Kayıt dışı tarihimiz - Yavuz Bahadıroğlu


Bahadıroğlu: Birileri bize yalan söylüyor

Cumhuriyet'in ilk yıllarında uzun süre Selçuklu ve Osmanlı’nın bin yıllık tarihi unuturularak fetret dönemi yaşatıldığını söyleyen Bahadıroğlu, kendini ispatlamak isteyenlerin yakın tarihi de yok saydığını söyledi.


Tarihimizle bizim aramızı açan, ilkokuldan itibaren zihinlerimize yerleştirilen yanlı ve yanlış bilgilerle gerçekleri unutturan zemin kimin ve kimlerin ürünü?
Tarihe bakışımız hâlâ neden karışık, bulanık ve önyargılı?
Henüz birkaç yüzyıl öncesine kadar, yaklaşık yirmi milyon kilometrekarelik bir coğrafya üzerinde kurumlaşmış, üç kıtaya hükmeden bir devletimiz vardı. Ancak bu kadar yakın geçmişte yaşananların ne kadarından haberdarız? Bildiklerimizin ne kadarı gerçek?
Doğrusuyla yanlışıyla tarihimizin arka plânına bakmaya, geçmişimizde kalan gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısınız?
Kayıt Dışı Tarihimiz sizin için büyük bir sır küpünün kapağını aralıyor.
Bu kitapla yanlış veya eksik tanıtılan şahsiyetlerle daha yakından ve gerçek yönleriyle tanışacaksınız.


Yavuz Bahadıroğlu’nun eseri, yazarın konuşması gibi çok akıcı. Zaten kitabı okurken Yavuz Bahadıroğlu’nu o tok sesini kulağınızın dibinde hissediyorsunuz. Kitap bölümler halinde hazırlanmış. Osmanlı’dan günümüzü tarihimizle ilgili kafamıza takılan sorulara cevaplar çok güzel bir şekilde sunulmuş. Osmanlı’da padişahlar tek yetkili miydi? Astığı astık kestiği kestik yöneticiler mi yoksa yönetimleri nasıldı? Sürekli gündeme getirilen Osmanlı sarayındaki harem nasıl bir yer? Padişahlar içki içer miydi? Niçin şehzadeler katlediliyordu? Sultan Abdülaziz nasıl şehid edildi? Sultan 2.Abdülhamit nasıl bir padişahtı? Osmanlı büyükelçileri Paris’te nasıl bir hayat sürdüler ki orada Türk Mahallesi, Türk Modasının oluşmasını sağladılar? Lozan’la ilgili neleri bilmiyoruz? Vb. birçok soruya cevap bulabileceğimiz bir eser.