İHLÂS Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali
Bismillâhirrahmânirrahîm

112/İHLÂS-1: Kul huvallâhu ehad(ehadun).
De ki: “O Allah, Bir'dir (Tek'tir).”


112/İHLÂS-2: Allâhus samed(samedu).
Allah Samed'dir (herşey O'na muhtaçtır, O, hiçbir şeye muhtaç değildir).


112/İHLÂS-3: Lem yelid ve lem yûled.
O, doğurmadı ve doğurulmadı.


112/İHLÂS-4: Ve lem yekun lehu kufuven ehad(ehadun).
Ve O'nun bir dengi olmadı (olamaz).