Safer ayında yapılacaklar

Benzer konular

deniz feneri

Super Moderator
13 Ocak 2017
1,761
840
113
40
SAFER AYININ TÜM İBADETLERİ.
20 #EKİM #CUMA'YI
21 #EKİM #CUMARTESİYE BAĞLAYAN GECE
BAŞLIYORUZ İNŞAALLAH.

SAFER AYI İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLE Bu ayda hergün 100 defa La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim denilmelidir . Günde 100 defa okuyandan en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela kaldirilir . Bilmeyen kardeslerimize iletelim inşaAllah 'Kim hayra vesile olursa hayri yapan gibidir.'

SAFER AYI DUASINI DA MUTLAKA HER GÜN OKUYUN???
Sefer ayı boyunca her gün aşağıdaki dua en az bir kere okunmalıdır:
” ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER.”?_________

???????
SAFER AYININ İLK GECE NAMAZI
20 EKİM CUMAYI 21 EKİM CUMARTESİYE bağlayan gece
Safer ayının ilk gecesinde yatsıdan sonra vitirden sonra dört rekat namaz kılınıp 1.Rekatta Fâtihâ’dan sonra on bir kere Kâfirûn Sûresi,
2.Rekatta on bir kere İhlâs Sûresi,
3.Rekatta on bir kere Felak Sûresi,
4.Rekatta on bir kere Nâs Sûresi okunur, selamdan sonra yetmiş kere:??

‘Sübhânallâhi velhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azim. tesbihi okunur,
Anlamı;’(Allah şerikten(ortaklıktan) ve kusurdan uzaktır. Her türlü hamd ve minnet Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi olan Allah’a mahsustur.) peşine de yetmiş kere:???????

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu).
“Ancak Sana ibadet (ve kulluk) ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz!” âyet-i kerîmesi okunur.

(Muhammed ibni Hatîrüddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:50-52; İbrâhîm el-Ensârî, Rava’z-zam’ânfifedâili’l-eşhuri ve’l-ey- yâm, sh:4; Muhammed Âbidîn, Tenbîhu’l-kulûbi’n-naime ale’l-evrâdi’d-dâime, sh:71-72; Mahmud Sâmî, el-Ed‘iye ve’l-ezkâr)

SAFER AYININ İLK ÇARŞAMBA GECESİ KILINACAK NAMAZ

25 #Ekim Salı'yı 26 #Ekim Çarşamba'ya bağlayan gece
Safer ayının ilk çarşamba gecesi gece yarısından sonra yeryüzüne nâzil olacak (inecek) belalardan Allâh-u Te alâ ’nın izniyle muhafaza olmak isteyen sabah namazından (imsaktan) evvel dört rekat nafile namaz kılar, şöyle ki her rekatta???

1 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi
2 Rekât : Fatiha’dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi
3 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi
4 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi???
Selam verdikten sonra:
7 defa “Estağfirullah El Azimé
11 defa “Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.
???
SALATEN TÜNCİNA DUASI:

“Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn.”
?????
Namaz sonrası okunacak dua:
“Hasbünallahü ve nimel vekil nimel Mevla ve nimennasir” denilip “İnneke ala külli şey’in Kadir.”denilir.. Bundan sonra;
” Ya Rabbi, beni ve aile efradımı ve bi cümle mü’mini afat-ı semaviye ve aradiyyelerden (yer ve gök afetlerinden) ve cemi belalardan muhafaza eyle” diye dua edilir..

15.#KASIM #ÇARŞAMBA
Kezâ, Safer ayının son çarşambasının ya gecesi veyâ gündüzü iki rek‘at namâz kılınır.
Birinci rek'atta, Fâtiha'dan sonra 11 (on bir) İhlâs sûresi,
İkinci rek'atta, Fâtiha'dan sonra 11 (on bir) İhlâs sûresi okunur.
Namazdan sonra, ayın ilk Çarşambasında kılınan namazı müteâkib yapılan istiğfar ve duâlar aynen yapılır:?????

