Zilhicce Ayına Giriyoruz. Orucu ihmal etmeyelim

deniz feneri

Super Moderator

12.Ağustos.pazar günü zilhicce ayı giriyor. oruca başlamaya var mısınız?​


12 Ağustos pazar günü Zilhicce orucunun ilk günü oluyor. ( Cumartesi sahura kalkılacak inşaAllah ) Bayram günü oruç tutmak haramdır, 9 gün tutan kurban günü kestiği eti erken yeme durumu olursa hiç bir şey yemeden önce kurban eti ile orucunu açarak 10. Güne tamamlar fakat geç alma durumu varsa ve akşam Ezanına kadar beklemek ve orucu açmak haramdır. Farz kazaları olan önce kazalarını tutsun,zilhiccenin ilk 10 gününde oruç tutmak çok faziletlidir bu sevaba da nail olursunuz insaAllah.
Peygamber Efendimiz (sav) bugünlerin önemini söyle ifade ediyor:
"Salih amellerin Allah'a en ziyade sevgili oldugu günler bu on gündür! Ondaki her bir günün orucu bir yillik oruca (sevapça) esittir. Ondaki bir gece kiyami (ibadetle ihya edilmesi) Kadir gecesinin kiyamina (ihyasina) esittir.
Peygamber Efendimizin zevcesi Hafsa (r.a) diyor ki:
"Resulullah (sav) dört seyi terk etmezdi: Asure günü orucu, Zilhicce'nin on günü orucu, her ay üç gün orucu ve sabahin iki rekât sünneti."
Ebu'd-Derda (r.a) Zilhicce ayinin önemini söyle anlatiyor: "Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutmali, çok sadaka vermeli, çok dua ve istigfar etmelidir. Çünkü Resulullah (sav):
"Bu on günün hayir ve bereketinden mahrum kalana yaziklar olsun" buyurdu.
Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tutanin, ömrü bereketli olur, mali çogalir, çocugu belâlardan korunur, günahlari affedilir, iyiliklerine kat kat sevab verilir, ölüm aninda ruhunu kolay teslim eder, kabri aydinlanir, Mizan'da sevabi agir basar ve cennette yüksek derecelere kavusur."
(Sir'a)
(Niyet ettim Allah cc rızası için zilhicce orucu tutmaya ) zilhicce ayında tutulacak orucun niyeti budur isteyen bunun yerine kaza orucu tutar isteyen nafile orucu tutar fakat bu niyetle tutulan zilhicce orucu ramazandaki tutulan oruç gibi sevabını alır aynı denkliktedir kaza ve nafile tutanda bu değerde değildir sadece diğer günlerde tutulan kaza ve nafile orucun sevabı gibi denktir zilhicce orucuna niyet edipte orucu tutan tıpkı ramazan gününde oruç tutmuş gibi sevap alır bunun için zilhicce orucu diğer oruçlardan daha efdal ve sevaplıdır yani kaza ve nafile orucundan kastım
( Eğer bu on gün orucu tutmak istersek (12.08.2018) pazar gününden başlayarak bayram günü de etle orucumuzu açarsak on gün oruç tutmuş sayılıyoruz...Bunu yapamasak da 8. ve 9. günü oruçlu olup bayramın 1. günü etle orucumuzu açarsak üç gün oruç tutmuş sayılıyoruz... Yapılmasında bol sevap ve bol feyiz bulunan bu ameli yapmak istemez miyiz? Rabbim bizlere yapmayı nasip etsin inşaallah..)
 

deniz feneri

Super Moderator
38831560_2361259083914477_7505519387722383_n.jpg

20915272_1824236824283375_2975091870652155175_n.jpg
 

deniz feneri

Super Moderator
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10A.jpg

İsa Aleyhisselam'ın havârilerine öğrettiği her biri birbirinden kıymetli, bütün bu ümmetler için geçerli beş zikrin günde 100 defa okunması tavsiye ediliyor.

Havariler Hz. İsa'ya (a.s.):

" Bu duaları okuyanın sevabı nedir?" diye sorduklarında şöyle buyurdular:

❌Birinci Zikir: Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Bi yedihil hayruve huve alâ kulli şey'in Kadîr.

"Birincisini 100 kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel, o gün yer halkından hiçbirine yazılmaz. O kul, kıyamet günü en fazla hasenâtın sahibi olur."

❌İkinci Zikir: Eşhedu en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. İlâhen, Vâhiden, Sameden lem yettehiz, sâhibeten ve lâ veledâ.

"İkincisini 100 kere okuyana, Cenab-ı Hak bir milyon hasene (iyilik) yazar, bir o kadar da günahını siler ve onun cennetteki derecesi, on bin derece yükseltilir."

❌Üçüncü Zikir: Eşhedu en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu, yuhyî ve yümîtu ve huvel Hayyul lâ yemûtu. Bi yedihi'l hayru ve huve alâ kulli şey'in Kadîr.

"Üçüncüsünü 100 kere okuyana; gökten yetmiş bin melek, elleri açık bir hâlde iner ve bu duayı okuyanlara salat ve rahmet yağdırırlar."

❌Dördüncü Zikir: Hasbiyallâhu ve kefâ. Semiyallâhu limen de'â. Leyse verâellâhi müntehâ.

"Dördüncüyü 100 kere okuyanın bu duasını bir melek alıp, Rabbimizin (c.c.) huzuruna koyar. Rabbimiz (c.c.) o anda o duayı okuyana nazar eder. Yüce Yaradanın (c.c.) kendisine bir defa tecelli buyurduğu kul ise asla bedbaht olmaz."

❌Beşinci Zikir: "Allahümme lekel hamdü kemâ negûlü ve hayran mimma negûl, Allâhümme leke salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâti ve leke Rabbi türâsî, Allâhümme innî eûzü bike min azâbil gabri ve min şetâtil emri, Allâhümme innî es'elüke min hayri ma tecrî bihi'r- rîhu."

"Beşincisi ise bana ait bir duadır. Onun sevabının açıklamasını yapmam için bana izin verilmemiştir."
20992841_1828635240510200_2899613518214373131_n.jpg
 

Benzer konular

Üst