Safer ayının ilk çarşamba gecesi namazı

FB_IMG_1508852293391.jpg


SAFER AYININ TÜM İBADETLERİ.

SAFER AYI İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER


SAFER AYI OKUNACAK DUALAR.

Belalarin 1. Kat semaya indigi safer ayindayiz.. Bu gece birinci gecesi. Efendimiz (sav)bugün ölüm hastaligina tutulmustur. Bu gece 1. Kat semaya 320.000 bela inmektedir. Bu ayda hergün 100 defa la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim denilmelidir . Günde 100 defa okuyandan en hafifi fakirlik olmak üzere 70 cesit bela kaldirilir . Bilmeyen kardeslerimize iletelim insaallah 'Kim hayra vesile olursa hayri yapan gibidir.'

SAFER AYI DUASINI DA MUTLAKA HER GÜN OKUYUN
Sefer ayı boyunca her gün aşağıdaki dua en az bir kere okunmalıdır:
” ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER.”
_____________________________________________________
SAFER AYININ İLK GECE NAMAZI

Safer ayının ilk gecesinde yatsıdan sonra vitirden önce dört rekat namaz kılınıp birinci rekatta Fâtihâ’dan sonra on bir kere Kâfirûn Sûresi, ikinci rekatta on bir kere İhlâs Sûresi, üçüncü rekatta on bir kere Felak Sûresi, dördüncü rekatta on bir kere Nâs Sûresi okunur, selamdan sonra yetmiş kere:

‘Sübhânallâhi velhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azim. tesbihi okunur,
Anlamı;’(Allah şerikten(ortaklıktan) ve kusurdan uzaktır. Her türlü hamd ve minnet Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi olan Allah’a mahsustur.) peşine de yetmiş kere:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu).
“Ancak Sana ibadet (ve kulluk) ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz!” âyet-i kerîmesi oku*nur.

(Muhammed ibni Hatîrüddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:50-52; İbrâhîm el-Ensârî, Rava’z-zam’ânfifedâili’l-eşhuri ve’l-ey- yâm, sh:4; Muhammed Âbidîn, Tenbîhu’l-kulûbi’n-naime ale’l-evrâdi’d-dâime, sh:71-72; Mahmud Sâmî, el-Ed‘iye ve’l-ezkâr)
__________________________
SAFER AYININ İLK ÇARŞAMBA GECESİ KILINACAK NAMAZ

24.Ekim Salı'yı 25 Ekim Çarşamba'ya bağlayan gece
Safer ayının ilk çarşamba gecesi gece yarısından sonra yeryüzüne nâzil olacak (inecek) belalardan Allâh-u Te alâ ’nın izniyle muhafaza olmak isteyen sabah namazından (imsaktan) evvel dört rekat na*file namaz kılar, şöyle ki her rekatta

1 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi
2 Rekât : Fatiha’dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi
3 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi
4 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

Selam verdikten sonra:
7 defa “Estağfirullah El Azimé
11 defa “Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.

SALATEN TÜNCİNA DUASI:

“Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn.”

Namaz sonrası okunacak dua:
“Hasbünallahü ve nimel vekil nimel Mevla ve nimennasir” denilip “İnneke ala külli şey’in Kadir.”denilir.. Bundan sonra;
” Ya Rabbi, beni ve aile efradımı ve bi cümle mü’mini afat-ı semaviye ve aradiyyelerden (yer ve gök afetlerinden) ve cemi belalardan muhafaza eyle” diye dua edilir..