7 (yedi) defa istiğfar edilir:
Estağfirullâh el-azîm, denir.
Sonra eller kaldırılıp:
11 (on bir) defa salât-ı münciye (Salâten tüncînâ) okuyup:
"İnneke alâ külli şey'in kadîr" denir.
Sonra :????

“Allâhü Te‘âlânın, kendimizi ve âile efrâdımızı ve bilcümle mü’minleri âfât-ı semâvîye, âfât-ı arzîyelerden ve cemî‘ belâlardan muhâfaza buyurması” için niyâz edilir.
Her kim saferin son çarşambasında dört rekat kılar; her rekatta, bir fatiha on ye di kevser Suresi, onbeş kere ihlas Suresi, birer kere de Felak ve Nas Surelerini ( Her rekatta tüm sureler okunacak ayrı rekatlarda değil ) okuduktan sonra
şu duayı yaparsa, Allah-u Teala onu o gün inmekte olan bütün belalardan fazl-u keremiyle korur ve o sene boyunca etrafında hiçbir bela dönmez.
o dua şudur:?????

Ey kuvvetleri güçlü ve azabı şiddetli olan Allah! Ey tüm yaratıkların, izzeti karşısında zelil olduğu Aziz! Yaratıklarının şerrine karşı bana kafi gel! Ey güzellik veren!
Ey yaptığını güzel yapan! Ey güzelleştiren! Ey fazl-u kerem sahibi! Ey in'** eden! Ey ikram eden!
Ey kendisinden başka hiçbir ilah bulunmaya! Ey acıyanların en merhametlisi!

Rahmetile bana acı! Ey Allahım! Hasan ile kardeşinin, dedesi ile babasının, annesi ile oğullarının sırrı hakkı için;
Bugünün şerrine ve bugünde inecek olan belaların şerrine karşı bana kafi gel!
Ey mühim sıkıntılara kafi gelen ve Ey belaları kaldıran!
Onlara karşı muhakkak Allah sana kafi gelecektir, O hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir!
Allah Efendimiz Muhammed'e ehl-i beytine ve ashabının tümüne salat eylesin.

(İbrahim el-Ensari, Rava'z-Zam'an fi Fedaili'l-eşhuri ve'l-eyyam, sh:4 Muhammed Abidin, Tenbihü'l kulubi'n naime ale'levradi'd-daime sh:71-72 Mahmud Sami el-ed'iye ve'l ezkar, sh: 123-127)??????

25 #Ekim #Çarşamba #günü safer ayının ilk çarşamba günüdür.

Safer ayında Allah'u Teala uğursuzluklar ve şerler yaratacaktır.Sorunlu geçmemesi için yapılaması gereken İbadetler paylaşılacaktır inşaAllah.

SAFER AYI DUASI ??????

Peygamber Efendimiz (sav) safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambası şu duayı 100 defa okumamızı tavsiye buyuruyorlar;

“Ya dafi'al belaya idfa’anne'l belaya, fallahû hayrun hafizan ve huve erhamurrahimin. İnneke ala külli şey’in kadir.”

Manası:Ey belaları defeden (Allah’ım)! Bizden belları uzak eyle. Allah (c.c) muhafa edenlerin en hayırlısı ve o merhametlilerin en merhametlisidir. O herşeye gücü yetendir.

Yine Korunmak için;.
Ayet-el Kûrsi:

Evden çıkarken ve eve girerken Ayet-el Kûrsi okunmalıdır: Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir. Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi ‘yi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.

DÜNYA VE AHİRET SIKINTILARI İÇİN DUA

حَسْبِيَ اللّٰهُۘ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۜ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظ۪يمِ

Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.

ANLAMI: Allah bana yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanırım. O yüce Arş'ın Sahibidir.

