TEKVÎR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

Celik

Emekli Admin
Tekvir Suresi , Kur'an'ın 81. suresidir. 29 ayet, 104 kelime ve 425 harften oluşur.

Mekke'de indirilmiştir. Sure ismini, ilk ayette geçmekte olan küvviret-kevvera fiilinin mastar halinden almıştır. Tekvir isminin anlamı dürmektir.
,,


TEKVÎR Suresi (Sure No: 81)​Bismillâhirrahmânirrahîm

 • 81/TEKVÎR-1: İzeş şemsu kuvviret.

  1. Güneş, dürüldüğü zaman,


 • 81/TEKVÎR-2: Ve izen nucûmun kederet.

  2. Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman,


 • 81/TEKVÎR-3: Ve izelcibâlu suyyiret.

  3. Dağlar, yürütüldüğü zaman,


 • 81/TEKVÎR-4: Ve izel ışâru uttılet.

  4. Gebe develer salıverildiği zaman.


 • 81/TEKVÎR-5: Ve izel vuhûşu huşiret.

  5. Yaban hayatı yaşayan (irili ufaklı) tüm canlılar toplandığı zaman,


 • 81/TEKVÎR-6: Ve izel bihâru succiret.

  6. Denizler kaynatıldığı zaman,


 • 81/TEKVÎR-7: Ve izen nufûsu zuvvicet.

  7. Ruhlar (bedenlerle) eşleştirildiği zaman.


 • 81/TEKVÎR-8: Ve izel mev’udetu suilet.

  8,9. Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,


 • 81/TEKVÎR-9: Bi eyyi zenbin kutilet.

  8,9. Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,


 • 81/TEKVÎR-10: Ve izes suhufu nuşiret.

  10. Amel defterleri açıldığı zaman,


 • 81/TEKVÎR-11: Ve izes semâu kuşitat.

  11. Gökyüzü (yerinden) sıyrılıp koparıldığı zaman,


 • 81/TEKVÎR-12: Ve izel cahîmu su’ıret.

  12. Cehennem alevlendirildiği zaman,


 • 81/TEKVÎR-13: Ve izel cennetu uzlifet.

  13. Cennet yaklaştırıldığı zaman,


 • 81/TEKVÎR-14: Alimet nefsün mâ ahdaret.

  14. Herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir.


 • 81/TEKVÎR-15: Fe lâ uksimu bil hunnes(hunnesi).

  15,16. Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara,


 • 81/TEKVÎR-16: El cevâril kunnes(kunnesi).

  15,16. Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara,


 • 81/TEKVÎR-17: Vel leyli izâ as’as(as’ase).

  17. Andolsun, yöneldiği zaman geceye,


 • 81/TEKVÎR-18: Ves subhı izâ teneffes(teneffese).

  18. Andolsun, aydınlandığı zaman sabaha ki,


 • 81/TEKVÎR-19: İnnehu le kavlu resûlin kerîm(kerîmin).

  19,20,21.O (Kur’an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş’ın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail’in) getirdiği sözdür.


 • 81/TEKVÎR-20: Zî kuvvetin ınde zil arşi mekîn(mekînin).

  19,20,21.O (Kur’an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş’ın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail’in) getirdiği sözdür.


 • 81/TEKVÎR-21: Mutâın semme emîn(emînin).

  19,20,21.O (Kur’an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş’ın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail’in) getirdiği sözdür.


 • 81/TEKVÎR-22: Ve mâ sâhıbukum bi mecnûn(mecnûnin).

  22. (Ey Kureyşliler!) Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir.


 • 81/TEKVÎR-23: Ve lekad reâhu bil ufukıl mubîn(mubîni).

  23. Andolsun o, Cebrâil’i apaçık ufukta gördü.


 • 81/TEKVÎR-24: Ve mâ huve alel gaybi bi danîn(danînin).

  24. O, gayb hakkında cimri değildir.


 • 81/TEKVÎR-25: Ve mâ huve bi kavli şeytânin recîm(recîmin).

  25. Kur’an, kovulmuş şeytanın sözü değildir.


 • 81/TEKVÎR-26: Fe eyne tezhebûn(tezhebûne).

  26. (Hâl böyle iken) nereye gidiyorsunuz?


 • 81/TEKVÎR-27: İn huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

  27,28. O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür.


 • 81/TEKVÎR-28: Li men şâe minkum en yestekîm(yestekîme).

  27,28. O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür.


 • 81/TEKVÎR-29: Ve mâ teşâûne illâ en yeşâallâhu rabbul âlemîn(âlemîne).

  29. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
Diyanet İşleri Meali (Yeni)

image.jpg
 
Üst