Ramazan Boyunca; Her Gece Bir Namaz ve Yasin, Her Gün Bir Sünnet

deniz feneri

Aktif Üye
Var mısınız ramazan boyunca her gece bir namaz her gün de bir sünnet uygulamaya.kıldığımız her namaz Rabbimize;uyguladığımız her sünnet Efendimize(sav) yaklaştıran birer nur olacak unutmayalım
**********************
Ramazan'da her güne bir dua
Ramazan ayı, dua ayıdır. Bütün günahlarımız için af dilemek, ruhumuzu arındırmak için bir fırsattır. Size Peygamber efendimizden günümüze kadar gelen 30 gün boyunca okuyabileceğiniz 30 farklı dua sunuyoruz.Aşağıdaki büyük fazilet ve sevapları olduğu bildirilen duaları, İbn-i Abbas Resulullah’tan (s.a.v) nakletmiştir

*************************
Teravih namazının fazileti
HZ. Ali bin Ebu Talip diyor ki: Efendimizden, teravih namazının faziletinden ve verilecek sevaptan sual olunduğunda Efendimiz buyurdular

*********************************
Ey Cennet yolcusu kardeş! Dinimizde ibadetlerin yapılmasında niyyetlerin çokbüyük yeri vardır. En büyük ibâdetlerden biri de Kur’an-ı Kerim okuma ibadetidir.Bunun için bir müslüman, ibadetlerin sevablarının kat kat olduğu Ramazan ayında, her gün ayrı ayrı niyyetlerle okur. Bu niyyetlerle okunan Yâsin-i şerif,okuyan kimsenin feyzinin artmasına vesile olacağı gibi her derde deva olacağı da ümid edilir


n8ceiw3x.jpg

 

deniz feneri

Aktif Üye
1. teravih namazının fazileti(26.Mayıs.2017.cuma akşamı):anasından doğmuş gibi günahları affedilir

1.Ramazan gecesi:ALLAH rızası için istediğimiz surelerle iki rekat namaz kılalım inş.sahurdan 10-15 dakika önce kalksak çok rahat kılarız inşaALLAH. mükafatı:ramazan içinde yaptığı ibadet ve oruçlar kabul edilir

1.Ramazan gecesi: bu geceki yasini şerifimiz ALLAH rızasına ermek niyetiyle okunacak

1.Ramazan günü:bugün Efendimiz(sav) in sünneti olan;akşam namazından sonra evvabin namazı kılalım inş

2. teravih namazının fazileti:ALLAH kendisinin,ana ve babasının günahlarını affeder

1.Ramazanda çekilecek tesbih: Yâ Erhamerrâhimin

* 1’inci hatırlatma:


Ramazan’ın şu ilk günlerinde tartılınız, sonra Şevval başında bir daha tartılınız. Açlık ve riyaset ayı olan Ramazan’da kilo aldıysanız, şişmanlayıp semirdiyseniz vah size, yazık size, efsûs size. Zayıflayanlara ne mutlu:

Ramazan'da her güne bir dua


Aşağıdaki büyük fazilet ve sevapları olduğu bildirilen duaları, İbn-i Abbas Resulullah’tan (s.a.v) nakletmiştir:

1. Günün Duası: “ALLAHummec’al siyamî fîhi siyam’es-saimîn ve giyamî fîhi giyam’el-gâimîn ve nebbihnî an nevmet’il-ğâfilîn ve heb lî curmî fîhi ya ilâh’el-âlemin ve’fu annî ya âfiyen an’il-mucrimîn.”

Anlamı: ALLAH’ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey âlemlerin ilâhı! Affet beni, ey suçları affeden. Rabbim!
f6ez3z28.jpg

 

deniz feneri

Aktif Üye
2.Ramazan gecesi:ALLAH rızası için istediğimiz surelerle iki rekat namaz kılalım inş.sahurdan 10-15 dakika önce kalksak çok rahat kılarız inşaALLAH.
mükafatı:oruçlar kabul edilir

2.Ramazan gecesi yasinimiz: bu geceki Yüce Peygamberimiz Hz.MUHAMMED (a.s)için okunur.


2.Ramazan günü sünneti:bugün Efendimiz(sav) in sünneti olan;suyu oturarak ve üç yudumda içmeyi uygulayalım inş hepimiz sünnet niyetiyle.besmeleyle başlayıp yarısında ALLAHu ekber sonunda elhamdülillah demeyi de unutmayalım inş

3. teravih namazının fazileti :Arş altında bir melek şöyle seslenir:
-Amel temize çıktı ALLAH eski günahlarını bağışlar.

