rüzgârların görülebildiği ülkede Gobi Çölü çevresinde sıcaklık 40 dereceye kadar çıkmaktadır.

Doğal kaynaklar​

Gobi hâriç, Moğolistan’ın büyük bölümü hayvancılığa imkan veren çimenlik ve çayır halindedir. Dağlar, kuzey batıdaki hâriç, genellikle çıplaktır (ağaçsızdır). Ülkenin çoğu bölgelerinde vahşi hayvanlar bulunur. Bunlardan bol miktarda bulunan büyük memeli hayvanlar arasında koyun, geyik, ren geyiği (bilhassa Hubsugul Gölü çevresinde) bazı vahşi deve ve atlar sayılabilir. Her yerde bulunan dağ sıçanı (marmota) sistemli olarak kürkü için avlanır. Moğol Paleontolojistlerinin yaptığı keşifler, ülkede bol miktarda dinozor fosilleri bulunduğunu göstermektedir. Maden kömürü, tungsten, bakır, molibden, altın, kalay ülkenin yeraltı zenginliklerini teşkil eder. Moğolistan bakır bakımından Asya’da birinci, dünyada ilk on sırada yer alır.

Nüfus ve sosyal hayat​

3.200.000’lik Moğolistan nüfusunun %80’nini Halha Moğolları, %8’ini diğer Moğollar, %5’ini Kazaklar, kalanını Tuvalar gibi diğer Türk halkları, Ruslar ve Çinliler meydana getirir.

Moğolların belirgin özellikleri, brekasefalik kafatası, düz koyu saçlı, elmacık kemikleri çıkık, seyrek sakal, ucu kalkık ve basık burun, küçük ve batık, hafif çekik ve ela, kahve gözler, kısa boylu geniş yapılıdırlar. Zamanında Türk ve Moğol boyları bir arada yaşadıklarından dolayı birbirine benzeyen bir tip yapısı oluşmuştur. Türklere en yakın millet oldukları kanısı yaygındır.

En kalabalık Moğol azınlık grupları, batı eyâletlerinde yaşayan Oyratlar ve Ulan Bator’un kuzeyinden îtibâren Rus sınırına kadar, esas olarak Selenge Vâdisinde oturan Buryatlardır. Güneydoğuda Dariganga Moğolları, kuzeybatıda Hubsugul Gölü yakınında Darhat Moğolları vardır.

Kazak Türkleri, Moğol olmayan en kalabalık azınlık grubu olup ülkenin batı kesiminde muhtar bir arâziye sâhiptirler. Sınırlı sayıdaki Ruslar, Ulaanbaatar ve diğer yerleşim merkezlerinde bulunur. 10.000 civârındaki Çinli nüfus, ülkenin inşaat sektöründe önemli rol oynar.

Hızla şehirleşmekte olan Moğolistan’ın nüfûsunun günümüzde % 61,2’si şehirlerde yaşar. Geri kalanın çoğunluğu mevsimden mevsime göç eden göçebeler hâlindedirler. Göçebelerin "ger" adı verilen çadırları bulunur.

Moğollar arasında en yaygın spor güreştir. Okçuluk ve at yarışlarının da yaygın olduğu ülkede, çocuklara küçük yaşta ata binmesini öğretirler.

Moğolistan'da din olarak Budizm yaygın olmasına rağmen Hristiyanlık, İslam ve Şamanizm de kabul edilmektedir. Türklerin çoğunluğu Müslümandır.

Moğolistan'da çeşitli lehçeler konuşulur. En önemlisi Halhaların konuştuğu ve diğer bütün Moğollar tarafından anlaşılan Moğolcadır. Moğolca resmî lisan olarak kullanılır ve Kiril alfabesiyle yazılır. Okullarda Rusça ve İngilizce başlıca yabancı dil olarak öğretilir. Okuma-yazma oranı % 98’dir.

Siyasi hayat​

Ülke yönetiminde komünizm hâkim ise de Sovyetler Birliğinde başlayan Glasnost hareketi bu ülkeye de yansıdı. Tek partili rejime son verilmesi için Aralık 1988’de başlayan mitingler Ocak 1990’a kadar sürdü. Birçok siyasi parti kuruldu. Şimdiye kadar iktidarda olan Moğolistan Devrimci Halk Partisi, kendi bünyesinde büyük değişiklikler yaptı. Anayasa değiştirilerek Parlamenter sistemi kabul edildi ve bir bölümü nispî temsille seçilen 50 üyeli sürekli yasama organı niteliğindeki Küçük Hural kuruldu. Büyük Hural ise 430 sandalyeden meydana geliyordu. Temmuz 1990’da yapılan seçimleri iç bünyesinde büyük değişiklik yapan MDHP, büyük çoğunlukla kazandı. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir.

