Türk Bayrakları

BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETLERİ Türkiye Cumhuriyeti - 29 Ekim 1923...

 1. #1
  Türk Bayrakları


  BAĞIMSIZ

  TÜRK
  CUMHURİYETLERİ
  Türk Bayrakları
  Türkiye Cumhuriyeti
  - 29 Ekim 1923
  Türk Bayrakları
  Azerbaycan Cumhuriyeti - 30 Ağustos 1991
  Türk Bayrakları
  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - 15 Kasım 1983
  Türk Bayrakları
  Türkmenistan Cumhuriyeti - 27 Ekim 1991
  Türk Bayrakları
  Özbekistan Cumhuriyeti - 1 Eylül 1991
  Türk Bayrakları
  Kazakistan Cumhuriyeti - 16 Aralık 1991
  Türk Bayrakları
  Kırgızistan Cumhuriyeti - 31 Ağustos 1991
  ***Not: Nüfusunun %62'si İran kökenli halklardan (Soghdlar, vs.) oluşan Tacikistan, Türk Devleti sayılmamaktadır. Bu ülkedeki Türk topluluğu için aşağı sayfalara bakın.

 2. #2


  RUSYA

  FEDERASYONU'NA
  BAĞLI
  TÜRK FEDERE CUMHURİYETLERİ
  Türk Bayrakları
  Adıge Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)
  Türk Bayrakları
  Dağıstan Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)
  Türk Bayrakları
  Çeçenistan Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)
  Türk Bayrakları
  İnguşetya Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)
  Türk Bayrakları
  Kuzey Osetya - Alanya Cumhuriyeti (K. Kafkas)
  Türk Bayrakları
  Kabardey-Balkar Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)
  Türk Bayrakları
  Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)
  Türk Bayrakları
  Kalmukistan Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)
  Türk Bayrakları
  Başkurtistan Cumhuriyeti (Volga)
  Türk Bayrakları
  Tataristan Cumhuriyeti (Volga)
  Türk Bayrakları
  Çuvaşistan Cumhuriyeti (Volga)
  Türk Bayrakları
  Altay Cumhuriyeti (Sibirya)
  Türk Bayrakları
  Hakasya Cumhuriyeti (Sibirya)
  Türk Bayrakları
  Tuva Cumhuriyeti (Sibirya)
  Türk Bayrakları
  Saha - Yakutistan Cumhuriyeti (Uzak Doğu)

 3. #3  TÜRK

  ÖZERK
  BÖLGELERİ

  Türk Bayrakları
  Gagavuz Bölgesi (Moldova)
  Türk Bayrakları
  Kırım-Tatar Bölgesi (Ukrayna)
  Türk Bayrakları
  Nahçıvan Bölgesi (Azerbaycan)
  Türk Bayrakları
  Acaristan Bölgesi (Gürcistan)
  Türk Bayrakları
  Abhazya Bölgesi (Gürcistan)
  Türk Bayrakları
  Karakalpak Bölgesi (Özbekistan)
  Türk Bayrakları
  Doğu Türkistan - Uygur Bölgesi (Çin, Sincan)