2.Ramazanda çekilecek tesbih: Yâ Erhamerrâhimin

* 2’inci hatırlatma:
Oruçla yalanı bir araya getirmeyiniz. Oruç sadece aç durmak değildir. Bütün kötülüklerden uzaklaşmak için elimizden gelen olanca gayreti göstermemiz gerekir. Oruçlu iken gıybet yapan kişi, ölü kardeşinin etini yemişçesine günah işlemiş olur.Ramazan'da her güne bir dua

2. Günün Duası: “ALLAHumme garribnî fîhi ilâ merzâtike ve cennibnî fîhi min sehatike ve negimatike ve veffignî fîhi li-girâeti âyâtike bi-rahmetike ya erhem’er-râhimîn.”

Anlamı: ALLAH’ım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi.

m3_Orb1_zpsabdr3tbp.jpg

 

deniz feneri

Aktif Üye
3.Ramazan gecesi(29.5.2017-pazartesi gecesi):ALLAH rızası için istediğimiz surelerle iki rekat namaz kılalım inş.sahurdan 10-15 dakika önce kalksak çok rahat kılarız inşaALLAH.
mükafatı:kevser şarabı içer ebedi susamaz

3.Ramazan gecesi yasinimiz(29.5.2017-pazartesi gecesi): bu geceki Hz.Adem’in (a.s) ruhu için okunur.

3.Ramazan günü sünneti:bugün Efendimiz(sav) in sünneti olan;sofraya otururken ve kalkarken elimizi yıkayıp sofrada tuzla başlayıp bitirelim bugünde inş.4 sünnet birden yapmış olacağız
inş

4. teravih namazının fazileti(29.5.2017-pazartesi akşamı):Onun için verilecek mukafat Tevratı, İncili, Zeburu, Furkanı okuyan kimsenin sevanı kadar sevap yazılır

3.Ramazanda çekilecek tesbih: Yâ Erhamerrâhimin

* 3’inci hatırlatma:
Haram para kazanan, halkın paralarını gayr-i meşru şekilde iktisab eden (ele geçiren, toplayan) zalimlerin iftar ziyafetlerine gitmeyiniz, orucunuzu haramla bozmuş olursunuz
Ramazan'da her güne bir dua

3. Günün Duası:
“ALLAHummerzugnî fîh’iz-zihne ve’t-tenbîh ve bâidnî fîhi min’es-sefâheti ve’t-temvîh vec’al lî nesîben min kulli hayrin tunzilu fîh, bi-cûdike ya ecved’el ecvedîn.”
Anlamı: ALLAH’ım! Bu günde bana zekâ ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır. Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!

82xgbw2p.jpg

 

deniz feneri

Aktif Üye
4.Ramazan gecesi(30.5.2017-salı gecesi):ALLAH rızası için istediğimiz surelerle altı rekat namaz kılalım inş.sahurdan 10-15 dakika önce kalksak çok rahat kılarız inşaALLAH.
mükafatı:müslüman olarak ölür ve dirilir.kabir suali kolay olur.sıratı yıldırım gibi geçer,cennetle müjdelenir


4.Ramazan gecesi yasinimiz:
bu geceki Hz.Havva validemizin ruhu için


4.Ramazan günü sünneti:
bugün Efendimiz(sav) in sünneti olan;gece yatmadan iki elimizi birleştirip;ihlas,felak,nas surelerini okuyalım;elimize üfleyip tüm vücuduna sürelim.tekrar bu üç sureyi okuyup yine tüm vucuduna sürelim.bunu üç kere tekrarlayalım inş.
sonra 33 sübhanALLAH
33 elhamdülillah
34 ALLAHu ekber tesbihini çekelim.eğer biliyorsak amenerrasulü okuyalım sağ tarafımıza yatalım.yine 4 sünnet birden uygulamış olacağız inş ALLAHın izniyle5. teravih namazının fazileti(30.5.2017-salı akşamı):Yüce ALLAH ona Mescid-i haramada namaz kılanın sevabı kadar sevap ihsan eder.


4.Ramazanda çekilecek tesbih: Yâ Erhamerrâhimin
UYARI

* 4’inci hatırlatma:
Orucu ALLAH için tutuyoruz. Ramazan’ı bahane ederek işlerimizi aksatmayalım. İşverenler haklarını helal etmezlerse borçlu kalırız, hak yemiş oluruz.


Ramazan'da her güne bir dua

4. Günün Duası: “ALLAHumme gavvinî fîhi alâ igameti emrik ve ezignî fîhi halâvete zikrik ve evzi’nî fîhi li-edâi şukrik bi-keramik vehfeznî fîhi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar’an-nâzirîn.”


Anlamı: ALLAH’ım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretli!