HADİS-İ ŞERİF: Kim sabah ve akşam 7şer defa okursa Allah'u Teâlâ onu dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtarır. O kimse bu duâyı, ister ihlaslı okusun isterse âdet kabilinden okusun etkilidir. (Yani kabülüne kalben samimice inanmasa bile)
Kaynak: Ebu Davud
 
  • Beğen
Tepkiler: Ugur

deniz feneri

Super Moderator
13 Ocak 2017
1,761
840
113
40
bu gece
-------------------------------
bu seferi ayda ;seferi ayın son çarşambası kılınacak namaz şöyledir yatsı ile vitir namazının arasında kılınması daha efdaldir imsaktan öncede kılınır gece yarısı fakat malum islamda günler akşam namazından sonra diğer güne geçmiş oluyoruz onun için gecenin yarısına bırakmadan kılmak daha efdaldir birde ölümlü dünya ya uyuyupta kalkamasak birde öyle bakmak lazım meseleye onun için bizce acizane olarak yatsı ile vitri namazının arasında kılıp öyle dünya işine devam edelim evet kılma şeklinden önce şöyle bi hatırlatmada bulunalım bildiğiniz üzre günler akşam namazından sonra girilir islamda onun için seferi ayın son çarşambası salı günü yatsı namazından sonra vitirden önce kılınırsa daha iyi olur fakat bu konuda içinizde kuşku düşerse salı günü yatsıdan sonra çarşamba günüde yatsı ile vitirin arasında kılabilirsiniz biz fikrimizi beyan ettik isteyen istediği gibi uygular inşaALLAH gelelim bu seferi ayında ilk ve son çarşamba kılınacak olan namazın kılma şekline ve niyetine

son çarşambada kılınacak namaz şöyledir
----------------------------------------------------------
2 rekaat namaz kılınır her rekaatinde bir fatiha 11 ihlas okunur. 2 rekaat namaz kilinip selam verdikten sonra 11defa istigfar 11 defa salat-ı münciye okunur sonrasında yine aynı dualar okunur inşaALLAH

bu namazın kılınması için nasıl niyet etmeliyiz diye soracak olan olursa veya bilmiyenler için
niyet ettim ya rabbi senin iznin ve yardımın ile bu seferi ayda arşı semavattan arzı arşa gelen belanın defi için namaz kılmaya denir tekbir çekilip namza başlanmış olunur
isteyen nafileye niyet ettim deyip kılabilir

sonrada
inneka ala kulli şeyin kadir denilir

böyle kılınır namazı ve böyle bitirilir duaları da var tabi

namazı bitirdikten sonra okunacakları soruyorsan onlarıda yazayım inşaALLAH

1.) EL ENAM - 54
2.) ER RA'D - 24
3.) EN NAHL- 32
4.) MERYEM -15
5.) MERYEM- 33
6.) MERYEM- 47
7.) TAHA - 47
8.) EL NEML - 59
9.) EL KASAS - 55
10.) YASİN - 58
11.) ES SAFFAT -79-81
12.) ES SAFFAT - 109 -111
13.) ES SAFFAT - 120-122
14.) ES SAFFAT - 130-132
15.) ES SAFFAT - 181
16.) EZ ZÜMER -73
17.) EL KADR - 5
bu sureleri okunacak inşaALLAH

yüce rabbım yapmış olduğumuz ve yapacağımız ibadetleri dergahı uluviyetinde makbul olanlardan eyleyip kabul buyursun inşaALLAH
 

deniz feneri

Super Moderator
13 Ocak 2017
1,761
840
113
40
? "Safer Ayının Son Çarşambası (15 Kasım) Yapılabilecek İbadetler"

Salı'yı Çarsamba'ya bağlayan gece akşam namazından hemen sonra, korunmak için okunacak dualar:

On iki kere:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Yüz kere:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yüz kere:

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِي اْلأَرْضِ

وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمْ

Yüz kere:

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Yirmi yedi kere Kadr Sûresi:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّآ أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَآ ئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

Sonunda şu salavât-ı şerîfe okunacak:

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍنِ النَّبِيِّ اْلاُمِّيِّ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا


???????????
 

deniz feneri

Super Moderator
13 Ocak 2017
1,761
840
113
40
SELAM AYETLERİ
أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

(Enam/54)

