Türk-Yunan İlişkileri Kronolojisi

Türk-Yunan İlişkileri Kronolojisi​

turk-yunan.jpg


1363 Osmanlı kuvvetleri Doğu Trakya'yı ele geçirdi.
1364Sırpsındığı Muharebesi: Gümülcine, Serez, Drama, Kavala Osmanlı kuvvetleri tarafından fethedildi.
1392Selanik, Halkidikya'nın fethi
1397Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı kuvvetleri Atina'ya girdi. Mora Yarımadası ele geçirildi.
1402Bizans kuvvetleri Selanik'i tekrar ele geçirdi.
1430II. Murad komutasındaki Osmanlı kuvvetleri Selanik'i geri aldı.
1431Osmanlı kuvvetleri Yanya'yı ele geçirdi.
1458Fatih Sultan Mehmed komutasındaki Osmanlı kuvvetleri Atina'yı tekrar ele geçirdi.
1460Fatih Sultan Mehmed komutasındaki Osmanlı kuvvetleri Mora Yarımadası'nı tekrar ele geçirdi. Şehzade Bayezid Yunan seferine çıktı.
1499Osmanlı kuvvetleri İnebahtı'yı ele geçirdi.
1500Osmanlı kuvvetleri Methon ve Koron'u ele geçirdi.
1500-1700Osmanlı Barış Dönemi.
1770Mora isyanı
1796Rigas Velestinlis Ferraios ilk Eterya'yı kurdu.
1812Atina'da Eterya kuruldu.
1814Eflak'ta Filiki Eterya kuruldu
1820Filiki Eterya başkanı Aleksandros İpsilanti isyan çıkarttı. İsyan kısa sürede Osmanlı kuvvetleri tarafından bastırıldı.
1822Mora'daki isyancıların başkanı Aleksandros Mavrokordatos, Yunanistan'ın bağımsızlığını ilan etti.
1824-1827İbrahim Paşa komutasındaki Osmanlı-Mısır kuvvetleri Atina'ya girdi ve isyanı bastırdı. İlerlemeye devam eden Osmanlı-Mısır kuvvetleri 1826'da Mesolongi'yi ele geçirdi.
1825Yunan isyanı bastırılması nedeniyle Rus çarı I. Nikola Osmanlı İmparatorluğu'na nota verdi.
1826Akkerman Antlaşması imzalandı.
1827 Saint Petersburg Protokolü: İngiltere ve Rusya Yunanistan'ın bağımsız olması için anlaşmaya vardı. *Londra Protokolü: İngiltere-Fransa-Rusya; Osmanlı İmparatorluğu'na, Yunanistan'ın bağımsızlığını isteyen bir nota verdi, Osmanlı bu notayı reddetti. *Navarin Deniz Muharebesi: İngiltere-Fransa-Rusya Birleşik Donanması, Osmanlı-Mısır Birleşik Donanması'nı yok etti. *Fransız kuvvetleri Mora Yarımadası'na çıktı.
1828-1829Osmanlı-Rus Savaşı - Osmanlı yenildi. Edirne Antlaşması ile Yunanistan özerk bir prenslik oldu.
1830Yunanistan bağımsızlığını kazandı.
1864İyon Adaları Yunanistan'a verildi.
1881İstanbul Antlaşması ile Tesalya Yunanistan'a verildi.
1897Osmanlı-Yunan Savaşı - Yunanistan'ın sınır tecavüzlerinin ve Girit'teki Türklere saldırıların artması üzerine Osmanlı kuvvetleri Yunanistan topraklarına girdi. Osmanlı kuvvetleri kısa sürede Yenişehir, Tırhala ve Volos'u ele geçirdi. Rusya ve İngiltere'nin uyarıları üzerine Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 250 km kala durdu. İstanbul Antlaşması ile Girit özerk bir yapı haline getirildi. Osmanlı kuvvetleri Teselya'yı boşalttı.
1908Girit Meclisi, Yunanistan'a katılma kararı aldı.
1912Balkan Savaşları başladı. (Balkan Birliği: Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ). Selanik, Yunan kuvvetleri tarafından ele geçirildi.
1913Yanya Kuşatması: Osmanlı komutanı Esad Paşa 3 aylık bir direnişin ardından kaleyi Yunanistan'a teslim etmek zorunda kaldı.
1913Batı Trakya, Bulgar kuvvetleri tarafından işgal edildi.
1913Atina Antlaşması: Selanik, Kavala, Güney Epir bölgeleri ile Girit, Sisam, Sakız, Midilli ve Limni adaları Yunanistan'a verildi.
1917Yunanistan, Osmanlı İmparatorluğu'nun da içinde bulunduğu İttifak Devletleri'ne savaş açtı.
1919Neuilly Antlaşması: Batı Trakya Yunanistan ve Bulgaristan arasında paylaşıldı, Dedeağaç Yunanistan'a verildi.
1919Yunan kuvvetleri; İzmir, Gümülcine ve Dimetoka'yı işgal etti. Türk Kurtuluş Savaşı başladı.
1920Sevr Antlaşması: Gökçeada, Bozcaada ve Batı Anadolu Yunanistan'a verildi.
