Sure TEKVÎR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

Celik

Emekli Admin
Katılım
8 Nisan 2013
Tekvir Suresi , Kur'an'ın 81. suresidir. 29 ayet, 104 kelime ve 425 harften oluşur.

Mekke'de indirilmiştir. Sure ismini, ilk ayette geçmekte olan küvviret-kevvera fiilinin mastar halinden almıştır. Tekvir isminin anlamı dürmektir.
,,


TEKVÎR Suresi (Sure No: 81)​Bismillâhirrahmânirrahîm

 • 81/TEKVÎR-1: İzeş şemsu kuvviret.

  1. Güneş, dürüldüğü zaman,


 • 81/TEKVÎR-2: Ve izen nucûmun kederet.

  2. Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman,


 • 81/TEKVÎR-3: Ve izelcibâlu suyyiret.

  3. Dağlar, yürütüldüğü zaman,


 • 81/TEKVÎR-4: Ve izel ışâru uttılet.

  4. Gebe develer salıverildiği zaman.


 • 81/TEKVÎR-5: Ve izel vuhûşu huşiret.

  5. Yaban hayatı yaşayan (irili ufaklı) tüm canlılar toplandığı zaman,


 • 81/TEKVÎR-6: Ve izel bihâru succiret.

  6. Denizler kaynatıldığı zaman,


 • 81/TEKVÎR-7: Ve izen nufûsu zuvvicet.

  7. Ruhlar (bedenlerle) eşleştirildiği zaman.


 • 81/TEKVÎR-8: Ve izel mev’udetu suilet.

  8,9. Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,


 • 81/TEKVÎR-9: Bi eyyi zenbin kutilet.

  8,9. Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,


 • 81/TEKVÎR-10: Ve izes suhufu nuşiret.

  10. Amel defterleri açıldığı zaman,


 • 81/TEKVÎR-11: Ve izes semâu kuşitat.

  11. Gökyüzü (yerinden) sıyrılıp koparıldığı zaman,


 • 81/TEKVÎR-12: Ve izel cahîmu su’ıret.

  12. Cehennem alevlendirildiği zaman,


 • 81/TEKVÎR-13: Ve izel cennetu uzlifet.

  13. Cennet yaklaştırıldığı zaman,


 • 81/TEKVÎR-14: Alimet nefsün mâ ahdaret.

  14. Herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir.


 • 81/TEKVÎR-15: Fe lâ uksimu bil hunnes(hunnesi).

  15,16. Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara,


 • 81/TEKVÎR-16: El cevâril kunnes(kunnesi).

  15,16. Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara,


 • 81/TEKVÎR-17: Vel leyli izâ as’as(as’ase).

  17. Andolsun, yöneldiği zaman geceye,


 • 81/TEKVÎR-18: Ves subhı izâ teneffes(teneffese).

  18. Andolsun, aydınlandığı zaman sabaha ki,


 • 81/TEKVÎR-19: İnnehu le kavlu resûlin kerîm(kerîmin).

  19,20,21.O (Kur’an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş’ın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail’in) getirdiği sözdür.


 • 81/TEKVÎR-20: Zî kuvvetin ınde zil arşi mekîn(mekînin).

  19,20,21.O (Kur’an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş’ın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail’in) getirdiği sözdür.


 • 81/TEKVÎR-21: Mutâın semme emîn(emînin).

  19,20,21.O (Kur’an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş’ın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail’in) getirdiği sözdür.


 • 81/TEKVÎR-22: Ve mâ sâhıbukum bi mecnûn(mecnûnin).

  22. (Ey Kureyşliler!) Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir.


 • 81/TEKVÎR-23: Ve lekad reâhu bil ufukıl mubîn(mubîni).

  23. Andolsun o, Cebrâil’i apaçık ufukta gördü.


 • 81/TEKVÎR-24: Ve mâ huve alel gaybi bi danîn(danînin).

  24. O, gayb hakkında cimri değildir.


 • 81/TEKVÎR-25: Ve mâ huve bi kavli şeytânin recîm(recîmin).

  25. Kur’an, kovulmuş şeytanın sözü değildir.


 • 81/TEKVÎR-26: Fe eyne tezhebûn(tezhebûne).

  26. (Hâl böyle iken) nereye gidiyorsunuz?


 • 81/TEKVÎR-27: İn huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

  27,28. O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür.


 • 81/TEKVÎR-28: Li men şâe minkum en yestekîm(yestekîme).

  27,28. O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür.


 • 81/TEKVÎR-29: Ve mâ teşâûne illâ en yeşâallâhu rabbul âlemîn(âlemîne).

  29. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
Diyanet İşleri Meali (Yeni)

image.jpg
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
FETİH Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali
 • Celik
 • Celik,
 • Sureler ve Türkçe Mealleri
 • 1    182K
İnşirah Suresi Faziletleri
 • denizf
 • denizf,
 • Dini Konular
 • 9    9K
Kadir Suresi nin Faziletleri
 • denizf
 • denizf,
 • Dini Konular
 • 0    7K
Kehf Suresi'nin Fazileti
 • denizf
 • denizf,
 • Dini Konular
 • 0    3K
Geri