16 Türk Devletini Temsil Eden Askerler

Büyük Hun İmparatorluğu
(MÖ 220-MÖ 46)

Kurucusu: Teoman

16 Türk Devletini Temsil Eden Askerler ve Resimleri
Karahanlı Devleti
(M.S. 940-1040)

Kurucusu: Bilge Kül Kadir Han

16 Türk Devletini Temsil Eden Askerler ve Resimleri
Batı Hun İmparatorluğu
(M.S. 48-216)

Kurucusu: Panu

16 Türk Devletini Temsil Eden Askerler ve Resimleri
Gazneli Devleti
(M.S. 962-1183)

Kurucusu: Alp Tekin

16 Türk Devletini Temsil Eden Askerler ve Resimleri
Avrupa Hun İmparatorluğu
(375-469)

Kurucusu: Balamir

16 Türk Devletini Temsil Eden Askerler ve Resimleri
Büyük Selçuklu İmparatorluğu
(M.S. 1040-1157)

Kurucusu: Selçuk Bey

16 Türk Devletini Temsil Eden Askerler ve Resimleri
Ak Hun İmparatorluğu
(420-565)

Kurucusu: Akşunvar

16 Türk Devletini Temsil Eden Askerler ve Resimleri
Harzemşahlar Devleti
(M.S. 1097-1231)

Kurucusu: Muhammed Harzemşah

16 Türk Devletini Temsil Eden Askerler ve Resimleri
Göktürk İmparatorluğu
(M.S. 552-745)

Kurucusu: Bumin Kağan

16 Türk Devletini Temsil Eden Askerler ve Resimleri
Altınordu Devleti
(M.S. 1236-1502)

Kurucusu: Batuhan

16 Türk Devletini Temsil Eden Askerler ve Resimleri
Avar İmparatorluğu
(M.S. 565-835)

Kurucusu: Bayan Kağan

16 Türk Devletini Temsil Eden Askerler ve Resimleri
Osmanlı İmparatorluğu
(1299-1922)

Kurucusu: Osman Bey

16 Türk Devletini Temsil Eden Askerler ve Resimleri
Hazar İmparatorluğu
(M.S. 651-983)

Kurucusu: Hazar Kağan

16 Türk Devletini Temsil Eden Askerler ve Resimleri
Büyük Timur İmparatorluğu
(M.S. 1368-1501)

Kurucusu: Timur

16 Türk Devletini Temsil Eden Askerler ve Resimleri
Uygur Devleti
(M.S. 745-1368)

Kurucusu: Bilge Kül Kağan

16 Türk Devletini Temsil Eden Askerler ve Resimleri
Babür İmparatorluğu
(M.S. 1526-1858)

Kurucusu: Babür Şah

16 Türk Devletini Temsil Eden Askerler ve Resimleri