Süleyman Şah Türbesi

Süleyman Şah Türbesi, ve bulunduğu alan Suriye’nin Halep ilinin Karakozak Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye’nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak parçası.
Süleyman Şah Türbesi
Gaziantep’e karayoluyla yaklaşık 40 kilometre mesafede. Türbe’de, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk padişahı Osman Gazi’nin dedesi ve Ertuğrul Gazi’nin babası olan Süleyman Şah’ın naaşı bulunuyor. Süleyman Şah, yeni yurtlar aramak amacıyla boyu ile birlikte Fırat kıyısına gelir. Kayı boyu’ndan iki asker ile Caber’e gitmek için Fırat Nehri’nden geçerken boğularak vefat etmiştir.
Süleyman Şah Türbesi
Ölümünden sonra beraberindeki iki adamı ile Caber Kalesi’nin eteklerindeki bir kümbete gömülmüştür. Türbe ve Caber Kalesi, Osmanlı Devleti yıkılınca Fransız Suriye Mandası sınırları içerisinde kalmıştır. Ancak Türkiye Cumhuriyetinin Fransa ile yaptığı Ankara Antlaşması ve Lozan Antlaşması’na göre kale ve türbe Türkiye’nin toprağı sayılmıştır. 1938’de Türbe yanına Jandarma Karakolu İnşaa edildi. Toprağın ve Türbenin korumasını Türk Askeri yapmaya başladı.
Süleyman Şah Türbesi
1973 yılında Suriye Hükümeti Tabka Barajı’nın yapımının bitirileceğini ve türbenin Esed Baraj Gölü’nün suları altında kalacağını bildirdi. Bu yüzden türbe ve karakol Halep İline bağlı Karakozak Köyündeki 10 bin 96 metrekarelik yeni yerine taşındı. Türbe, yüksek duvarlar ve tipik Türk stili ile çevrili.
Süleyman Şah Türbesi
Kaledeki eski türbe ise, 1144 yılında Halep Emiri Zengi Atabek tarafından başlatıldı ve oğlu Nureddin tarafından tamamlandı. Selahaddin Eyyubi, türbeyi koruma altına aldı. 1260 yılında Moğollar tarafından yıkıldı. Daha sonra kaledeki türbe, 1510’lu yıllara kadar bakım görmedi.
Süleyman Şah Türbesi
Yavuz Sultan Selim, bölgeyi fethettikten sonra tekrar düzenlenip restorasyon yaptırdı. Suriye’nin 1973’teki baraj inşaatının yükselen suları bölgeyi tehdit edince, Suriye ve Türkiye ortak çalışması ile türbe Halep’in Karakozak köyü yakınına taşındı.
Süleyman Şah Türbesi

2003 yılında Teşrin Barajı’nın inşaası ile birlikte yükselen su seviyesinin yeniden türbeyi tehdit etmesi üzerine türbe ve karakol alanı etrafına suya karşı destek dolgular inşaa edildi. Günümüzde Türbe Caber Kalesi’nde değil Halep’in Karakozak köyü yakınındaki yerinde.