Üst
Tirimüjgan Kadınefendi (1819-1852)

Tirimüjgan Kadınefendi (1819-1852)

Tirimüjgan Kadınefendi (19 Ağustos 1819 - 3 Ekim 1852, İstanbul), Sultan Abdülmecid'in eşi Sultan II. Abdülhamid'in öz annesidir.

Tîr-î-Müjgan Kadınefendi'nin yaşamının bir bölümünü sürdürmüş olduğu Beylerbeyi Sarayı'nın Boğaz köşkü
Tîr-î-Müjgan Kadınefendi'nin yaşamının bir bölümünü sürdürmüş olduğu Beylerbeyi Sarayı'nın Boğaz köşkü
Kökeni hakkında iki değişik görüş bulunmaktadır. Bir görüşe göre Çerkes'dir. Necdet Sakaoğlu'nun bildirdiğine göre Abdülmecid'in gözdelerinden değildir, ama diğerleri gibi onun da Çerkes olduğu kuşkusuzdur. Çerkes olduğunu savunan araştırmacılar buna kanıt olmak üzere Ayşe Osmanoğlu hatıralarında belirttiği gibi, II. Abdülhamid'in annesi için bizzat haremdeki cariyeleri kastederek: "Bunlar da çerkesdir, bizim validenin soyundan..." dediğini gösterirler. Babasının ismi Bekhan Bey, annesi ise Almaş Hanım'dır. Diğer bir görüşe göre ise Trabzon'da esir pazarından alınma bir Ermeni kızıdır.

Tîr-î-Müjgan Kadınefendi 10 Kasım 1841 tarihinde Sultan Abdülmecid'in eşi oldu. İki çocuk doğurdu. Birisi 22 Eylül 1842 tarihinde doğan Şehzade Abdülhamid, diğeri ise Seniha Sultan'dı. Tîr-î-Müjgan Kadınefendi, Şehzade Abdülhamid on yaşındayken eski ahşap Beylerbeyi Sarayı'nda veremden öldü. O yüzden Valide Sultan olamadı; oğlu Abdülhamid'i Piristû Kadın Efendi yetiştirdi. Cenazesi İstanbul Yeni Cami Cedit Havatin Türbesi'ne defnedildi.
 
Geri