Moğolistan 21 eyalete ayrılır. Seçimler 4 senede bir yapılır. Seçmen yaşı 18’dir. Adlî işler, üyeleri dört yıllık süreyle Büyük Halk Meclisince seçilen, Anayasa Mahkemesince yürütülür. Meclisi 76 üyelidir.

Bütün erkek vatandaşlar, günümüzde 290.000 kişilik kuvvete ulaşan İhtilalci Halk Ordusunda askerlik yapmaya mecburdur.

Ekonomi​

Eski Sovyetler Birliğine bağlı bir ekonomik yapı gösteren Moğolistan’da 1990’dan sonra ekonomik yapıda büyük değişiklik yapılan Moğolistan’da devlet işletmeleri aşamalı olarak özelleştirilmeye başlandı ve serbest pazar ekonomisine geçildi. 1931’de başarısız olarak kolektivizasyona girişilmiş ancak, 1950’de tamamlanmıştır. Bununla berâber çiftlik hayvanlarının % 20’si hâlâ özel teşebbüsün elindedir. Buğdayın çoğu kolhoz adı verilen devlet çiftliklerinde yetiştirilmekte, fakat hayvan yemi, şimdi solhoz adı verilen kolektif çiftliklerde üretilmektedir.

Moğolistan’da hafif sanayi, ülkenin her tarafında mevcuttur. Sanayisi esas îtibâriyle gıda, tekstil, kimyâ ve çimentoya dayanır. Yeni kurulan Darhan şehri, un fabrikası, depolama ve önemli ölçüde hafif sanâyiye sâhiptir. Ulan Batur’da, et paketleme ve hafif îmâlât sanâyi mevcuttur. Erdenet şehrinde Asya’da birinci, dünyâda ilk on sırada yer alan bakır mâdenleri işletilmektedir. Mâden kömürü ülke ihtiyaçlarını karşılamada kullanılmaktadır.

Et ürünleri ve yün, esas îtibâriyle Rusya’ya giden önemli ihraç ürünleridir. Erdenet şehrindeki bütün bakır ve molibden üretimi Moğol-Rus ticâretini dengelemeyi amaçlamıştır. Moğolistan Rusya’ya ayrıca Kalsiyum klorür satmaktadır. İhraç ürünlerinin % 75’i de Rusya’ya gitmektedir.

1956’da açılan ve Moğolistan ötesine giden Demiryolu, ülkenin modern nakliyat anayoludur. Ulan Batur’u Sibirya ötesine giden anahatta bağlayan kuzey kısmı, yükün büyük kısmını taşır. Doğu Moğolistan’da 1930’larda askerî maksatlarla inşâ edilmiş kısa demiryolları vardır. Fakat Moğolistan arazisi ulaşıma imkan vermemektedir.

Aeroflot, Moskova ile Ulan Batur arasında direk uçuşlar yapmaktadır. Ülkenin iç havayolları başkentle bütün eyaletler arasında bağlantı sağlar. Selenga Nehri ile Hubsugul Gölünde gemi ve mavnalar işlemektedir.

Turizm​

Orhun Yazıtları : Orhun Yazıtları, bugünkü Moğolistan’da, Baykal Gölü’nün güney bölgesinde, Orhun Nehri vadisinde, Köşö Çaydam (Khöshöö Tsaidam, Koshu-Tsaidam) ve Ögii Gölü yakınlarında, 47.1 enlem ve 102.25 boylam arasında kalan bölgede yer almaktadır. Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesi ile Göktürkler tarafından yazılmış yapıtlardır. Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarını Yollıg Tigin yazmıştır. Yollığ Tigin aynı zamanda Bilge Kağan'ın yeğenidir. Yazıtlarda bu abidelerin sonsuzluğa kadar kalması temennisi ile "Bengü Taşlar" denmiştir.

Karakurum : Moğolistan'ın güneybatısındaki Övörkhangay ilindedir, bugünkü Harhorin kenti yakınlarındadır. Orhun kalıntılarının da bulunduğu Dünya Kültür Hazineleri Alanı Karakurum'da bulunur.

Tsetserleg : Tsetserleg, Moğolca'da Bahçe anlamını taşıyan şehir, Moğolistan’ın Arkhangai ilinin (aimag) başkenti, Erdenebulgan adlı ilçede (sum) yer alıyor ve nüfusu 16.500. Tsetserleg eskiden bölgenin kültür ve ticaret merkezi konumundaydı. Birinci Khalkh Zaya Pandita Luvsanperenlei tarafından inşa edilen manastır buradadır. Kasaba Khangay Dağları’ndaki bir vadide yer alıyor ve Moğolistan il merkezlerinin en güzeli olarak kabul edilmekte.

Moğol Mutfağı​

Moğol Mutfağı Moğol Mutfağı
Moğolistan mutfağında et temel besin kaynağıdır. En çok koyun etinin tüketildiği ülkede diğer et seçenekleri ise keçi, at, deve ve Tibet öküzüdür. Pirinç, un, patates ve soğanın çokça kullanıldığı ülke mutfağında yeşil sebzelere çok kolay rastlayamazsınız.