 4. #4
  TÜRK TOPLULUKLARI

  Türk Bayrakları
  Üsküp Türkleri (Makedonya)
  Türk Bayrakları
  Batı Trakya (Gümülcine) Türkleri (Yunanistan)
  Türk Bayrakları
  Arnavut Türkleri (Arnavutluk)
  Türk Bayrakları
  Kosova Türkleri (Sırbistan)
  Türk Bayrakları
  Sancak Türkleri (Sırbistan, Yeni Pazar)
  Türk Bayrakları
  Sancak Türkleri (Sırbistan, Karadağ)
  Türk Bayrakları
  Bosna Türkleri (Bosna-Hersek)
  Türk Bayrakları
  Hırvat Türkleri (Hırvatistan)
  Türk Bayrakları
  Polonya Tatarları (Polonya)
  Türk Bayrakları
  Bulgar Türkleri (Bulgaristan)
  Türk Bayrakları
  Belarus Tatarları (Rusya, Belarus Cumh.)
  Türk Bayrakları
  Gökçay-Zangezur Türkleri (Ermenistan)
  Türk Bayrakları
  Gagavuz Türkleri (Moldova)
  Türk Bayrakları
  Gagavuz Türkleri (Moldova)
  Türk Bayrakları
  Gagavuz Türkleri (Moldova)
  Türk Bayrakları
  Gagavuz Türkleri (Moldova)
  Türk Bayrakları
  Mesket - Ahıska Türkleri (Gürcistan)
  Türk Bayrakları
  Acaristan Türkleri (Gürcistan)
  Türk Bayrakları
  Çerkesler (Rusya, Kuzey Kafkasya)
  Türk Bayrakları
  Çerkesler (Rusya, Kuzey Kafkasya)
  Türk Bayrakları
  Kuzey Kafkas Halkları (Rusya, Kuzey Kafkasya)
  Türk Bayrakları
  Adıge Halkı (Rusya, Adıge Cumh.)
  Türk Bayrakları
  Çeçenler (Rusya, Çeçenistan Cumh.)
  Türk Bayrakları
  Çeçenler (Rusya, Çeçenistan Cumh.)
  Türk Bayrakları
  Çeçenler (Rusya, Çeçenistan Cumh.)
  Türk Bayrakları
  Çeçenler (Rusya, Çeçenistan Cumh.)
  Türk Bayrakları
  Dağıstan Türkleri (Rusya, Dağıstan Cumh.)
  Türk Bayrakları
  Nogay Türkleri (Rusya, Dağıstan Cumh.)
  Türk Bayrakları
  Kumuk Türkleri (Rusya, Dağıstan Cumh.)
  Türk Bayrakları
  Kumuk Türkleri (Rusya, Dağıstan Cumh.)
  Türk Bayrakları
  İnguş Türkleri (Rusya, İnguşetya)
  Türk Bayrakları
  Lezgi Halkı (Rusya, Dağıstan Cumh.)
  Türk Bayrakları
  Kabardey Halkı (Rusya, Kabardey-Balkar Cumh.)
  Türk Bayrakları
  Balkar Türkleri (Rusya, Kabardey-Balkar Cumh.)
  Türk Bayrakları
  Karaçay Çerkesleri (Rusya, Karaçay-Çerkes Cumh.)
  Türk Bayrakları
  Karaçay Türkleri (Rusya, Karaçay-Çerkes Cumh.)
  Türk Bayrakları
  Başkır Türkleri (Rusya, Başkurtistan Cumh.)
  Türk Bayrakları
  Başkır Türkleri (Rusya, Başkurtistan Cumh.)
  Türk Bayrakları
  Nahçıvan Türkleri (Azerbaycan)
  Türk Bayrakları
  Azeri Türkleri (İran)
  Türk Bayrakları
  Türkmenler (Irak)
  Türk Bayrakları
  Kaşkay Türkleri (İran)
  Türk Bayrakları
  Kerkük Türkmenleri (Irak)
  Türk Bayrakları
  Erbil Türkmenleri (Irak)
  Türk Bayrakları
  Karakalpak Türkleri (Özbekistan)
  Türk Bayrakları
  Talas Türkleri (Kırgızistan)
  Türk Bayrakları
  Karakurum Türkleri (Pakistan, Hunza)
  Türk Bayrakları
  Hazar Türkleri (Afganistan)
  Türk Bayrakları
  Tacik Türkleri (Tacikistan)
  Türk Bayrakları
  Kazan Türkleri (Rusya, Tataristan Cumh.)
  Türk Bayrakları
  Altay Türkleri (Rusya, Altay Bölgesi)
  Türk Bayrakları
  İdil-Ural Türkleri (Rusya, Tataristan Cumh.)
  Türk Bayrakları
  Hakas Türkleri (Rusya, Hakasya Cumh.)
  Türk Bayrakları
  Yakut - Saha Türkleri (Rusya, Yakutistan Cumh.)
  Türk Bayrakları
  Kansu Türkleri (Çin, Kansu Bölgesi)
  Türk Bayrakları
  Uygur Türkleri (Çin, Sincan Bölgesi)


  ***Mor yazı işaretli işaretli bayrakların Türk kökenli olduğu tartışmalıdır.

  Konu MURATS44 tarafından (14.05.2015 Saat 01:56 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ

  CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU VE AMBLEMİ

  Türk Bayrakları Türk Bayrakları

  Güneşin Çevresindeki Onaltı Yıldızla Simgelenen, Geçmişteki Onaltı Büyük Türk İmparatorluğu

  Türk Bayrakları
  1 - Büyük Hun İmparatorluğu
  Türk Bayrakları
  2 - Batı Hun İmparatorluğu
  Türk Bayrakları
  3 - Avrupa Hun İmparatorluğu
  Türk Bayrakları
  4 - Ak Hun İmparatorluğu
  Türk Bayrakları
  5 - Göktürk İmparatorluğu
  Türk Bayrakları
  6 - Avar İmparatorluğu
  Türk Bayrakları
  7 - Hazar İmparatorluğu
  Türk Bayrakları
  8 - Uygur Devleti
  Türk Bayrakları
  9 - Karahanlılar
  Türk Bayrakları
  10 - Gazneliler
  Türk Bayrakları
  11 - Büyük Selçuk İmparatorluğu
  Türk Bayrakları
  12 - Harzemşahlar
  Türk Bayrakları
  13 - Altınordu Devleti
  Türk Bayrakları
  14 - Büyük Timur İmparatorluğu
  Türk Bayrakları
  15 - Babür İmparatorluğu
  Türk Bayrakları
  16 - Osmanlı İmparatorluğu