8i9i4swh.jpg


 

deniz feneri

Aktif Üye
5.Ramazan gecesi(31.5.2017-çarşamba gecesi):ALLAH rızası için istediğimiz surelerle dört rekat namaz kılalım inş.sahurdan 10-15 dakika önce kalksak çok rahat kılarız inşaALLAH.
mükafatı:kabir azabı görmez,günahlarını affeder Yaradan


5.Ramazan gecesi yasinimiz: bu geceki Hz.Ebu Bekrin (r.a) ruhu için


5.Ramazan günü sünneti:bugün Efendimiz(sav) in sünneti olan;Abdest aldıktan sonra kıbleye dönüp üç yudum su içelim ve üzerimize birkaç damla su serpelim elimizle


6. teravih namazının fazileti:Yüce ALLAH ona beyti mamuru tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder her taş ve kiremit dahi onun bağışlanmasını diler.


5.Ramazan günü çekilecek tesbih: Yâ Erhamerrâhimin


UYARI* 5’inci hatırlatma:
Ziyafet sofralarımıza en az bir fakir çağıralım, onun da iyi yemek ve tatlılardan nasiplenmesini sağlayalım. Hep zenginlerin, ensesi ve göbeği kalınların çağrıldığı, bir tek fakirin bile dâvet edilmediği bir ziyafet sofrası ne kötü sofradır.
Ramazan'da her güne bir dua


5. Günün Duası:
“ALLAHummecalnî fîhi min’el-musteğfirîn, vec’alnî fîhi min ibâdik’es-sâlihîn’el-gânitîn, vec’alnî fîhi min evliyâik’el-mugarrabîn, bira’fetike ya erham’er-râhimîn.”

Anlamı: ALLAH’ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi!ccofke9c.jpg


 

deniz feneri

Aktif Üye
6.Ramazan gecesi(1.6.2017-perşembe gecesi):ALLAH rızası için istediğimiz surelerle iki rekat namaz kılalım inş.sahurdan 10-15 dakika önce kalksak çok rahat kılarız inşaALLAH.
mükafatı:ALLAH(c.c.) günahlarını bağışladığını bildirir

6.Ramazan gecesi yasinimiz: bu geceki Hz.Ömer’in (r.a) ruhu için

6.Ramazan günü sünneti:bugün öğle ve yatsı namazlarının son sünnetlerini 2 yerine 4 rekat kılalım inş(bilmeyenler için:ikindi namazının sünneti gibi kılınır.ilk oturuşta ettehiyyatü ile salli-barik dualarıda okunur ve 3. rekata sübhaneke ile başlanır)

7. teravih namazının fazileti:Musa (a.s)a yetişmiş firavuna ve hamana karşı ona yardım etmiş olur.

6.Ramazanda çekilecek tesbih: Yâ Erhamerrâhimin (Ey merhametlilerin en merhametlisi-EN AZ 100 DEFA )
UYARI

* 6’inci hatırlatma:
Mübarek ve kutsal Ramazan ayında İslâm dininin yasaklamış olduğu çalgılı şarkılı eğlencelere gitmeyelim, hele açık saçık kadınların teganni ettiği fısk meclislerden bucak bucak kaçalım.
Ramazan'da her güne bir dua

6. Günün Duası:
“ALLAHumme la tehzulnî fîhi li-tearruzi ma’siyetik, velâ tazribnî bi-siyâti negimetik, ve zehzihnî fîhi min mûcibâti sehatike, bi-mennike ve eyâdîke, ya muntehâ rağbet’ir-râğibîn.”
Anlamı: ALLAH’ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnız bırakma; azap kırbacınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır; -sonsuz- lütfün ve nimetlerin hakkına, ey şevkli insanların en büyük arzusu!


jltuqtjz.jpg


 

deniz feneri

Aktif Üye
7.Ramazan gecesi(2.6.2017-cuma gecesi):ALLAH rızası için istediğimiz surelerle dört rekat namaz kılalım inş.sahurdan 10-15 dakika önce kalksak çok rahat kılarız inşaALLAH.
mükafatı:ALLAH meleklerini o kulunu affettiğine dair şahit tutar


7.Ramazan gecesi yasinimiz: bu geceki Hz.Osman ruhu için


7.Ramazan günü sünneti:bugün soframızda yeşillik bulunduralım inş.salata olabilir veya maydonoz vs yeşil herhangibirşey(sofra kalkana kadar o yeşillikler ALLAHı zikredermiş,solana kadar)


8. teravih namazının fazileti:
Yüce ALLAH İbrahim (a.s)a yaptığı ihsanı onada yapar


7.Ramazanda çekilecek tesbih: Yâ Erhamerrâhimin


UYARI

* 7’inci hatırlatma:
Ramazan’da sağlığımızı korumak için, yeterince doymak ve beslenmek şartıyla genellikle yavan ve mütevâzı yemekler yiyelim. Lüksten, israftan, gösterişten, saçıp savurmaktan uzak duralım. Bu yolla artırdığımız parayı fakirlere verelim.