Moğolistan mutfağında geleneksel yemek demek haşlanmış koyun eti demektir. Koyun eti pilav, makarna, noodle gibi pek çok yemeğin içine de karıştırılır. Ülkenin popüler yaz yemeği horhogdur. Keçi eti, patates ve soğanı düşük ateşte pişirdikleri bu yemeğin yanı sıra ülke mutfağının bir diğer geleneksel yemeği buuz ise mantıyı andırır. Koyun eti kullanılarak pişirilen bu yemek özellikle festivallerde çokça tüketilmektedir. Bir diğer festival yiyeceği huushuur ise koyun etinden yapılan bir tür gözlemedir. Boodog ise keçi veya koyunun kemikleri ve gırtlağından yapılır.

Çin ve Kore bira çeşitlerinin oldukça yaygın olduğu ülkenin geleneksel içeceklerinin başında Moğolistan votkası gelir. Bir diğer geleneksel içecekleri ise suutei tsai adını verdikleri sütlü ve tuzlu çaydır. Ülkede alkol tüketim yaşı en az 21’dir. Restoranlara gittiğinizde ise yaklaşık olarak yüzde 10 oranında bahşiş bırakmanız beklenmektedir.

Moğolistan Kültürü​

Moğolistan Kültürü Moğolistan Kültürü
Moğolistan’da dini ritüeller ve kurallar önemsenmektedir. Bu yüzden ilk dikkat etmeniz gereken şey Moğolların inançlarına saygılı olmak ve bu kurallara sadık olmak olacaktır. Kapalı bir coğrafyada yaşayan Moğol halkı Batıya has kurallardan çok etkilenmemiştir. Kendilerine uzatılan bir şeyi daima sağ elleriyle ve avuçlarını açarak alırlar. Aynı şey bir şey içerken de geçerlidir. Hediye ya da ikram edilen bir şeyi geri çevirmek Moğolistan’da çok kaba bir hareket olarak karşılanmaktadır. Bir yere gittiğinizde mutlaka selam vermeniz beklenir. Islık çalmanın hoş karşılanmadığı ülkede, yaşlı insanların arkasında yürümeniz ya da kutsal kabul edilen bir şey varsa da önüne geçmemeniz beklenmektedir.

Moğol Festivallari​

Moğol Festivallari Moğol Festivallari
Moğolistan kültüründe üç erkek sporu oldukça yaygındır, bunlar güreş, okçuluk ve at yarışıdır. Ülke çapında düzenlenen etkinliklerin pek çoğunda spor müsabakaları da düzenlenmektedir.

Moğolistan’ın en büyük festivali Naadam’dır. Aynı zamanda ulusal tatil günü olan Naadam 11-13 Temmuz tarihleri arasındadır. Ülkenin başkenti Ulanbatur’da pek çok etkiliğin düzenlendiği Naadam döneminde eski döneme ait kostümlerin giyilerek tarihsel canlandırmaların yapıldığı oyunlar da düzenlenmektedir. Naadam kapsamında yapılan güreş müsabakası sonucunda katılımcılara bir takım unvanlar verilir.

Ülkenin bir diğer önemli festivali ise Altın Kartal Festivali’dir. Ekim ayının ilk haftasonu Ölgii’de kutlanan festivalde dünyanın en büyük kartal avcıları bir araya gelir. Kokpar, Tiyn Teru gibi geleneksel Kazak oyunlarının oynandığı festivalde avcılar hünerlerini sergiler.

Kazakların yeni yılı 22 Martın kutlandığı Nauryz Festivali ise yine Ölgii’de gerçekleştirilmektedir. Pek çok konserin yanı sıra at yarışlarına da ev sahipliği yapan festivalde haşlanmış koyun eti ve at eti servis edilmesi adettendir.

Moğolistan’da Bulunan Türkiye Dış Temsicilikleri​

PEKİN BÜYÜKELÇİLİĞİ

Adres: SAN LI TUN DONG 5 JIE 9 HAO 100600 BEIJING/ PRC

Telefon: SANTRAL 00 86 10 6532 17 15
Faks: 00 86 10 6532 54 80

embassy.beijing@mfa.gov.tr
T.C. Dışişleri Bakanlığı Pekin Büyükelçiliği

Görev Bölgesi: Şanhay, Guanco ve Hong Kong Başkonsoloslukları Görev Çevreleri Hariç Bütün Çin Halk Cumhuriyeti

KARA DENİZ VE HAVA ATAŞELİĞİ

Adres: SAN LI TUNG DONG 5 JIE 9 HAO 100600 BEIJING/PRC

Telefon: 00 86 10 6532 1258
Faks: 00 86 10 6532 2682

pekasats@public.fhnet.cn.net

Görev Bölgesi: Çin Halk Cumhuriyeti, Mogolistan, Vietnam
 
Geri
Üst