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

(Rad/24)

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

(Nahl/32)

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

(Meryem/15)
وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا
(Meryem/33)
قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا
(Meryem/47)
وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ
(Taha/47)
قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ
(Neml/59)
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ
(Kasas/55)
سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ
(Yasin/58)
سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ
(Saffat/79)
سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
(Saffat/109)
سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ
(Saffat/120)
سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ
(Saffat/130)
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
(Saffat/181)
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ
(Zümer/73)
سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ
(Kadir/5)

Bunlar selam ayetleri yazin suya koyin suyini icin birdaki seneye kadar insaallah kazalardan belalardan muhafaza olursunuz
 

deniz feneri

Super Moderator
13 Ocak 2017
1,761
840
113
40
SAFER AYINDA OKUNACAK DUA VE TESBİHATLAR
( 9 ekim 2018 salı Aksam ezanı itibariyle)
?

Her gün okunabilidği gibi bu ayda okuyacağımız tesbihler

İLK GÜN BU DUAYI OKUYALIM

Allahümme ferricna biduhulis safer, vahtimlena bilhayri vezzafer.

(sayı yok )
Safer ayı cezaların indiği bir aydır. Bunun için ilk gün hemen yukarıdaki duayı okuyup, oruçlu olmak ve çok sadaka vermek lazımdır.

” ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER.”

(en az 3 kere )

Anlamı:

Allah’ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et..”

100 kere Her Gün

”YÂ DÂFİA’L-BELÂYÂ, İDFÂ ANNA’L-BELÂYÂ, FALLÂHÜ HAYRUN HÂFİZAN VE HÜVE ERHÂMÜ’R-RÂHİMİN, İNNEKE ALÂ KÜLLİ ŞEY’İN KADİR”

okunmalı ve dua edilmelidir.

Meali: “Ey belaları def eden Allahım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir.

Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter.”

Bu güzel bir duadır ve her zaman yapılabilir. Bu açıdan elbette Safer ayında da okunabilir.

Ancak bu duanın özellikle Safer ayında yapılacağıyla ilgili bir hadis bulamadık.

Buna göre, bu duayı belli bir zaman dilimine indirgemeden her zaman her yerde okumak en uygun olanıdır.

Evden çıkarken 3 yada 7 kere:

“BİSMİLLAHİ HASBİYALLAHİ LAİLAHE İLLA HÛ ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBİL ARŞİL AZİYM” söylenmelidir.

Safer ayında her gün mutlaka
100 kere:

”LA HÂVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL
AZİYM” denilmelidir.

günde 100 kere söyleyenden, en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela, musibet kaldırılır❗

Ayrıca yine safer ayında

(ve her zaman) her gün mutlaka günde 100 kere salâvat getirmek lazımdır. salâvat çok bela ve musibetleri çevirir, dünya ve ahirette kurtuluşuna sebep olur.

en efdâl salâvat’ı şerife

”ALLAHÜMME SÂLLİ ÂLA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE VE ÂLA ÂLİHİ VE SAHBİHİ EFDÂLE SALEVATİKE VE ADADE ME’LUMATİKE VE BÂRİK VE SELLİM”

Enes bin mâlik’e ra peygamberimizin sav öğrettiği çok

TESİRLİ BİR DUA

Bu duayı sabah (mümkünse güneş doğmadan) 3 kere ve akşam güneş battıktan hemen sonra okuyan, korkmaya tek layık olan yalnız Allah’tan c.c. korksun .

başta zalim devlet başkanı , şeytan, cin ve insanların şerrinden, büyü ve efsunlardan hiçbiri allah’ın c.c. izniyle hiçbir şekilde zarar veremez. hz osman’dan ra bildirildiğine göre ani belalardanda korunur. ayrıca zehir verilse tesir etmez allah’ın izniyle

(hergün okumak lazımdır)

“BİSMİLLAHİLLEZİ LÂ YEDURRÜ MEÂS MİHİ ŞEY-ÜN FİL-ERDİ VE LÂ FİSSEMAİ VE HÜVES SEMİÜL ÂLİYM”

ALLAH’u Teâlâ’yı devamlı zikretmek lazımdır.

