TÎN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali
Bismillâhirrahmânirrahîm

95/TÎN-1: Vet tîni vez zeytûn(zeytûni).
İncire ve zeytine andolsun.


95/TÎN-2: Ve tûri sînîn(sînîne).
Sina Dağı'na andolsun.


95/TÎN-3: Ve hâzel beledil emîn(emîni).
Ve bu emin beldeye (Mekke Şehri'ne) (andolsun).


95/TÎN-4: Lekad halaknel insâne fî ahseni takvîm(takvîmin).
Andolsun ki Biz, insanı (nefsini), ahseni takvim içinde (nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte) yarattık.


95/TÎN-5: Summe redednâhu esfele sâfilîn(sâfilîne).
Sonra onu, esfeli safiline (en sefil hale, nefsinin karanlıklarına) iade ettik (çevirdik).


95/TÎN-6: İllellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti fe lehum ecrun gayru memnûn(memnûnin).
Âmenû olanlar (Allah'a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefsi tezkiye edici amel) işleyenler hariç.İşte onlar için kesintisiz ecir (mükâfat) vardır.


95/TÎN-7: Fe mâ yukezzibuke ba’du bid dîn(dîni).
(Ey insan!) Öyleyse bundan sonra sana dîni tekzip ettiren (yalanlatan) nedir?


95/TÎN-8: E leysallâhu bi ahkemil hâkimîn(hâkimîne).
Allah,hakimlerin en güzel hüküm vereni değil mi?