Safer ayında yapılacaklar

deniz feneri

Super Moderator
13 Ocak 2017
1,529
786
113
39
İnşaAllah bugün akşam Safer ayına giriyoruz❗

🌼Safer ayı uğursuz değildir.
Fakat Mevlamız (c.c) sene için de olacak tüm belâ ve musibetleri birinci kat semaya
Safer ayında indirir.
Bunlardan muhafaza olabilmek için namazlar,
dualar ve sadakalar vesile kılınarak,
başa gelebilecek musibetlerden
korunulmaya çalışılır.

🔻SAFER AYINDA YAPILMASI GEREKENLER🔻

🌼 Bu ayda hergün 100 defa
"La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim"
denilmelidir.
Günde 100 defa okuyandan, en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit belâ inşaAllah kaldırılır.

🌼 Safer ayı boyunca her gün aşağıdaki dua en az bir kere okunmalıdır.
➖”ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHRİSSAFER VAHTİM LENA
BİSSAADETİ
VEZZAFER"

🌼 Yine Korunmaya vesile olması için;
Evden çıkarken ve eve
girerken Ayet-el Kûrsi
okunmalıdır.

🌼 Evden çıkarken üç kere:
“BİSMİLLAHİ
HASBİYALLAHÜ LA İLAHE İLLA HÛ ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBÛL ARŞİL AZİM” söylenmelidir.
 

Benzer Konular