ALAK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe MealiBismillâhirrahmânirrahîm

96/ALAK-1: Ikra’bismi rabbikellezî halak(halaka).
Yaratan Rabbinin İsmi ile oku.


96/ALAK-2: Halakal insâne min alak(alakın).
İnsanı bir alaktan (embriyodan) yarattı.


96/ALAK-3: Ikra’ ve rabbukel ekrem(ekremu).
Oku ve senin Rabbin, sonsuz kerem sahibidir.


96/ALAK-4: Ellezî alleme bil kalem(kalemi).
Ki O, kalem ile öğretti.


96/ALAK-5: Allemel insâne mâ lem ya’lem.
İnsana bilmediği şeyleri öğretti.


96/ALAK-6: Kellâ innel insâne le yatgâ.
Hayır, muhakkak ki insan gerçekten azgınlık yapar.


96/ALAK-7: En reâhustagnâ.
Kendini müstağni görmesi (Allah'a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanması) sebebiyle.


96/ALAK-8: İnne ilâ rabbiker ruc’â.
Muhakkak ki dönüş Rabbinedir.


96/ALAK-9: E reeytellezî yenhâ.
Nehyedeni (men edeni) gördün mü?


96/ALAK-10: Abden izâ sallâ.
Bir kulu namaz kıldığı zaman.


96/ALAK-11: E reeyte in kâne alel hudâ.
Sen gördün mü? Eğer o (kul), hidayet üzere ise.


96/ALAK-12: Ev emera bit takvâ.
Veya takvayı emretti ise.


96/ALAK-13: E reeyte in kezzebe ve tevellâ.
Sen gördün mü, eğer yalanladı ve yüz çevirdi ise?


96/ALAK-14: E lem ya’lem bi ennellâhe yerâ.
Allah'ın (onu) gördüğünü bilmiyor mu?


96/ALAK-15: Kellâ le in lem yentehi le nesfean bin nâsıyeh(nâsıyeti).
Hayır, eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka Biz, onu perçeminden (alnından) yakalarız (sürükleriz).


96/ALAK-16: Nâsiyetin kâzibetin hâtıeh(hâtıetin).
Yalancı günahkâr alın.


96/ALAK-17: Felyed’u nâdiyeh(nâdiyehu).
Haydi, meclisini (yardımcılarını) çağırsın.


96/ALAK-18: Sened’uz zebâniyeh(zebâniyete).
Biz yakında zebanileri çağıracağız.


96/ALAK-19: Kellâ, lâ tutı’hu vescud vakterib. (SECDE ÂYETİ)
Hayır! Ona itaat etme ve secde et ve (Allah'a) yakın ol!