RAHMÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân" kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların...

 1. #1
  Üyelik tarihi
  08.04.2013
  Mesajlar
  1.525
  Beğendi
  11
  Beğenildi
  153
  RAHMÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali
  “ Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân" kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu edilmektedir. ,,


  RAHMÂN Suresi (Sure No:55)

  Bismillâhirrahmânirrahîm

  • 55/RAHMÂN-1: Er rahmân(rahmânu)

   1,2. Rahmân, Kur’an’ı öğretti.


  • 55/RAHMÂN-2: Allemel kur’ân(kur’âne)

   1,2. Rahmân, Kur’an’ı öğretti.


  • 55/RAHMÂN-3: Halakal insân(insâne)

   3. İnsanı yarattı.


  • 55/RAHMÂN-4: Allemehul beyân(beyâne)

   4. Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti.


  • 55/RAHMÂN-5: Eş şemsu vel kameru bi husbân(husbânin)

   5. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir.


  • 55/RAHMÂN-6: Ven necmu veş şeceru yescudân(yescudâni)

   6. Otlar ve ağaçlar (Allah’a) boyun eğerler.


  • 55/RAHMÂN-7: Ves semâe refeahâ ve vedaal mîzân(mîzâne)

   7. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.


  • 55/RAHMÂN-8: Ellâ tatgav fîl mîzân(mîzâni)

   8. Ölçüde haddi aşmayın.


  • 55/RAHMÂN-9: Ve ekîmul vezne bil kıstı ve lâ tuhsırûl mîzân(mîzâne)

   9. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.


  • 55/RAHMÂN-10: Vel arda vedaahâ lil enâm(enâmi)

   10. Allah, yeri yaratıklar için var etti.


  • 55/RAHMÂN-11: Fîhâ fâkihetun vennahlu zâtul ekmâm(ekmâmi)

   11. Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır.


  • 55/RAHMÂN-12: Vel habbu zul asfi ver reyhân(reyhânu)

   12. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır.


  • 55/RAHMÂN-13: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   13. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-14: Halakal insâne min salsâlin kel fehhâr(fehhâri)

   14. Allah, insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı.


  • 55/RAHMÂN-15: Ve halakal cânne min mâricin min nâr(nârin)

   15. “Cin"i de yalın bir ateşten yarattı.


  • 55/RAHMÂN-16: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   16. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-17: Rabbul meşrikayni ve rabbul magribeyn(magribeyni)

   17. O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir.


  • 55/RAHMÂN-18: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   18. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-19: Merecel bahreyni yeltekıyân(yeltekıyâni)

   19. (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar.


  • 55/RAHMÂN-20: Beynehumâ berzehun lâ yebgıyân(yebgıyâni)

   20. (Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.


  • 55/RAHMÂN-21: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   21. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-22: Yahrucu min humel lûluu vel mercân(mercânu)

   22. O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar.


  • 55/RAHMÂN-23: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   23. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-24: Ve lehul cevâril munşeâtu fîl bahri kel alâm(alâmi)

   24. Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O’nundur.


  • 55/RAHMÂN-25: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   25. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-26: Kullu men aleyhâ fân(fânin)

   26. Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.


  • 55/RAHMÂN-27: Ve yebkâ vechu rabbike zûl celâli vel ikrâm(ikrâmi)

   27. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.


  • 55/RAHMÂN-28: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   28. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-29: Yes’ eluhu men fis semâvâti vel ard(ardı), kulle yevmin huve fî şe’nin

   29. Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O’ndan isterler. O, her an yeni bir ilâhî tasarruftadır.


  • 55/RAHMÂN-30: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   30. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-31: Se nefrugu lekum eyyuhes sekalân(sekalâni)

   31. Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar!


  • 55/RAHMÂN-32: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   32. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-33: Yâ ma'şerel cinni vel insi inisteta'tum en tenfuzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfuz(fenfuzû), lâ tenfuzûne illâ bi sultân(sultânin)

   ?
   33. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz


  • 55/RAHMÂN-34: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   34. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-35: Yurselu aleykumâ şuvâzun min nârin ve nuhâsun fe lâ tentesırân(tentesırâni)

   35. Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız.