Zira ALLAH’u Teâlâ’yı zikretmek en büyük ibadettir, belaları musibetleri çevirir. En efdal zikir

“LA İLAHE İLLALLAH” dır.
 
  • Beğen
Tepkiler: Ugur

deniz feneri

Super Moderator
13 Ocak 2017
1,761
840
113
40
SAFER AYININ TÜM İBADETLERİ.
9 #EKİM #SALI'YI 10 #EKİM #ÇARŞAMBAYA BAĞLAYAN GECEBAŞLIYORUZ İNŞAALLAH.

SAFER AYI İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER
Bu ayda hergün 100 defa La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim denilmelidir . Günde 100 defa okuyandan en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela kaldirilir . Bilmeyen kardeslerimize iletelim inşaAllah 'Kim hayra vesile olursa hayri yapan gibidir.'

SAFER AYI DUASINI DA MUTLAKA HER GÜN OKUYUN
Sefer ayı boyunca her gün aşağıdaki dua en az bir kere okunmalıdır:
” ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER.”


SAFER AYININ İLK GECE NAMAZI
9.EKİM.SALI'YI 10.EKİM.ÇARŞAMBAYA BAĞLAYAN GECE

Safer ayının ilk gecesinde yatsıdan sonra vitirden sonra dört rekat namaz kılınıp

1.Rekatta Fâtihâ’dan sonra on bir kere Kâfirûn Sûresi,
2.Rekatta on bir kere İhlâs Sûresi,
3.Rekatta on bir kere Felak Sûresi,
4.Rekatta on bir kere Nâs Sûresi okunur,
selamdan sonra yetmiş kere:

‘Sübhânallâhi velhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azim. tesbihi okunur,
Anlamı;’(Allah şerikten(ortaklıktan) ve kusurdan uzaktır. Her türlü hamd ve minnet Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi olan Allah’a mahsustur.) peşine de yetmiş kere:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu).

“Ancak Sana ibadet (ve kulluk) ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz!” âyet-i kerîmesi okunur.

(Muhammed ibni Hatîrüddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:50-52; İbrâhîm el-Ensârî, Rava’z-zam’ânfifedâili’l-eşhuri ve’l-ey- yâm, sh:4; Muhammed Âbidîn, Tenbîhu’l-kulûbi’n-naime ale’l-evrâdi’d-dâime, sh:71-72; Mahmud Sâmî, el-Ed‘iye ve’l-ezkâr)

SAFER AYININ İLK ÇARŞAMBA GECESİ KILINACAK NAMAZ
9.EKİM.SALI'YI 10.EKİM.ÇARŞAMBAYA BAĞLAYAN GECE

Safer ayının ilk çarşamba gecesi gece yarısından sonra yeryüzüne nâzil olacak (inecek) belalardan Allâh-u Te alâ ’nın izniyle muhafaza olmak isteyen sabah namazından (imsaktan) evvel dört rekat nafile namaz kılar, şöyle ki her rekatta???

1 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi
2 Rekât : Fatiha’dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi
3 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi
4 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi???
Selam verdikten sonra:
7 defa “Estağfirullah El Azimé
11 defa “Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.

SALATEN TÜNCİNA DUASI:
“Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn.”

Namaz sonrası okunacak dua:
“Hasbünallahü ve nimel vekil nimel Mevla ve nimennasir” denilip “İnneke ala külli şey’in Kadir.”denilir.. Bundan sonra;
” Ya Rabbi, beni ve aile efradımı ve bi cümle mü’mini afat-ı semaviye ve aradiyyelerden (yer ve gök afetlerinden) ve cemi belalardan muhafaza eyle” diye dua edilir..

