TEKÂSUR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali
Bismillâhirrahmânirrahîm

102/TEKÂSUR-1: Elhâkumut tekâsur(tekâsuru).
Çoklukla (mal, mülk, evlât ile) övünmeniz sizi oyaladı.


102/TEKÂSUR-2: Hattâ zurtumul mekâbir(mekâbire).
Hatta kabirleri ziyaret ettiniz (ölülerinizi bile sayarak çoklukla övündünüz).


102/TEKÂSUR-3: Kellâ sevfe ta’lemûn(ta’lemûne).
Hayır! Siz yakında bileceksiniz.


102/TEKÂSUR-4: Summe kellâ sevfe ta’lemûn(ta’lemûne).
Sonra, hayır! (Öyle olmadığını) Siz yakında bileceksiniz.


102/TEKÂSUR-5: Kellâ lev ta’lemûne ilmel yakîn(yakîni).
Hayır, keşke siz, İlm'el Yakîn (kesin bilgi) ile bilseydiniz.


102/TEKÂSUR-6: Le terevunnel cahîm(cahîme).
Mutlaka cahîmi (alevli ateşi) göreceksiniz.


102/TEKÂSUR-7: Summe le terevunnehâ aynel yakîn(yakîni).
Sonra mutlaka onu Ayn'el Yakîn ile (gözünüzle) göreceksiniz.


102/TEKÂSUR-8: Summe le tus’elunne yevmeizin anin naîm(naîmi).
Sonra izin günü mutlaka ni'metlerden sorgulanacaksınız.