Kezâ, Safer ayının son çarşambasının ya gecesi veyâ gündüzü iki rek‘at namâz kılınır.
Birinci rek'atta, Fâtiha'dan sonra 11 (on bir) İhlâs sûresi,
İkinci rek'atta, Fâtiha'dan sonra 11 (on bir) İhlâs sûresi okunur.
Namazdan sonra, ayın ilk Çarşambasında kılınan namazı müteâkib yapılan istiğfar ve duâlar aynen yapılır:

7 (yedi) defa istiğfar edilir:
Estağfirullâh el-azîm, denir.
Sonra eller kaldırılıp:
11 (on bir) defa salât-ı münciye (Salâten tüncînâ) okuyup:
"İnneke alâ külli şey'in kadîr" denir.
Sonra :

“Allâhü Te‘âlânın, kendimizi ve âile efrâdımızı ve bilcümle mü’minleri âfât-ı semâvîye, âfât-ı arzîyelerden ve cemî‘ belâlardan muhâfaza buyurması” için niyâz edilir.
Her kim saferin son çarşambasında dört rekat kılar; her rekatta, bir fatiha on yedi kevser Suresi, onbeş kere ihlas Suresi, birer kere de Felak ve Nas Surelerini ( Her rekatta tüm sureler okunacak ayrı rekatlarda değil ) okuduktan sonra
şu duayı yaparsa, Allah-u Teala onu o gün inmekte olan bütün belalardan fazl-u keremiyle korur ve o sene boyunca etrafında hiçbir bela dönmez.
o dua şudur:

Ey kuvvetleri güçlü ve azabı şiddetli olan Allah! Ey tüm yaratıkların, izzeti karşısında zelil olduğu Aziz! Yaratıklarının şerrine karşı bana kafi gel! Ey güzellik veren!
Ey yaptığını güzel yapan! Ey güzelleştiren! Ey fazl-u kerem sahibi! Ey in'** eden! Ey ikram eden!
Ey kendisinden başka hiçbir ilah bulunmaya! Ey acıyanların en merhametlisi!

Rahmetile bana acı! Ey Allahım! Hasan ile kardeşinin, dedesi ile babasının, annesi ile oğullarının sırrı hakkı için;
Bugünün şerrine ve bugünde inecek olan belaların şerrine karşı bana kafi gel!
Ey mühim sıkıntılara kafi gelen ve Ey belaları kaldıran!
Onlara karşı muhakkak Allah sana kafi gelecektir, O hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir!
Allah Efendimiz Muhammed'e ehl-i beytine ve ashabının tümüne salat eylesin.

(İbrahim el-Ensari, Rava'z-Zam'an fi Fedaili'l-eşhuri ve'l-eyyam, sh:4 Muhammed Abidin, Tenbihü'l kulubi'n naime ale'levradi'd-daime sh:71-72 Mahmud Sami el-ed'iye ve'l ezkar, sh: 123-127)

Selam Risalesi - Resaili Ahmediyye - Ahmet Mahmut Ünlü

Yine Korunmak için;

*Ayet-el Kûrsi:

Evden çıkarken ve eve girerken Ayet-el Kûrsi okunmalıdır: Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir. Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi ‘yi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.

Evden çıkarken üç kere: “BİSMİLLAHİ HASBİYALLAHİ LAİLAHE İLLA HÛ ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBİL ARŞİL AZİYM” söylenmelidir.​
 

deniz feneri

Aktif Üye

deniz feneri

Aktif Üye
bu seferi ayda ilk olarak seferi ayın ilk çarşambası kılınacak namaz şöyledir yatsı ile vitir namazının arasında kılınması daha efdaldir imsaktan öncede kılınır gece yarısı fakat malum islamda günler akşam namazından sonra diğer güne geçmiş
oluyoruz onun için gecenin yarısına bırakmadan kılmak daha efdaldir birde ölümlü dünya ya uyuyupta kalkamasak birde öyle bakmak lazım meseleye onun için bizce acizane olarak yatsı ile vitri namazının arasında kılıp öyle dünya işine devam edelim evet kılma şeklinden önce şöyle bi hatırlatmada bulunalım bildiğiniz üzre günler akşam namazından sonra girilir islamda onun için seferi ayın ilk çarşambası salı günü yatsı namazından sonra vitirden önce kılınırsa daha iyi olur fakat bu konuda içinizde kuşku düşerse salı günü yatsıdan sonra çarşamba günüde yatsı ile vitirin arasında kılabilirsiniz biz fikrimizi beyan ettik isteyen istediği gibi uygular inşaALLAH gelelim bu seferi ayında ilk ve son çarşamba kılınacak olan namazın kılma şekline ve niyetine