 6. #6
  OSMANLI İMPARATORLUĞU

  SANCAK, TUĞRA VE BAYRAKLAR

  Türk Bayrakları
  (1375) Katalan Atlası'na göre Osmanlı Bayrağı
  Türk Bayrakları
  (1453) İstanbul'un fethinde Osmanlı Bayrağı
  Türk Bayrakları
  1499 İnebahtı zaferinde Osmanlı Bayrağı
  Türk Bayrakları
  1538 Preveze zaferinde Turgut Reis'in Sancağı
  Türk Bayrakları
  1517 Mısır'ın fethinden sonra Osmanlı Bayrağı
  Türk Bayrakları
  Kadırga Filosu Komutanı Sancağı (1685)
  Türk Bayrakları
  Savaş gemisi bayrağı (1862 - Colton's Atlas)
  Türk Bayrakları
  Akdenizde Türk Korsanları (1685)
  Türk Bayrakları
  Osmanlı Bahriyesi Sancağı (1862 - Colton's Atlas)
  Türk Bayrakları
  Vezîr-i Âzam Sancağı (1862 - Colton's Atlas)
  Türk Bayrakları
  Osmanlı Bahriyesi Sancağı (1798)
  Türk Bayrakları
  Osmanlı Hilâfet Sancağı (1798)
  Türk Bayrakları
  19. yy Hollanda Atlasına göre Türk Bahriyesi
  Türk Bayrakları
  Kaptan-ı Derya Paşa Sancağı (1857'ye kadar)
  Türk Bayrakları
  İmparatorluk Bayrağı (1914)
  Türk Bayrakları
  Kaptan-ı Derya Paşa Sancağı (1857)
  Türk Bayrakları
  Sultan 5. Mehmed Reşad Hân'ın Tuğrası (1909)
  Türk Bayrakları
  Bahriye Sancağı (1917)
  Türk Bayrakları
  Sultan 2. Abdûlhamîd Hân'ın Tuğrası (1876)
  Türk Bayrakları
  19. yüzyıldan Padişah Tuğrası
  Türk Bayrakları
  15. yüzyıldan Hilâl ve Güneşli Ak Sancak
  Türk Bayrakları
  Barbaros Hayreddin Paşa'nın Sancağı (1533)
  Türk Bayrakları
  19. yy başında sırma işli Yazmalı Sancak
  Türk Bayrakları
  Yavuz Sultan Selîm Hân'ın Zülfikârlı Al Sancağı
  Türk Bayrakları
  1683 Viyana Kuşatmasında Şehâdetli Sancak
  Türk Bayrakları
  1683 Viyana Kuşatmasında Zülfikârlı Sancak

  Türk Bayrakları
  17. yüzyıl al renkli sancaktan sırma işli "Zülfikâr" detayı


 7. #7

  HATAY CUMHURİYETİ


  29.05.1937 - 30.06.1939
  Türk Bayrakları

 8. #8
  ALMAN TÜRKLER

  Almanya'daki 2.5 milyon Türkü Almanlaştırmak için önerilen "DeuTürken" deyimi ile birlikte, 2006 yılı başında aşağıdaki flama, Haziran ayında da sağdaki bayrak ortaya çıktı.

  Türk Bayrakları Türk Bayrakları


 9. Misafir - Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Misafir 14.05.2015
  #9
  Atlas da her bulduğun bayrağı koymuşsun değerli dostum... Türkiye de yaşayan her milletin devletini Türk yaptın madem elin değmişken almanı ingilizi fransızı da koysaydın Onlardan da Türkiye de yaşayan ve Türk vatandaşı olan var... Şaka bir yana, Türkiye Cumhuriyeti nde göçmen vatandaşı olan fakat Türk olmayan bir çok devletin bayrağı var bu listede. Tekrar kontrol etmeni rica ve tavsiye ederim..

 10. #10
  Misafir Nickli Üyeden Alıntı
  Atlas da her bulduğun bayrağı koymuşsun değerli dostum... Türkiye de yaşayan her milletin devletini Türk yaptın madem elin değmişken almanı ingilizi fransızı da koysaydın Onlardan da Türkiye de yaşayan ve Türk vatandaşı olan var... Şaka bir yana, Türkiye Cumhuriyeti nde göçmen vatandaşı olan fakat Türk olmayan bir çok devletin bayrağı var bu listede. Tekrar kontrol etmeni rica ve tavsiye ederim..
  Mesela hangileri. Katılmadığın isimleri verirsen ona göre düzenleme yaparız. Zaten bazıları "Türk kökenli oldukları tartışmalıdır" notu düşülmüş. Değişmesi gereken yerleri söylersen ona göre kontrol eder değişirdik

Facebook Yorumları

Konu Bilgileri

Şu An Görüntüleyenler

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

  Bu Konu için Etiketler