TEBBET Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali
Bismillâhirrahmânirrahîm

111/TEBBET (MESED)-1: Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb(tebbe).
Ebu Leheb'in iki eli kurudu ve helâk oldu.


111/TEBBET (MESED)-2: Mâ agnâ anhu mâluhu ve mâ keseb(kesebe).
Ona malı ve kazandıkları bir fayda vermedi.


111/TEBBET (MESED)-3: Se yaslâ nâren zâte leheb(lehebin).
Alevli ateşe atılacak.


111/TEBBET (MESED)-4: Vemreetuh(vemreetuhu), hammâletel hatab(hatabi).
Ve onun, odun taşıyan kadını da.


111/TEBBET (MESED)-5: Fî cîdihâ hablun min mesed(mesedin).
Onun boynunda mesedden (bükülmüş liften) bir ip vardır.