Yeryüzünden 19 km (18.900 - 19.350 metre) mesafede olan yüksekliktir. Bu limitin üstünde düşük basınçtan dolayı su vücut ısısında kaynamaya başladığı için uzay giysisi giymek zorunludur.

Armstrong Limiti, 1947 yılında, ABD Hava Kuvvetleri Uzay Tıp Bölümü'nün (U.S. Air Force’s Department of Space Medicine) kurucusu Harry George Armstrong tarafından tanımlanmıştır.

Bir pilot Armstrong Limiti üzerinde uzay giysisi olmadan sadece oksijen maskesi ile uçarsa, gözyaşı, ciğer sıvıları, tükürük gibi vücut sıvıları (kan hariç) kaynamaya başlar ve birkaç dakikadan fazla yaşayamaz.