7.KASIM.2018
Kezâ, Safer ayının son çarşambasının ya gecesi veyâ gündüzü iki rek‘at namâz kılınır.
Birinci rek'atta, Fâtiha'dan sonra 11 (on bir) İhlâs sûresi,
İkinci rek'atta, Fâtiha'dan sonra 11 (on bir) İhlâs sûresi okunur.
Namazdan sonra, ayın ilk Çarşambasında kılınan namazı müteâkib yapılan istiğfar ve duâlar aynen yapılır:

7 (yedi) defa istiğfar edilir:
Estağfirullâh el-azîm, denir.
Sonra eller kaldırılıp:
11 (on bir) defa salât-ı münciye (Salâten tüncînâ) okuyup:
"İnneke alâ külli şey'in kadîr" denir.
Sonra :
“Allâhü Te‘âlânın, kendimizi ve âile efrâdımızı ve bilcümle mü’minleri âfât-ı semâvîye, âfât-ı arzîyelerden ve cemî‘ belâlardan muhâfaza buyurması” için niyâz edilir.
Her kim saferin son çarşambasında dört rekat kılar; her rekatta, bir fatiha on ye di kevser Suresi, onbeş kere ihlas Suresi, birer kere de Felak ve Nas Surelerini ( Her rekatta tüm sureler okunacak ayrı rekatlarda değil ) okuduktan sonra
şu duayı yaparsa, Allah-u Teala onu o gün inmekte olan bütün belalardan fazl-u keremiyle korur ve o sene boyunca etrafında hiçbir bela dönmez.
o dua şudur:

Ey kuvvetleri güçlü ve azabı şiddetli olan Allah! Ey tüm yaratıkların, izzeti karşısında zelil olduğu Aziz! Yaratıklarının şerrine karşı bana kafi gel! Ey güzellik veren!
Ey yaptığını güzel yapan! Ey güzelleştiren! Ey fazl-u kerem sahibi! Ey in'** eden! Ey ikram eden!
Ey kendisinden başka hiçbir ilah bulunmaya! Ey acıyanların en merhametlisi!

Rahmetile bana acı! Ey Allahım! Hasan ile kardeşinin, dedesi ile babasının, annesi ile oğullarının sırrı hakkı için;
Bugünün şerrine ve bugünde inecek olan belaların şerrine karşı bana kafi gel!
Ey mühim sıkıntılara kafi gelen ve Ey belaları kaldıran!
Onlara karşı muhakkak Allah sana kafi gelecektir, O hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir!
Allah Efendimiz Muhammed'e ehl-i beytine ve ashabının tümüne salat eylesin.

(İbrahim el-Ensari, Rava'z-Zam'an fi Fedaili'l-eşhuri ve'l-eyyam, sh:4 Muhammed Abidin, Tenbihü'l kulubi'n naime ale'levradi'd-daime sh:71-72 Mahmud Sami el-ed'iye ve'l ezkar, sh: 123-127)??????

10 #Ekim #Çarşamba #günü safer ayının ilk çarşamba günüdür.

Safer ayında Allah'u Teala uğursuzluklar ve şerler yaratacaktır.Sorunlu geçmemesi için yapılaması gereken İbadetler paylaşılacaktır inşaAllah.

SAFER AYI DUASI

Peygamber Efendimiz (sav) safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambası şu duayı 100 defa okumamızı tavsiye buyuruyorlar;

“Ya dafi'al belaya idfa’anne'l belaya, fallahû hayrun hafizan ve huve erhamurrahimin. İnneke ala külli şey’in kadir.”

Manası:Ey belaları defeden (Allah’ım)! Bizden belları uzak eyle. Allah (c.c) muhafa edenlerin en hayırlısı ve o merhametlilerin en merhametlisidir. O herşeye gücü yetendir.

Yine Korunmak için;.
Ayet-el Kûrsi:

Evden çıkarken ve eve girerken Ayet-el Kûrsi okunmalıdır: Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir. Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi ‘yi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.

DÜNYA VE AHİRET SIKINTILARI İÇİN DUA

حَسْبِيَ اللّٰهُۘ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۜ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظ۪يمِ

Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.

ANLAMI: Allah bana yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanırım. O yüce Arş'ın Sahibidir.

