Stargazer, Uranoscopidae familyasından zehirli bir balık türüdür. Dünyada tüm denizlerde ve sığ sularda yaşarlar. Boyları 18-90 cm arasında değişir. Kendilerini kuma gömerek küçük balıkları ve omurgasızları avlarlar. Bir av gelene kadar tuzakta bekler, avı kendine yaklaştığında ani bir hareketle kumun arasından fırlar ve onu yakalar. Bazı türleri, avının dikkatini çekmek için ağızlarını bir solucan gibi oynatabilirler. Bazı türlerin ise başlarının üzerinde bulunan geniş gözlerinin yanında elektrik üreten organları vardır.

Stargazer Balığı