  • 55/RAHMÂN-36: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   36. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-37: Fe îzen şakkatis semâu fe kânet verdeten keddihân(keddihâni)

   37. Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül hâline geldiği zaman (hâliniz ne olur?)


  • 55/RAHMÂN-38: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   38. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-39: Fe yevme îzin lâ yus’elu an zenbihî insun ve lâ cânn(cânnun)

   39. İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak.


  • 55/RAHMÂN-40: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   40. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-41: Yu’reful mucrımûne bi sîmâhum fe yu’hazu bin nevâsî vel akdâm(akdâmi)

   41. Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.


  • 55/RAHMÂN-42: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   42. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-43: Hâzihî cehennemulletî yukezzibu bi hel mucrimûn(mucrimûne)

   43. İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir.


  • 55/RAHMÂN-44: Yetûfûne beynehâ ve beyne hamîmin ân(ânin)

   44. Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler.


  • 55/RAHMÂN-45: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   45. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-46: Ve li men hâfe makâme rabbihî cennetân(cennetâni)

   46. Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet vardır.


  • 55/RAHMÂN-47: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   47. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-48: Zevâtâ efnân(efnânin)

   48. İki cennet de (ağaçlar, meyveler, rengârenk bitkiler gibi) çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir.


  • 55/RAHMÂN-49: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   49. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-50: Fîhi mâ aynâni tecriyân(tecriyâni)

   50. İçlerinde akan iki pınar vardır.


  • 55/RAHMÂN-51: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   51. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-52: Fîhi mâ min kulli fâtihetin zevcân(zevcâni)

   52. İkisinde de her meyveden çift çift vardır.


  • 55/RAHMÂN-53: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   53. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-54: Muttekiîne alâ furuşin betâinuhâ min istebrak(istebrakin), ve cenel cenneteyni dân(dânin)

   54. Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır.


  • 55/RAHMÂN-55: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   55. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-56: Fîhinne kâsirâtut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânn(cânnun)

   56. Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.


  • 55/RAHMÂN-57: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   57. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-58: Ke enne hunnel yâkûtu vel mercân(mercânu)

   58. Onlar sanki yakut ve mercandır.


  • 55/RAHMÂN-59: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   59. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-60: Hel cezâul ihsâni illel ihsân(ihsânu)

   60. İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir.


  • 55/RAHMÂN-61: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   61. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-62: Ve min dûnihimâ cennetân(cennetâni)

   62. Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır.


  • 55/RAHMÂN-63: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   63. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-64: Mud hâmmetân(hâmmetâni)

   64. O iki cennet koyu yeşil renktedir.


  • 55/RAHMÂN-65: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   65. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-66: Fîhi mâ aynâni neddâhatân(neddâhatâni)

   66. İçlerinde kaynayan iki pınar vardır.


  • 55/RAHMÂN-67: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   67. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-68: Fîhi mâ fâkihetun ve nahlun ve rummân(rummânun)

   68. İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır.


  • 55/RAHMÂN-69: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   69. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-70: Fîhinne hayrâtun hisân(hisânun)

   70. Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır.


  • 55/RAHMÂN-71: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   71. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-72: Hûrun maksûrâtun fîl hiyâm(hiyâmi)

   72. Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir.


  • 55/RAHMÂN-73: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   73. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-74: Lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânn(cânnun)

   74. Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.


  • 55/RAHMÂN-75: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   75. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-76: Muttekiîne alâ refrefin hudrin ve abkariyyin hisân(hisânin)

   76. Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler).


  • 55/RAHMÂN-77: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

   77. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  • 55/RAHMÂN-78: Tebârekesmu rabbike zîl celâli vel ikrâm(ikrâmi)

   78. Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.
  Diyanet İşleri Meali (Yeni)

  deniz feneri, Elder bunu beğendi
  Konu deniz feneri tarafından (15.12.2017 Saat 02:41 ) değiştirilmiştir.

 2. İlginizi Çekebilecek Benzer Konular

Facebook Yorumları

Konu Bilgileri

Şu An Görüntüleyenler

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 3 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 3 misafir)

  Bu Konu için Etiketler