HADİS-İ ŞERİF: Kim sabah ve akşam 7şer defa okursa Allah'u Teâlâ onu dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtarır. O kimse bu duâyı, ister ihlaslı okusun isterse âdet kabilinden okusun etkilidir. (Yani kabülüne kalben samimice inanmasa bile)
Kaynak: Ebu Davud
 

deniz feneri

Super Moderator
13 Ocak 2017
1,761
840
113
40
tb
SAFER AYINDA OKUNACAK DUA VE TESBİHATLAR
( 9 ekim 2018 salı Aksam ezanı itibariyle)
?

Her gün okunabilidği gibi bu ayda okuyacağımız tesbihler

İLK GÜN BU DUAYI OKUYALIM
Allahümme ferricna biduhulis safer, vahtimlena bilhayri vezzafer.
(sayı yok )
Safer ayı cezaların indiği bir aydır. Bunun için ilk gün hemen yukarıdaki duayı okuyup, oruçlu olmak ve çok sadaka vermek lazımdır.
” ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER.”
(en az 3 kere )
Anlamı:
Allah’ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et..”
100 kere Her Gün
”YÂ DÂFİA’L-BELÂYÂ, İDFÂ ANNA’L-BELÂYÂ, FALLÂHÜ HAYRUN HÂFİZAN VE HÜVE ERHÂMÜ’R-RÂHİMİN, İNNEKE ALÂ KÜLLİ ŞEY’İN KADİR”
okunmalı ve dua edilmelidir.
Meali: “Ey belaları def eden Allahım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir.
Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter.”
Bu güzel bir duadır ve her zaman yapılabilir. Bu açıdan elbette Safer ayında da okunabilir.
Ancak bu duanın özellikle Safer ayında yapılacağıyla ilgili bir hadis bulamadık.
Buna göre, bu duayı belli bir zaman dilimine indirgemeden her zaman her yerde okumak en uygun olanıdır.
Evden çıkarken 3 yada 7 kere:
“BİSMİLLAHİ HASBİYALLAHİ LAİLAHE İLLA HÛ ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBİL ARŞİL AZİYM” söylenmelidir.
Safer ayında her gün mutlaka
100 kere:
”LA HÂVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL
AZİYM” denilmelidir.
günde 100 kere söyleyenden, en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela, musibet kaldırılır
❗
Ayrıca yine safer ayında
(ve her zaman) her gün mutlaka günde 100 kere salâvat getirmek lazımdır. salâvat çok bela ve musibetleri çevirir, dünya ve ahirette kurtuluşuna sebep olur.
en efdâl salâvat’ı şerife
”ALLAHÜMME SÂLLİ ÂLA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE VE ÂLA ÂLİHİ VE SAHBİHİ EFDÂLE SALEVATİKE VE ADADE ME’LUMATİKE VE BÂRİK VE SELLİM”
Enes bin mâlik’e ra peygamberimizin sav öğrettiği çok
TESİRLİ BİR DUA
Bu duayı sabah (mümkünse güneş doğmadan) 3 kere ve akşam güneş battıktan hemen sonra okuyan, korkmaya tek layık olan yalnız Allah’tan c.c. korksun .
başta zalim devlet başkanı , şeytan, cin ve insanların şerrinden, büyü ve efsunlardan hiçbiri allah’ın c.c. izniyle hiçbir şekilde zarar veremez. hz osman’dan ra bildirildiğine göre ani belalardanda korunur. ayrıca zehir verilse tesir etmez allah’ın izniyle
(hergün okumak lazımdır)
“BİSMİLLAHİLLEZİ LÂ YEDURRÜ MEÂS MİHİ ŞEY-ÜN FİL-ERDİ VE LÂ FİSSEMAİ VE HÜVES SEMİÜL ÂLİYM”
ALLAH’u Teâlâ’yı devamlı zikretmek lazımdır.
Zira ALLAH’u Teâlâ’yı zikretmek en büyük ibadettir, belaları musibetleri çevirir. En efdal zikir
“LA İLAHE İLLALLAH” dır.