ZİLZÂL Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali
Bismillâhirrahmânirrahîm

99/ZİLZÂL-1: İzâ zulziletil ardu zilzâlehâ.
Arz, o şiddetli sarsıntısı ile sarsıldığı zaman.


99/ZİLZÂL-2: Ve ahrecetil ardu eskâlehâ.
Ve arz, ağırlıklarını dışarı çıkardığı (zaman).


99/ZİLZÂL-3: Ve kâlel insânu mâ lehâ.
Ve insan: “Ona ne oluyor?" dediği (zaman).


99/ZİLZÂL-4: Yevme izin tuhaddisu ahbârehâ.
O gün (izin günü), (arz) haberlerini anlatacak.


99/ZİLZÂL-5: Bi enne rabbeke ehvâlehâ.
Rabbinin ona vahyetmesi ile.


99/ZİLZÂL-6: Yevme izin yasdurun nâsu eştâten li yurev a’mâlehum.
İzin günü insanlar, amellerinin kendilerine gösterilmesi için dağınık olarak ortaya çıkacak.


99/ZİLZÂL-7: Fe men ya’mel miskâle zerretin hayren yereh(yerehu).
Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür.


99/ZİLZÂL-8: Ve men ya’mel miskâle zerretin şerren yereh(yerehu).
Ve kim zerre kadar şerr işlerse onu görür.