1921 Batı Anadolu'da Türk kuvvetleri ile Yunan kuvvetleri arasında muharebeler başladı. *I. İnönü Muharebesi: Türk kuvvetleri, Yunan kuvvetlerini İnönü mevkiinde durdurdu. *II. İnönü Muharebesi: Türk kuvvetleri, Yunan kuvvetlerini İnönü mevkiinde tekrar durdurdu ve bu sefer karşı taarruza geçerek Bilecik ve Bozüyük'ü geri aldı. *Kütahya-Eskişehir Muharebeleri: Yunan kuvvetleri genel bir taarruza başladı. Kütahya, Eskişehir ve Afyon, Yunan kuvvetleri tarafından ele geçirildi. *Sakarya Meydan Muharebesi: Yunan kuvvetleri Ankara'ya doğru üç koldan taarruza başladı. 22 gün 22 gece süren savaşlar sonunda Yunan kuvvetleri geri çekilmek zorunda kaldı. Türk kuvvetleri karşı taarruza geçti.
1922 *Büyük Taarruz: Türk kuvvetleri 10 ay süren hazırlıklar sonunda 26 Ağustos'ta genel bir taarruza başladı. Türk kuvvetleri 27 Ağustos'ta Kütahya'yı ve 1 Eylül'de Uşak'ı geri aldı. Yunan kuvvetleri kuşatma altına alındı. *Dumlupınar Meydan Muharebesi: 30 Ağustos'ta başlayan savaşı bizzat Türk Ordusu Başkomutanı Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa yönetti. Yunan Ordusu Başkomutanı Nikolaos Trikupis esir alındı. Savaş kesin bir şekilde Türk zaferiyle sonuçlandı. Mustafa Kemal Paşa aynı gün tüm kuvvetlere İzmir'e ilerleme emri verdi. *Türk kuvvetleri, 9 Eylül'de İzmir'e ve 16 Eylül'de Bursa'ya girdi. 19 Eylül'de Batı Anadolu'da tek bir Yunan kuvveti kalmadı. *Mudanya Mütarekesi: İstanbul ve Doğu Trakya Türkiye'ye bırakıldı. Yunan kuvvetleri kademe kademe İstanbul ve Doğu Trakya'dan çekilmeye başladı.
1923Lozan Antlaşması: Batı Trakya ve Doğu Ege Adaları Yunanistan'a verildi. Mübadele: 1.300.000 kişi Yunanistan'a göç etti. Atatürk-Venizelos görüşmesi yapıldı.
1924Yunanistan'da cumhuriyet ilan edildi. Karşılıklı büyükelçilikler açıldı.
1930Ankara anlaşmaları: Venizelos, Türkiye'ye geldi.
1931Başbakan İsmet İnönü ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras Yunanistan'a gitti.
1934-1936Atina'da I. Balkan Antantı imzalandı. Türkiye ve Yunanistan askeri ve siyasi ittifak kurdu.
1935-1941Yunanistan'da dikta yönetimleri yönetime egemen oldu.
1936Montreux Boğazlar Sözleşmesi: Türk boğazları tamamen Türkiye'ye bırakıldı. Boğazlar Komisyonu kaldırıldı.
1937İnönü Atina'yı, Yannis Metaksas Ankara'yı ziyaret etti.
1938Atina: Ek protokol anlaşması. I. Balkan antantı toplantısı yapıldı.
1939Ankara: anlaşmalar imzalandı.
1947Truman Doktrini'nden iki ülke de faydalandı.
1951İkili anlaşmalar.
1952-1957Türkiye ve Yunanistan birlikte NATO'ya katıldı. Celâl Bayar ve Adnan Menderes Atina'yı ziyaret etti. Venizelos Ankara'yı ziyaret etti.
1953Yunan kralı, kraliçesi ve Aleksandros Papagos Ankara'yı ziyaret etti.
1959Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu.
1962Evangelos Averoff Ankara'yı ziyaret etti.
1963Kıbrıs'ta Türklerle Rumlar arasında çatışmalar başladı.
1964Londra ve Cenevre: konferansı: Türkiye 1930 antlaşmasını feshetti ve Yunan vatandaşı Rumların ikamet sürelerini uzatmadı.
1967Süleyman Demirel ve Konstantinos Kolias, Keşan ve Dedeağaç'ta görüşme yaptı.
1968Albaylar cuntası: Pattakos, Papadopulos, Makarezos. Ankara, Atina, Viyana görüşmeleri. Londra: Kıbrıs anlaşması. Kültür anlaşması.
1972Kıbrıs görüşmeleri.
1974Türkiye Kıbrıs'a askeri müdahalede bulundu.
1983Limni krizi.
1986Turgut Özal ve Andreas Papandreu Davos'ta buluştu.
1996Kardak krizi.
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
 • Tevfik
 • Tevfik,
 • Tarih
 • 0    93
Alper Gezeravcı - İlk Türk Uzay Yolcusu
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 0    219
Türk Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi
 • Ugur
 • Ugur,
 • Tarih
 • 0    3K
Geri