Ya Ali! İlim mi Üstündür Dünya Malı mı?

Kaptan43

5 Yıldızlı Kaptan
On kişi gelip, hazreti Ali (r.a.) efendimize sırayla şu soruyu sormuşlar;

“-Ya Ali! ilim mi üstündür, dünya malı mı?“Hazreti Ali (ra) efendimiz birinciye
;

“-İlim üstündür; çünkü ilim peygamberlerin mirasıdır, dünya malı ise firavunların mirasıdır."

İkinciye;

“-İlim üstündür; çünkü ilim dağıttıkça artar, dünya malı ise dağıttıkça azalır.“

Üçüncüye;

“-İlim üstündür; çünkü ilim sizi korur, dünya malını ise siz korumak zorundasınız."

Dördüncüsüne;

“-İlim üstündür; çünkü ilim seninle mezara girer, dünya malı ise seni bırakır kabre girmez."

Beşincisine;

“-İlim üstündür; çünkü ilim sahibini seven çok olur, dünya malına sahip olan ise kıskanılır ve düşmanı çok olur."

Altıncısına;

“-İlim üstündür; çünkü ilim sahipleri onurla azametle anılır, dünya malına sahip olanlar ise cimrilikle suçlanır.“

Yedincisine;

“-İlim üstündür; çünkü ilim eskimez, yıpranmaz, bozulmaz, dünya malı ise , eskir, yıpranır ve bozulur.“

Sekizincisine;

“-İlim üstündür; çünkü ilim kalbi nurlandırır, yumuşatır; dünya malı ise kalbi katılaştırır."

Dokuzuncusuna;

“-İlim üstündür; çünkü ilim sahipleri kıyamet günü şefaat ederken, dünya malına sahip olanlar hesap verecekler."

Onuncusuna;

“-İlim üstündür; çünkü ilim sahipleri mütevazı alçak gönüllü olur, dünya malına sahip olanlar ise enaniyetine düşkün gururlu olurlar."

cevaplarını vermiş.
 
  • Beğen
Tepkiler: Ugur
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst