Berat Kandili Gecesinde Hangi Sure ve Dualar Okunur?

Berat Kandili Gecesinde Hangi Sure ve Dualar Okunur?


Berat kandili gecesi Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Aslı "Berâet"tir. Berat sözlükte; bir zorluktan kurtarmak ve beri olmak demektir. Peki bu gecede neler yapılır hangi sure vedualar okunur, nasıl ibadet edilir?

ŞABANI ŞERİFTE ORUÇ

Şabanı şerifte 3 gün oruç tutarda iftardan önce defalarca bana selavat okursa geçmiş günahları bağışlanır. Başında, ortasında, sonunda 3 gün oruç tutmak 70 peygamber sevabı verir. 70 sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehit olarak ölür.

Şaban ayının İLK ve SON PERŞEMBESİ oruç tutmak: Allâhrahmeti ile cennete girdirmek üzerine hak olur. Birde SON PAZARTESİ oruçlu olanın günahları bağışlanır.

Şabanın şerifin 13, 14, 15. günlerindeki oruç 13.günü 3 bin sene, 14. günü 3000 sene, 15. günü ise 13 bin seneye denktir.

BERAAT GECESİ NAMAZI

27. Gecede kılınan namaz: 4 rekat kılınır. Her rekâtta 1 fatiha, 1 zilzal süresi, 25 ihlas okunur.

Selam verildikten sonra secdede 7 fatiha, 1 ihlas,1felak,1 nas okunur. 100 istiğfar, 100 selâvat, 100 la havle okunur.

BERAT KANDİLİ

Berat gecesi (şabanın 15. gecesi) gece ibadet, gündüzü oruçla geçirin. (70 bin melek o kişi için sabaha kadar istiğfar eder.)

O GECEDE OKUNACAK SÜRELER

En önemli okunacak süre DUHÂN süresidir.

Secde Süresi , mülk, İsra, zümer, hadid, haşr, saff, Cuma, Teğabun, Yasin, Vakıa, Kamer(yasin ve tebarekeyle birlikte okuyana 2 cihanda nur olur), Kıyamet, Zilzal, Tekasür(1000 ayete denk) Kafirun, ihlas, Bakara, Ali İmran (süresinin sonunu okuyan tüm gece ibadetle geçirmiş olur.)
50 İhlas okuyanın 50 senelik günahı silinir.
Çok kelime-i Tevhid çekmek gerekir.

Sureler ve Türkçe Meallerine BURADAN ulaşabilirsiniz

BERAAT GECESİ NAMAZI

• O gecede 100 rekat namaz kılınır. Her rekatta fatihadan sonra 10 ihlas okunur.

• Her kim o gecede 30 ihlâs okuyarak 12 rekat namaz kılarsa cennetteki yerini görmeden ölmez.

• 14 rekât namaz kılar, namazdan sonra 14 fatiha, 14 felak, 14 nas sürelerini okursa ve 1 kerede tövbe süresinin sonunu (legad caeküm...) kendine 20 makbul Hac, 20 sene makbul oruç sevabı verilir. Ve yine o gece oruca niyet edilir

• Her kim 1 fatiha, 10 ihlasla 12 rekat namaz kılarsa günahları affedilir, ömrü bereketlenir.

BERAAT GÜNÜ

• Berat günü nafile namaz kılınız ki, her rekatı size kaçırdığınız namazlar yerine sayılsın.

• O gün iftar etmeniz, fakirlere yedirmeniz için et pişirirseniz yanında hububat pişiriniz. Her tane için 10 bin sevap vardır, 10 bin günah silinir, 10 bin derece yükselir.

• Berat günü erzak alın,kapkacaklarınızı boş bırakmayın.Gelecek seneye kadar bereket vardır.

• O gün sadaka veriniz.

BERAAT GECESİ SELÂVATLARI

Berat gecesi 100 kere bu selavatı okuyan peygamberimizi rüyasında görür ve rüyasında görende şefaatine nail olur. "Allahümme salli ala ruhi seyyidina muhammedin fil ervahi ve salli ala cesedi seyyidina muhammedin fil ecsadi ve salli ala gabri seyyidina muhammedin fil gubur".

Bu selâvat 70 Bim salâta denktir. "Allahümme salli ala seyyidina muhammedin nebiyyil ümmiyyil guraşiyyi bahri üvvarike ma'dini esrarike ve ayni inayetike ve lisani huccetike ve Hayri halgıke ve ehabbil halgi ileyke abdike ve nebiyyikellezi hatemte bihil embiyae vel mürseline ve ala alihi ve sahbihi ve sellim subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun veselamün alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin".

Berɑt kɑndiliniz mübɑrek olsun. Allɑh size ve sevdiklerinize mutlu ve huzurlu bir şekilde yɑşɑmɑyı nɑsip etsin.