seferi ayın ilk çarşambasında kılınacak namaz 4 rekaat tir her rekatinde ayrı ayrı zammı süre okunur
1) rekaat fatiha : 17 kevser suresi
2) rekaat fatiha : 5 ihlas suresi
3) rekaat fatiha : 1 felak suresi
4) rekaat fatiha : 1 nas suresi
okunur böylece namaz tamamlanmış olur selam verilir

bu namazın kılınması için nasıl niyet etmeliyiz diye soracak olan olursa veya bilmiyenler için
niyet ettim ya rabbi senin iznin ve yardımın ile bu seferi ayda arşı semavattan arzı arşa gelen belanın defi için namaz kılmaya denir tekbir çekilip namza başlanmış olunur
isteyen nafileye niyet ettim deyip kılabilir

sonra bu namazı kıldıktan sonra

bu dualarda beni ve aile efradımı ve bilcümle müminleri afat-ı semaviye ve araziyyelerden ve cem-i belalardan muhafaza buyurması için diye dua edilir

sonrada şöyle dua edilir
1.) EL ENAM - 54
2.) ER RA'D – 24
3.) EN NAHL – 32
4.) MERYEM – 15
5.) MERYEM – 33
6.) MERYEM – 47
7.) TAHA – 47
8.) EL NEML – 59
9.) EL KASAS – 55
10.) YASİN – 58
11.) ES SAFFAT – 79-81
12.) ES SAFFAT - 109 -111
13.) ES SAFFAT – 120-122
14.) ES SAFFAT – 130-132
15.) ES SAFFAT – 181
16.) EZ ZÜMER – 73
17.) EL KADR – 5
18.) EY ALLAHIM SAFER AYINI ( BİZİM İÇİN) MÜBAREK KIL VE BU AYI SAADET VE MUVAFFAKİYETLE TAMAMLAMAYI NASİB EYLE


kurandaki okunacak dua surelerin numaralarıdır bunları okumakta faide vardır inşaALLAH

daha sonra en son olarak namazın bitiminden hemen sonra yani bunlardan önce 11 defa istiğfar okunur sonrada 11 defada salat-ı münciye okunup öylece yükarıdaki dua edilir

salat-ı münciye duasını bilmiyenler için türkçe yazılışınıda yolluyalım inşaALLAH

“Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.”

Duânın Mânâsı:

“Allahım! Efendimiz Muhammed’e (sav) ve onun ehli beytine salât et. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirsin, bizi bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasip et. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.”

bu ilk çarşamba gecesi kılınanlardır
******************************
gelelim son çarşambaya

son çarşambada kılınacak namaz şöyledir
2 rekaat namaz kılınır her rekaatinde bir fatiha 11 ihlas okunur. 2 rekaat namaz kilinip selam verdikten sonra 11defa istigfar 11 defa salat-ı münciye okunur sonrasında yine aynı dualar okunur inşaALLAH

sonrada
inneka ala kulli şeyin kadir denilir

böyle kılınır namazı ve böyle bitirilir duaları da var tabi


namazı bitirdikten sonra okunacakları soruyorsan onlarıda yazayım inşaALLAH


1.) EL ENAM - 54
2.) ER RA'D – 24
3.) EN NAHL – 32
4.) MERYEM – 15
5.) MERYEM – 33
6.) MERYEM – 47
7.) TAHA – 47
8.) EL NEML – 59
9.) EL KASAS – 55
10.) YASİN – 58
11.) ES SAFFAT – 79-81
12.) ES SAFFAT - 109 -111
13.) ES SAFFAT – 120-122
14.) ES SAFFAT – 130-132
15.) ES SAFFAT – 181
16.) EZ ZÜMER – 73
17.) EL KADR – 5
bu sureleri okunacak inşaALLAH

yüce rabbım yapmış olduğumuz ve yapacağımız ibadetleri dergahı uluviyetinde makbul olanlardan eyleyip kabul buyursun inşaALLAH
 
Üst