Ramazan'da her güne bir dua

دعاء اليوم السابع: اللهمّ اعنّي فيهِ على صِيامِهِ وقيامِهِ وجَنّبني فيهِ من هَفَواتِهِ وآثامِهِ وارْزُقْني فيهِ ذِكْرَكَ بِدوامِهِ بتوفيقِكَ يا هاديَ المُضِلّين

7. Günün Duası:“ALLAHumme einnî fîhi alâ siyamihi ve giyamih, ve cennibnî fîhi min hefevatihi ve asamih, verzugnî fîhi zikreke bi-devamihi, bi-tevfigike ya hadiy’el-muzillîn.”

Anlamı: ALLAH’ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!


i84iswpd.jpg
 

deniz feneri

Aktif Üye
8.Ramazan gecesi(3.6.2017-cumartesi gecesi):ALLAH rızası için istediğimiz surelerle iki rekat namaz kılalım inşaallah.sahurdan 10-15 dakika önce kalksak çok rahat kılarız inşaALLAH.
mükafatı:7 cehennem kapısı kapanır 8 cennet kapısı açılır

8.Ramazan gecesi yasinimiz: bu geceki Hz.Ali(r.a) ruhu için


8.Ramazan günü sünneti:bugün cuma.cuma gününe özel bir sünnet olsun inşaallah.bugün cuma ezanından önce sağ işaret parmağından başlayarak küçük parmağa doğru keselim,sonra da sol elin küçük parmaktan baş parmağa doğru,en son sağ el baş parmağının tırnağını keselim

9. teravih namazının fazileti:
Hz.Peygamber efendimizin ibadet ettiği gibi yüce ALLAHa ibadet etmiş gibi olur


8.Ramazanda çekilecek tesbih: Yâ Erhamerrâhimin

UYARI* 8’inci hatırlatma:
Zekatlarımızı verelim. Zekattan başka bol bol hayır hasenat da yapalım. Zekatları alenen verebiliriz. Onun dışındaki hayır ve sadakalarımızı, sağ elin verdiğini sol el görmeyecek şekilde verelim, fakir ve muhtaçları ezmeyelim, üzmeyelim, aşağılamayalım.
Ramazan'da her güne bir dua

8. Günün Duası:“ALLAHummerzugnî fîhi rahmet’el-eytami ve it’am’et-taam ve ifşa’es-selâm ve suhbet’el-kiram, bi-tavlike ya melce’el-amilîn.”

Anlamı:ALLAH’ım! Bu günde öksüzlere merhamet etmeyi, -fakirlerin- karnını doyurmayı, karşıma çıkan herkese Selâm vermeyi ve değerli insanlarla oturup kalkmayı bana nasip eyle; iyilik ve ihsanınla, ey arzu edenlerin sığınağı

a6l433uo.jpg

om6lssmj.jpg

 

deniz feneri

Aktif Üye
9.Ramazan gecesi(4.6.2017-pazar gecesi):ALLAH rızası için istediğimiz surelerle on iki rekat namaz kılalım inşaallah.sahurdan 10-15 dakika önce kalksak çok rahat kılarız inşaALLAH.

mükafatı:
10 çeşit büyük isteği kabul olur

9.Ramazan gecesi yasinimiz: bu geceki
Hz.Fatıma(r.a) Validemiz ruhu için

9.Ramazan günü sünneti:
yemeğimizi yer sofrasında ve sağ dizimizi kaldırıp sol ayağımızın üzerine oturarak yiyelim;yemeğimiz bittiğinde de tabağımızı sünnetleyelim bugün de inş. 4 sünnet birden yapmış olacağız

10. teravih namazının fazileti
(4.6.2017-pazar akşamı):ALLAHu teala ona dünyanın ve ahiretin hayırlısını nasip eder

9.Ramazanda çekilecek tesbih:
Yâ Erhamerrâhimin

* 9’inci hatırlatma:
Beş vakit namazı muntazaman (düzenli bir şekilde) kılalım, bayramdan sonra da aksatmayalım.

9. Günün Duası:


“ALLAHummec’al lî fîhi nasiben min rahmetik’el-vasia, vehdinî fîhi li-berahinik’es-satia, ve huz bi-nasiyetî ila merzatik’el-camia, bi-mehabbetike ya emel’el-muştagîn.”

Anlamı:ALLAH’ım! Bu günde geniş rahmetinden beni nasipsi bırakma; açık delil ve burhanlarını bana göster ve beni alıp en kapsamlı hoşnutluğa götür; muhabbetinle ey şevkli insanların arzusu!


vw9fchuq.jpg 
Üst