Hacet namazi

İnsanlar hayatları boyunca birçok şeye ihtiyaç duyarlar, birçok şeye kavuşmayı arzu ederler. Bunlar doğaldır. Dünyalık veya âhiretlik bir isteği ve dileği bulunan, bir şeye ihtiyaç duyan kimse ihtiyaçlarını karşılamak veya arzularına ulaşmak için...

 1. #1
  Hacet namazi
  İnsanlar hayatları boyunca birçok şeye ihtiyaç duyarlar, birçok şeye kavuşmayı arzu ederler. Bunlar doğaldır. Dünyalık veya âhiretlik bir isteği ve dileği bulunan, bir şeye ihtiyaç duyan kimse ihtiyaçlarını karşılamak veya arzularına ulaşmak için öncelikle onlara götürecek sebeplere tutunmalı, ayrıca bunların gerçekleşmesi için Allah'tan yardım istemelidir. Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur: "Kimin Allah'tan veya insanlardan bir dileği varsa, şartlarına uygun güzel bir abdest alsın, sonra Allah'ı övgüleyip senâ etsin, Allah resulüne salât ve selâm getirsin. Daha sonra şöyle desin:
  Lâ ilâhe illallâhü'l-halîmü'l-kerîm.Sübhânallâhi Rabbi'l-arşi'l-azîm. Elhamdü lillâhi rabbi`l âlemîn; Es'elükemücîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve'l-ismete min külli zenbinve'l-ganîmete min külli birrin ve's-selâmete min külli ism. Lâ teda' lî zenbenillâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâkadaytehâ. Yâ Erhame'r-râhimîn!" (Tirmizî, "Salât", 140, 348).Hâcet namazı dört veya on iki rek`at olarakkılınır. Dört rek`at olarak kılındığı takdirde birinci rek`atında Fâtiha'dansonra üç Âyetü'l-kürsî, diğer üç rek`atında ise Fâtiha'dan sonra birer kereİhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri okunur. Namazdan sonra hadiste bildirilenhâcet duasını okur ve isteğini Cenâb-ı Rabbi'l-âlemîn'e iletir."Hak tecellî eyleyince her işi âsân ederHalk eder esbâbını bir lahzada ihsân eder."

  HACET NAMAZI NEDİR? HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

  Yaşam - 15 Kasım 2013 17:56
  HacetNamazı Nedir? Hacet Namazı Nasıl Kılınır?, Hacet Namazı Ne Zaman Kılınır? HacetNamazı Kaç Rekattır? Hacet Namazı'nda Hangi Süreler Okunur. İşte bu sorularıncevabı...
  Uhrevî veya dünyevî herhangi biristeği ve muradı olan kimse, abdest alır, yatsı namazından sonra iki veya dörtrek'at, bir görüşe göre 12 rek'at namaz kılar. Sonra Allah'a hamd ü senâ veResûlüne salâvatta bulunur. Daha sonra da hâcet duasını okuyup istek vedileğini Allah'a arzeder.
  HacetNamazı Nasıl Kılınır?
  HacetNamazı, iki, dörtya da on iki rekât şeklinde kılınabilir. Efendimiz’in (s.a.s) rivayetine göreilk rekâtta Fatiha’dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî, diğer rekâtlarda Fatiha’dansonra sırasıyla birer defa İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur. Hacet namazıbitince Allah’a hamd ve sena, Resûlullah’a salat ve selamdan sonra,peygamberlerin duaları da eklenerek bir hacet duası okunması sünnet. Çeşitlihacet duaları olduğu için herhangi bir tanesi tercih edilebilir. Hacet duasınıokuduktan sonra Allah’tan ihtiyacın giderilmesi için dilekte bulunulur. Dualarokunurken, çekilen acının tesiriyle tamamen Cenâb-ı Hakk’a yönelip, ıztırarhaliyle yakarmak gerekir.
  Hacetnamazının ne zaman,nasıl kılınacağı ve ne okunacağı hususunda insan,ruh haline göre hareketedebilir. Öyle ki bazı sıkıntılar ve istekler anlık olabilir. Geneldeperşembeyi Cumaya bağlayan gece Hacet Namazı kılmanın daha evla olduğubelirtilmektedir.
  HacetNamazı birhaksızlığa uğrandığında, bir eşya kaybolduğunda, merak edilen bir kimsedenhaber alınmadığında bu namaz kılınıp dua edilebilir. Eğer geniş zamana yayılanbir dert veya arzu varsa Yatsı veya teheccüt namazından sonra hacet namazıkılınır. Bilhassa ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılardan ve İslâm âlemininmaruz kaldığı mağlubiyet ve zilletten kurtulması, hak ve hakikatin dünyayahâkim olması için kılınacak hacet namazlarının ise 40 gün veya daha fazla birsüreye yayılması gerekir.
  HacetNamazına niyetedilir. Namazda asagidaki âyetler okunur:

  1. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî

  2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

  2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik

  3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

  4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

  Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâduaları.
  Namazdan sonra dua edilir ve hacetne ise Allah'tan o istenir.

  Hâcetduası şudur: Allahümme innî es'elüke tevfîkaehli'l-hüdâ ve a'mâle ehli'l-yakîni ve münâsahate ehli't-tevbeti ve azmeehli's-sabri ve cidde ehli'l-haşyeti ve talebe ehli'r-rağbeti ve teabbüdeehli'l-verâi ve irfâne ehli'l-ilmi hattâ ehâfük. Allahümme innî es'elükemehâfeten tahcizünî an ma'siyetike hattâ a'mele bi-tâatike amelen estehikkubihi rıdâke ve hattâ ünasıhake bi't-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisaleke'n-nasihate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fi'l-ümûri ve husnezannin bik. Sübhâne Hâlikı'n-nûr...
  Meâli: Allah'ım! Senden hidâyet ehlinin başarısını, yakînehlinin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korkuehlinin ciddiyetini, senin rızâna rağbet gösterenlerin talebini, takvâ ehlininibâdetini, ilim ehlinin irfanını isterim ki, senden hakkıyle korkayım.Allah'ım! Senden öyle bir korku isterim ki, o beni sana isyandan men'etsin, tâki sana itâat ile öyle amel edeyim ki onunla senin rızâna ereyim, sendenkorkarak samimiyetle sana döneyim, sırf senin sevgini kazanmak için hâlisnasihat edeyim, her işte sana güvenip sana dayanayım sana güzel zanbesliyeyim... Nûrun yaratıcısı olan Allah, her türlü nekâis ve kusurlardanmünezzehtir...

 2. #2
  Sayın yeekici35,

  Açtığınız konularda çoğu kelimeler, paragraflar birbirine yapışık olduğu için hiçbirşey anlaşılmıyor. Bu yüzden önceki konularınızın bazılarını silmek zorunda kaldım. Bunu dikkate alırsanız sevinirim.

  Paylaşımınız için teşekkür ederim.

Facebook Yorumları

Konu Bilgileri

Şu An Görüntüleyenler

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

  Bu Konu için Etiketler